Xây dựng Đảng

Chuyển biến tich cực trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở Lập Thạch

Thứ Hai, 27/02/2017

Những năm qua, xác định việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC) là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH và củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đơn vị trên địa bàn huyện Lập Thạch luôn quan tâm, chú trọng thực hiện tốt quy chế QCDC ở cơ sở, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhờ có sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, đường giao thông nông thôn xã Hợp Lý (Lập Thạch) được cứng hóa theo chuẩn NTM. Ảnh Trường Khanh

Để việc thực hiện QCDC ở cơ sở đi vào đời sống, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở thường xuyên chú trọng lãnh đạo, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về thực hiện QCDC đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hàng năm, Ban Chỉ đạo QCDC ở cơ sở kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động; chủ động bổ sung nội dung quy chế làm việc, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên gắn với địa bàn phụ trách. Căn cứ điều kiện thực tiễn từng địa phương, đơn vị, thành viên Ban chỉ đạo QCDC ở cơ sở tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các xã, thị trấn thường xuyên mở rộng các hình thức dân chủ, thông qua nhiều hình thức như: Niêm yết công khai những vấn đề dân được biết, được bàn và cho ý kiến như: Quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH... tại trụ sở UBND các xã, thị trấn, nhà văn hóa khu dân cư; các hội nghị, buổi sinh hoạt chi bộ, các ban, ngành, đoàn thể; hệ thống loa truyền thanh, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm rõ, từ đó phát huy được quyền làm chủ của nhân dân. Các xã, thị trấn công khai những vấn đề liên quan đến nhân dân được biết, được tham gia ý kiến, giám sát như: Các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; nghị quyết HĐND, kế hoạch phát triển KT-XH; vấn đề thu - chi ngân sách, các khoản đóng góp của nhân dân; bồi thường GPMB...

Qua việc thực hiện QCDC ở cơ sở, người dân còn được tham gia đóng góp các ý kiến và quyết định trực tiếp các vấn đề, nội dung quan trọng như: Xây dựng hương ước, nếp sống văn minh, vệ sinh môi trường, xây dựng đường làng, ngõ, xóm. Đồng chí Nguyễn Ngọc Nghĩa, Bí thư Đảng ủy thị trấn Lập Thạch cho biết: Những vấn đề, nội dung liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của người dân đều được UBND thị trấn công khai, minh bạch, niêm yết tại trụ sở UBND, các nhà văn hóa; đồng thời, chỉ đạo các chi bộ, khu dân cư lấy ý kiến của từng hộ dân về những vấn đề đó. Ví như công tác giải phóng mặt bằng ở Tổ dân phố Long Cương, Tân Phú cho dự án Nhà máy giày da Lợi Tín của Công ty TNHH Lợi Tín Lập Thạch, Đảng ủy, UBND thị trấn chỉ đạo các Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, ban, ngành đoàn thể họp thông báo, lấy ý kiến nhân dân về mức giá đền bù, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Đồng chí Trần Kim Nam, Bí thư Chi bộ thôn Đông Lai, xã Bàn Giản cho biết: Trước khi địa phương triển khai các nghị quyết, chương trình, kế hoạch hoặc các vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân, chi bộ Đông Lai đều tổ chức họp mở rộng đến các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân cùng thảo luận, đóng góp ý kiến, thống nhất trong thực hiện, nhất là trong xây dựng nông thôn mới. Ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thôn tổ chức họp lấy ý kiến người dân từ khâu quy hoạch, đến tổ chức thực hiện với phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra", tạo được đồng thuận trong nhân dân. Đến nay, thôn đã vận động nhân dân hiến được trên 2.000m2 đất các loại, 500 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều ngày công để xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa.

Đồng chí Trần Văn Dương, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Lập Thạch cho biết: Việc thực hiện QCDC ở cơ sở trong những năm qua của huyện Lập Thạch đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực, làm thay đổi mạnh mẽ diện mạo nông thôn ở nhiều phương diện. Thực tế cho thấy, tác động lớn nhất của thực hiện QCDC ở cơ sở đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong thực hiện dân chủ; phương thức, nội dung hoạt động của tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được đổi mới theo hướng “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Hiệu quả, hiệu lực, chất lượng hoạt động của bộ máy Nhà nước các cấp từng bước được nâng cao; 100% các xã, thị trấn thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” liên thông. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, việc gặp gỡ đối thoại trực tiếp với nhân dân được lãnh đạo, người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức giải quyết kịp thời các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở; hạn chế đơn thư, vượt cấp, phát sinh điểm nóng, vấn đề phức tạp ở địa phương. KT-XH ngày càng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Năm 2016, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt hơn 35 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 4,5%.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Lập Thạch tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền quán triệt các chủ trương của Đảng, quy định Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở; tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, trách nhiệm của người đứng đầu về thực hiện QCDC; tiếp tục cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Thanh TuyềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: