Xây dựng Đảng

Đảng bộ huyện Vĩnh Tường đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Thứ Tư, 08/03/2017

Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Vĩnh Tường đã có nhiều đổi mới về phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đảng bộ huyện Vĩnh Tường hiện có 73 chi, đảng bộ cơ sở với hơn 8.560 đảng viên, trong đó có 29 Đảng bộ xã, thị trấn, 3 Đảng bộ cơ quan, 41 chi bộ cơ sở. Xác định đổi mới phương thức lãnh đạo là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy Vĩnh Tường chú trọng thực hiện đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, mà trực tiếp, thường xuyên là Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy theo hướng sát cơ sở, hướng về cơ sở với phương châm dân chủ, cởi mở, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên phụ trách các chi, đảng bộ và thành lập các tổ công tác dự sinh hoạt với chi bộ thôn, tổ dân phố theo từng quý. Từ đó, giúp Ban Thường vụ Huyện ủy nắm bắt được ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời định hướng lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát với cơ sở.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện nghiêm các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, trong đó nguyên tắc tập trung dân chủ được chú trọng nhằm phát huy trí tuệ của tập thể. Việc xây dựng và ban hành các văn bản lãnh, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện như các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Huyện ủy đều thể hiện nội dung rõ ràng, khoa học, sát thực tiễn và có chương trình, kế hoạch, mục tiêu, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện. Đặc biệt, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được Huyện ủy lãnh đạo thực hiện nghiêm túc từ quán triệt nghị quyết đến tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân và hàng năm đều sơ kết việc khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Huyện ủy, UBND huyện đã tổ chức thành công buổi đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với nhân dân 29 xã, thị trấn trên địa bàn theo Quyết định số 55 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Qua đối thoại, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền được nâng lên, nhất là trách nhiệm trực tiếp giải quyết và chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vụ việc tồn đọng kéo dài, từ đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng lãnh đạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, gắn với nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của huyện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; đồng thời lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI).

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo UBND thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của HĐND; kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác cải cách hành chính trên địa bàn, góp phần tích cực trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của UBND huyện, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ huyện Vĩnh Tường góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị; các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch của các cấp ủy Đảng được triển khai sát với thực tiễn, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ được quan tâm, công tác kiểm tra giám sát được tăng cường. Hàng năm, Đảng bộ huyện đạt trong sạch vững mạnh; kinh tế-xã hội của địa phương từng bước phát triển, văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm...

Thúy HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: