Xây dựng Đảng

Lập Thạch nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị

Thứ Hai, 27/02/2017

Những năm qua, Đảng bộ huyện Lập Thạch chú trọng nêu cao vai trò gương mẫu, tiên phong của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, chính quyền trong thi hành nhiệm vụ, tác động tốt đến công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội .

Chi bộ thôn Đông Lai, xã Bàn Giản (Lập Thạch) phát huy vai trò gương mẫu của Bí thư Chi bộ trong việc thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng, xây dựng chi bộ ngày càng TSVM. Ảnh Trường Khanh

Từ những bài học thực tiễn

Trước đây, nội dung sinh hoạt của các chi bộ cơ sở ở Đảng bộ huyện Lập Thạch còn mang tính hình thức, đảng viên tham gia phát biểu ít; người đứng đầu các chi bộ chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình đối với tập thể, chưa vận dụng linh hoạt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước vào đơn vị, địa phương mình, việc thực hiện quy chế dân chủ chưa nghiêm túc… Sau khi quán triệt Chỉ thị 10 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn "Nội dung sinh hoạt chi bộ”, đặc biệt dưới sự chỉ đạo sát sao trực tiếp của BTV Huyện ủy Lập Thạch về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, trách nhiệm của người đứng đầu các chi, Đảng bộ trong công tác xây dựng Đảng; Huyện ủy Lập Thạch quán triệt, chỉ đạo các bí thư, phó bí thư các chi, Đảng bộ nắm vững phương pháp điều hành; chức năng, nhiệm vụ, tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên, quần chúng ở đơn vị, địa phương. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, tác phong công tác, năng lực để tập thể, quần chúng nhân dân làm theo; cởi mở, dân chủ và mạnh dạn trong công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ… Nhờ đó, chất lượng sinh hoạt ở các chi, Đảng bộ huyện Lập Thạch từng bước được nâng lên; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt trên 90%; vai trò người đứng đầu các cấp ủy Đảng được thể hiện rõ. Đồng chí Phan Công Chung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bàn Giản cho biết: Nhờ phát huy tốt vai trò, tiên phong gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, thời gian qua, Đảng bộ xã Bàn Giản đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, đặc biệt trong xây dựng NTM. Xã đã vận động người dân đóng góp trên 500 triệu đồng, ủng hộ ngày công để nâng cấp, mở rộng diện tích 4 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn; xây dựng được 850m rãnh thoát nước trị giá 800 triệu đồng; xây dựng cải tạo 3 nghĩa trang nhân dân trị giá gần 920 triệu đồng và cải tạo Trạm Y tế xã trị giá 1,8 tỷ đồng...

Vai trò, trách nhiệm cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền còn được “thử thách” ở nhiều lĩnh vực, nhất ở những địa phương xảy ra nhiều vấn đề “nóng” được người dân quan tâm như: Vấn đề đất đai ở xã Tử Du, xã Quang Sơn trước đây; hay công tác GPMB, giải quyết KNTC ở xã Đình Chu; vệ sinh môi trường ở thị trấn Lập Thạch...

Đến “tự soi, tự sửa”

Từ những bài học thực tiễn trong quá trình thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) đã chỉ rõ ở nơi nào cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy hiệu quả vai trò gương mẫu thì nơi đó ít phát sinh những vấn đề bức xúc trong nhân dân và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI), cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị, đoàn thể trong huyện Lập Thạch đã nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; nghiêm túc kiểm điểm và khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm yếu kém của bản thân về những việc làm được, chưa làm được trên tinh thần tự phê bình và phê bình.

Để nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, BTV Huyện ủy Lập Thạch chỉ đạo, đôn đốc các cấp ủy Đảng, UBKT các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tập thể, đảng viên, nhất là đối với bí thư, phó bí thư các cấp ủy Đảng trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Năm 2016, BTV Huyện ủy tổ chức kiểm tra, giám sát theo chuyên đề 27 tổ chức cơ sở Đảng về thực hiện trách nhiệm được giao, xây dựng quy chế làm việc; duy trì 20 tổ công tác của Huyện ủy về giám sát thường xuyên đối với 20 Đảng bộ xã, thị trấn về sinh hoạt chi bộ. Qua công tác kiểm tra, giám sát, BTV Huyện ủy kịp thời uốn nắn những lệch lạc, khắc phục được những thiếu sót khuyết điểm, ngăn ngừa, hạn chế tình trạng vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng, đảng viên và người đứng đầu; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị; tăng cường sự đoàn kết, kỷ luật trong Đảng.

Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng chống, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, BTV Huyện ủy Lập Thạch quán triệt nghiêm túc đến từng đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện; cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các chi, Đảng bộ, các cấp chính quyền trong huyện về học tập thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII). BTV Huyện ủy chỉ đạo các đồng chí cán bộ quản lý, người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, đơn vị trong huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân về những mặt ưu, khuyết điểm, nguyên nhân tồn tại, hạn chế, phương hướng khắc phục trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI). Qua công tác kiểm điểm đánh giá, xếp loại cuối năm 2016, tập thể BTV Huyện ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 35/67 tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM; 198/374 chi bộ đạt TSVM; trên 99,4% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Thanh TuyềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: