Xây dựng Đảng

Toàn tỉnh thành lập được 870 nhóm nòng cốt

Thứ Sáu, 03/03/2017

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư, trong 3 năm qua (2013-2016), Uỷ ban MTTQ tỉnh phối hợp Uỷ ban MTTQ các huyện, thành, thị thành lập, duy trì hoạt động mô hình “Nhóm nòng cốt” tại 87 xã, phường, thị trấn. Đến nay, toàn tỉnh thành lập được 870 nhóm nòng cốt tại hơn 900 khu dân cư với hơn 6000 thành viên (mỗi nhóm có 7-10 thành viên). Các thành viên đều là những người gương mẫu, am hiểu pháp luật, có uy tín trong cộng đồng dân cư, được nhân dân tín nhiệm. Các nhóm nòng cốt đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới các tầng lớp dân cư, với hình thức, nội dung tuyên truyền phong phú, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo đạo, từ đó, giảm thiểu hành vi vi phạm pháp luật, ổn định tình hình an ninh trật tự tại khu dân cư.

Kim NgânTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: