Xây dựng Đảng

Quyết tâm xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị xã Đại Tự vững mạnh toàn diện

Thứ Hai, 06/03/2017

Đại Tự (Yên Lạc) là xã có vị trí chiến lược quan trọng cả về kinh tế, chính trị và quân sự. Trong kháng chiến, thực dân Pháp dựng lên một hệ thống đồn bốt, tháp canh dày đặc bao vây lấy Đại Tự như các bốt: An Cát, Cổ Nha, Mai Khê, Trò, Man Để, Minh Tân, Đồng Tâm, Quảng Cư tạo thành vòng vây kiềm tỏa, o ép phong trào cách mạng Đại Tự.

Kế thừa truyền thống của ông cha trong lịch sử dựng nước và giữ nước, ngay từ những ngày đầu bị thực dân Pháp xâm lược và thống trị, nhân dân Đại Tự nhất tề đứng lên đấu tranh kiên cường, bất khuất vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đại Tự sớm nhận thức sâu sắc đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và hưởng ứng phong trào giải phóng dân tộc do Đảng lãnh đạo.

Tháng 6/1946, Huyện ủy lâm thời huyện Yên Lạc được thành lập, nhanh chóng bắt tay vào hoạt động, phát triển Đảng và xây dựng chi bộ Đảng ở các xã. Đến tháng 3/1947, Đại Tự đã kết nạp thêm 7 đồng chí đưa tổng số đảng viên ở xã lên 13 đồng chí, đủ để thành lập một chi bộ độc lập. Ngày 9/3/1947, Huyện ủy Yên Lạc đã quyết định thành lập chi bộ Thống Nhất.

Từ khi thành lập, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, chi bộ (sau này là Đảng bộ) đã lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, bám đất, bám dân hoạt động bí mật để lãnh đạo nhân dân đấu tranh kiên cường chống các cuộc càn quét, lấn chiếm của địch, diệt tề, trừ gian, phá đồn bốt, mở rộng và củng cố vùng căn cứ du kích đã góp phần lập lên những chiến công oanh liệt còn in đậm trong tâm trí mỗi người dân góp phần cùng quân dân toàn huyện đánh bại âm mưu xâm lược của bọn thực dân Pháp.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc, Đảng bộ và nhân dân Đại Tự đã tiễn đưa hơn 1.000 người con ưu tú lên đường đánh Mỹ và làm nghĩa vụ quốc tế; hàng trăm thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu trên các mặt trận. Đã có 140 người con ưu tú anh dũng hi sinh trên các chiến trường, 27 người đã hiến dâng một phần xương máu của mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đại Tự đã được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Trong sự nghiệp đổi mới, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đưa tiến độ khoa học kỹ thuật, máy móc cơ giới vào sản xuất, đưa những cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, năng suất lúa đạt 6 tấn/1ha. Là đơn vị xã đi đầu trong phong trào thâm canh sản xuất lúa đạt năng suất cao của huyện. Cở sở vật chất hạ tầng nông được quan tâm xây dựng. Giao thông liên xã, trong xã được đầu tư cứng hóa 100% và đường trục chính nội đồng với trên 15 km, phục vụ sản xuất, vận chuyển, đi lại giao lưu với các địa phương lân cận, nhà ở được kiên cố hóa. 100% số hộ có phương tiện nghe nhìn, 80% gia đình có xe gắn máy, internet đến tận thôn, đường làng phong quang sạch sẽ, cả xã không có hộ đói, chỉ còn 5,31% hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều).

Hệ thống điện được cải tạo, nâng cấp; trạm y tế được đầu tư tu sửa đảm bảo đạt chuẩn quốc gia. Sức khỏe nhân dân được quan tâm, chăm sóc. Các thôn đều có nhà văn hóa phục vụ hội họp, sinh hoạt văn hóa, các hoạt động cộng đồng khu dân cư, duy trì tốt phong trào tập luyện thể dục, thể thao. Phong trào văn hóa văn nghệ phát triển đều khắp trong các thôn, xóm, ở mọi lứa tuổi. Đài truyền thanh thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước tới nhân dân. Các trường học thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục học sinh và đầu tư tu sửa nâng cấp, xây mới trường cao tầng, phục vụ công tác giảng dạy.Công tác thương binh xã hội luôn được trú trọng quan tâm. Tổ chức tốt việc chi trả, thăm hỏi tặng quà, giúp đỡ gia đình khó khăn, vận động quyên góp ủng hộ xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết.

Công tác quân sự - quốc phòng, vấn đề an ninh trật tự các địa bàn dân cư luôn đảm bảo. Hàng năm, Đảng bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đều đạt tiên tiến và tiên tiến xuất sắc.

Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ và nhân dân xã Đại Tự quyết tâm phấn đấu, đoàn kết, nỗ lực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần các tầng lớp nhân dân.

Hoàng Văn Chung

(Bí thư Đảng ủy xã Đại Tự)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: