Xây dựng Đảng

Đảng bộ Bảo hiểm Xã hội tỉnh: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề

Thứ Hai, 20/02/2017

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và tăng cường sức chiến đấu của tổ chức Đảng, những năm qua, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh luôn chú trọng đổi mới hình thức, nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, góp phần xây dựng Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh TSVM.

Buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Kế hoạch - Tài chính, Đảng bộ BHXH tỉnh diễn ra hiệu quả và có nhiều ý kiến đóng góp của đảng viên. Ảnh Trường Khanh

Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh hiện có 105 đảng viên, sinh hoạt ở 11 chi bộ trực thuộc. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, nhiệm vụ của ngành chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các chi bộ đăng ký nội dung, cách thức tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề gắn với thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung sinh hoạt chuyên đề được các chi bộ tập trung vào công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nội dung cấp bách xây dựng Đảng hiện nay và thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các chi bộ xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề đều gắn với việc nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ đối việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như: Công tác quản lý quỹ BHYT; quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; phát triển đối tượng, thu hồi nợ đọng BHXH; cải cách hành chính, giải quyết chế độ chính sách, đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền, Bí thư Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết: Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ, ngay từ đầu năm, Đảng ủy hướng dẫn, yêu cầu các chi bộ xây dựng kế hoạch, đăng ký kế hoạch sinh hoạt chuyên đề với Đảng ủy và yêu cầu cấp ủy chi bộ chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt vừa đảm bảo tính toàn diện, vừa coi trọng nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Nghị quyết buổi sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ tập trung nêu rõ các giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong tháng, giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế, vấn đề nổi cộm của đơn vị. Đảng ủy giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí Đảng ủy viên dự, giám sát, hướng dẫn các chi bộ thực hiện sinh hoạt chuyên đề; nêu cao, phát huy vai trò của Bí thư chi bộ cũng như chi ủy trong các buổi sinh hoạt chuyên đề, nắm chắc các vấn đề, gợi mở, tạo điều kiện đảng viên tham gia đóng góp các ý kiến và Bí thư chi bộ tổng hợp ngắn gọn, kết luận đúng, đầy đủ nội dung chi bộ đã thảo luận.

Theo kế hoạch, các chi bộ thuộc Đảng bộ BHXH tỉnh tổ chức buổi sinh hoạt chi bộ trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến ngày 7 hàng tháng theo thông báo của Đảng ủy và tổ chức sinh hoạt chuyên đề mỗi quý một lần theo kế hoạch được Đảng ủy phê duyệt. Từ cách thức tổ chức, việc chuẩn bị kỹ lượng nội dung, tài liên quan đến nội dung buổi hoạt chuyên đề ở các chi bộ thời gian qua đã tạo được sự chuyển biến tích cực từ tư tưởng đến hành động trong cán bộ, đảng viên. 100% cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Từ các buổi sinh hoạt chuyên đề, những vấn đề khó khăn trong công tác chuyên môn được chi bộ tập trung thảo luận, tìm ra những giải pháp tháo gỡ, đem lại hiệu quả tích cực, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị như: Công tác thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2016 đạt 105,8% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; giảm tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT... xuống mức thấp nhất từ trước tới nay (giảm còn dưới 1,5%); giải quyết nhanh chóng, dứt điểm các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và nhân dân trên địa bàn. Công tác cải cách hành chính được thực hiện quyết liệt từ cải cách về hồ sơ, thủ tục, giảm thời gian giải quyết chế độ, giảm thời gian giao dịch về BHXH, chuyển đổi hình thức tiếp nhận đến việc trả hồ sơ thủ tục cho đơn vị doanh nghiệp qua Bưu điện...

Một trong những đơn vị thực hiện tốt việc tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề ở Đảng bộ BHXH tỉnh là Chi bộ Giám định BHYT. Trong các buổi sinh hoạt, 100% đảng viên tham gia phát biểu, đóng góp các ý kiến sát với nội dung buổi sinh hoạt trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và đưa ra nhiều giải pháp thiết thực, góp phần vào công tác quản lý quỹ BHYT năm 2016 của đơn vị được cân đối…

Nhờ chú trọng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. 6 năm liền được cấp trên công nhận là Đảng bộ TSVM tiêu biểu; năm 2016 có 11/11 chi bộ đạt TSVM, trong đó 2 chi bộ (Chi bộ Tổ chức cán bộ và Chi bộ Kế hoạch Tài chính) đạt TSVM tiêu biểu được Đảng ủy khối tặng Giấy khen; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Thanh TuyềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: