Xây dựng Đảng

Ghi nhận ở “Đơn vị thi đua quyết thắng”

Thứ Tư, 08/03/2017

Trong những năm qua, nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã Vũ Di (Vĩnh Tường), Ban Chỉ huy quân sự xã (CHQS) đã cụ thể hóa nội dung của phong trào thành những hoạt động cụ thể, góp phần tạo động lực để cán bộ, chiến sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện hiệu quả phong trào TĐQT, ngay từ đầu năm, căn cứ vào nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, Ban CHQS xã Vũ Di chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ phụ trách từng nội dung; xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình và tiên tiến; gắn phong trào TĐQT với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nhiệm vụ chuyên môn. Ban CHQS xã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho toàn thể CBCS, lực lượng dân quân trong xã; tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Việc kiểm tra nhận thức chính trị sau mỗi đợt học tập được tiến hành chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình, kết quả chính xác; qua đó, CBCS, lực lượng dân quân trong xã nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ QSQP trong tình hình mới.

Xác định công tác xây dựng lực lượng dân quân là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong phong trào TĐQT, Ban CHQS xã chỉ đạo các thôn đội trưởng rà soát, nắm chắc thông tin từng trường hợp để tổ chức biên chế lực lượng dân quân đủ về số lượng và chất lượng. Đối với những trường hợp là đảng viên, có trình độ học vấn cao được biên chế vào lực lượng nòng cốt, lực lượng cơ động… Hiện tại, tổng số lực lượng dân quân của xã là 72 đồng chí, chiếm 1,82% dân số, trong đó có 19 đồng chí là đảng viên.

Với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, Ban CHQS xã luôn quan tâm đến công tác huấn luyện lực lượng dân quân, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu. Trong suốt quá trình huấn luyện, Ban CHQS xã đảm bảo đầy đủ, chu đáo mọi mặt từ việc cử cán bộ nòng cốt đi tập huấn, chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường bãi tập, giáo án, bài giảng, mô hình học cụ… cho đến tổ chức bắn đạn thật, diễn tập theo đúng quy trình; qua kiểm tra, đánh giá trên 75% chiến sỹ đạt khá, giỏi. Nhằm khích lệ tinh thần thi đua sôi nổi trong phong trào TĐQT, Ban CHQS xã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đồng chí dân quân tích cực tham gia các hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức; tích cực tham gia cải tiến mô hình học cụ, sáng kiến, sáng chế phù hợp với từng đối tượng trong huấn luyện, được Ban CHQS huyện đánh giá cao. Nét nổi bật trong phong trào TĐQT ở xã Vũ Di là sự kết hợp giữa huấn luyện và làm công tác dân vận. Cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân xã Vũ Di tích cực giúp nhân dân vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, kênh mương nội đồng, giúp các gia đình chính sách sửa chữa nhà cửa… góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc. Ban CHQS xã Vũ Di còn thực hiện tốt công tác tuyển quân, vượt chỉ tiêu huyện giao.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động chính trị, văn hóa, lễ hội trên địa bàn, Ban CHQS xã phối hợp với lực lượng công an tăng cường các đợt tuần tra, canh gác để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp gây rối trật tự công cộng, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ban CHQS xã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch diễn tập PCLB-TKCN đạt kết quả cao; thành lập 1 đại đội xung kích gồm 120 đồng chí được biên chế theo khu vực từng thôn; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất theo đúng quy định, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban CHQS xã Vũ Di còn làm tốt chức năng tham mưu tới cấp ủy, chính quyền về thực hiện chính sách hậu phương quân đội; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể giải quyết các chính sách tồn đọng sau chiến tranh theo các Quyết định: 62, 142, 49 của Thủ tướng Chính phủ. Từ năm 2016 đến nay, Hội đồng chính sách xã đã duyệt và hoàn thiện 82 bộ hồ sơ theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân trong xã tích cực ủng hộ xây dựng các quỹ: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ vì người nghèo”…

Với kết quả đạt được, Ban CHQS xã Vũ Di nhiều năm liền được công nhận “Đơn vị thi đua Quyết thắng”.

Lê ThảoTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: