Xây dựng Đảng

Đảng bộ xã Bình Dương: Quyết tâm ngăn chặn biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ đảng viên

Thứ Sáu, 10/03/2017

 

Xác định việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thời gian qua, Đảng bộ xã Bình Dương (Vĩnh Tường) luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống và thực hiện nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Hiện nay, Đảng bộ xã Bình Dương có 367 đảng viên, sinh hoạt ở 15 chi bộ, trong đó 8 chi bộ nông thôn. Thời gian qua, với tinh thần và quyết tâm mạnh mẽ trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngay sau khi nhận kế hoạch của BTV Huyện ủy Vĩnh Tường học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Dương xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt từng nội dung của nghị quyết đến cán bộ, đảng viên trong xã. Sau buổi học tập, mỗi cán bộ, đảng viên trong từng chi bộ, cơ quan viết bài thu hoạch thể hiện nhận thức, liên hệ thực tế với bản thân, đưa ra kiến nghị, giải pháp giúp địa phương, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt nghị quyết. Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ cơ sở, các ban, ngành, đoàn thể đưa nội dung Nghị quyết T.Ư4 (khóa XII) vào các buổi sinh hoạt hàng tháng và các buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với nội dung nghị quyết; lồng ghép, gắn với tình hình thực tiễn, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, chi bộ và đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm. Các đoàn thể chính trị - xã hội từ xã đến thôn thường xuyên chủ động, phối hợp tuyên truyền nội dung Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) sâu rộng trên hệ thống loa truyền thanh để cán bộ, đoàn viên, hội viên nắm rõ, thực hiện.

Đồng chí Lê Văn Khanh, Bí thư Đảng ủy xã Bình Dương cho biết: Để đưa Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) đi vào cuộc sống, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, Đảng ủy xã Bình Dương luôn chú trọng đến tăng cường đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị và thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng cán bộ, đảng viên để có giải pháp thực hiện hiệu quả nghị quyết; vận động cán bộ, đảng viên gương mẫu chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Đảng ủy quán triệt, chỉ đạo các chi bộ duy trì việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng, mỗi cán bộ, đảng viên tham gia phát biểu, đưa ra ý kiến, thẳng thắn tự phê bình và phê bình, mạnh dạn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế của bản thân, tập thể. Phát huy vai trò, trách nhiệm, nêu gương của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị trong thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên tinh thần “tự soi, tự sửa”. Hàng năm, Đảng ủy xã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và giao UBKT Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc làm được, chưa làm được của từng cán bộ, đảng viên, các chi bộ trong việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở, nghiêm khắc xử lý đối với cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; phát huy vai trò MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội.. Duy trì việc đối thoại trực tiếp giữa Bí thư, Chủ tịch UBND xã và người đứng đầu các ban, ngành, đoàn thể với quần chúng nhân dân; phát huy vai trò, quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch những vấn đề người dân được biết, được bàn, được làm và được tham gia đóng góp ý kiến như: Công tác quy hoạch bổ nhiệm đội ngũ cán bộ; nghị quyết HĐND, kế hoạch phát triển KT-XH; vấn đề thu - chi ngân sách, các khoản đóng góp của nhân dân…

Với sự quyết tâm cao, hành động quyết liệt trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng bộ xã Bình Dương bước đầu đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, việc làm của từng cán bộ, đảng viên; nhiều vấn đề nổi cộm bức xúc trong nhân dân được cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết nhanh chóng, kịp thời như: Vấn đề đất đai, vệ sinh môi trường, cải cách thủ tục hành chính… Đồng chí Lê Văn Khanh, Bí thư Đảng ủy xã Bình Dương cho biết thêm: Nếu trước đây tình trạng tiếp nhận, trả kết quả các hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” UBND xã chậm, thì đến nay, công tác giải quyết các thủ tục hành chính được cán bộ UBND xã giải quyết kịp thời, người dân không còn phải đi lại nhiều lần. Các đơn thư, khiếu nại, tố cáo được UBND xã chỉ đạo xem xét, giải quyết nhanh chóng, không để tồn tại kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. Cán bộ, đảng viên làm việc tại Đảng ủy, UBND xã luôn có tinh thần, thái độ làm việc niềm nở, gần gũi, trọng dân và lắng ý kiến của người dân. Từ đầu năm đến nay, bộ phận “Một cửa” của UBND xã Bình Dương đã tiếp nhận 883 hồ sơ thuộc tất cả các lĩnh vực; 100% hồ sơ được cán bộ giải quyết đúng thời hạn; xã không có cán bộ, đảng viên vi phạm bị xử lý; qua đánh giá xếp loại năm 2016, hơn 70% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 46,6% chi bộ đạt TSVM; nhiều năm liền Đảng bộ xã Bình Dương được công nhận Đảng bộ TSVM.

Thanh Tuyền


 


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: