Xây dựng Đảng

Hương Sơn thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính quyền

Thứ Hai, 20/02/2017

Trong những năm qua, công tác dân vận chính quyền ở xã Hương Sơn (Bình Xuyên) được đổi mới theo hướng “Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”, góp phần phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân, là tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Người dân xã Hương Sơn (Bình Xuyên) tìm hiểu các quy trình giải quyết TTHC tại bộ phận “một cửa" UBND xã. Ảnh Nguyễn Toàn

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền, căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương, hàng năm, UBND xã Hương Sơn xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cá nhân phụ trách chuyên môn; tổ chức quán triệt, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức về nội dung của các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác dân vận; thường xuyên giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân…; phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội và các đoàn thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ, công chức đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Nét nổi bật trong công tác dân vận chính quyền ở Hương Sơn thời gian qua đó là quá trình thực hiện chức năng quản lý, điều hành của chính quyền gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Các thành viên trong BCĐ thực hiện quy chế dân chủ luôn sâu sát từng đơn vị mình được phân công, theo dõi; tiếp nhận những ý kiến và kịp thời giải quyết những băn khoăn, vướng mắc, những vấn đề phức tạp, bức xúc của người dân; qua đó, ngăn chặn, đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, nâng cao hiệu lực quản lý của bộ máy chính quyền địa phương. Đặc biệt là việc xây dựng các công trình trong xây dựng nông thôn mới, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ từ khâu lấy ý kiến, huy động nguồn lực, triển khai xây dựng, giám sát, nghiệm thu công trình… Sau 6 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã đã huy động nhân dân đóng góp được trên 5.000 ngày công, hiến gần 3.000 m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi của địa phương.

Công tác dân vận của chính quyền được xã tiến hành song song với nhiệm vụ đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, cải tiến lề lối làm việc, tác phong và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Để tạo niềm tin của nhân dân đối với bộ máy chính quyền và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đến làm việc, UBND xã tiến hành rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện niêm yết công khai, rõ ràng, đầy đủ, kịp thời các quy trình, TTHC, giấy tờ hồ sơ, mức phí, lệ phí và thời gian giải quyết tại bộ phận “một cửa”. Khi công dân đến giao dịch tại bộ phận này, đều được cán bộ, công chức nhiệt tình hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả và giải quyết các TTHC, nhất là những vấn đề về đất đai, đăng ký kinh doanh, tư pháp…

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị của công dân được chính quyền xã quan tâm và thực hiện đúng quy định. Ngoài công khai số điện thoại đường dây nóng, bố trí hòm thư góp ý tại trụ sở UBND xã và nhà văn hóa các thôn, thứ 5 hàng tuần, Chủ tịch UBND xã và 1 cán bộ công chức tư pháp trực tại bộ phận “một cửa” để tiếp nhận, giải quyết, xử lý mọi ý kiến, đơn thư, phản ánh của người dân theo đúng quy định. Năm 2016, xã Hương Sơn đã tiếp nhận và giải quyết xong 6 đơn kiến nghị, đề nghị, không có đơn khiếu nại, tố cáo.

Xã Hương Sơn là địa phương có nhiều dự án là những công trình trọng điểm của tỉnh và quốc gia như: Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; đường Tôn Đức Thắng kéo dài và đường tỉnh lộ 302b… cần phải giải phóng mặt bằng. Để đảm mặt bằng sạch cho các dự án thi công đúng tiến độ, lãnh đạo UBND xã bám sát thực tiễn, gặp gỡ, đối thoại trực tiếp, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, trên cơ sở đó xây dựng các giải pháp tháo gỡ khó khăn; tuyên truyền, giải thích chính sách pháp luật của Nhà nước để nhân dân hiểu và chấp hành nghiêm chỉnh; đồng thời, niêm yết công khai, minh bạch về quy hoạch dự án, quyết định thu hồi, diện tích thu hồi của các hộ, số tiền được bồi thường… để nhân dân được biết, thực hiện. Nhờ vậy, hầu hết các hộ liên quan đến dự án đều tự nguyện nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Ông Nguyễn Văn Thành, thôn Hương Vị cho biết: “Khi dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai chuẩn bị được triển khai, biết toàn bộ diện tích đất thổ cư của gia đình nằm trong quy hoạch, cũng như những gia đình khác trong thôn, tôi cũng lo lắng, không đồng ý bàn giao mặt bằng cho Nhà nước. Nhưng sau khi được cán bộ, công chức xã tuyên truyền, giải thích về ý nghĩa, lợi ích của các dự án đến sự phát triển kinh tế, xã hội đối với xã nói riêng và đất nước nói chung, chúng tôi hiểu và tự nguyện chuyển đến khu tái định cư. Nhờ sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, đến nay, gia đình tôi đã ổn định cuộc sống”.

Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, xã Hương Sơn gắn công tác dân vận với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Đảng ủy, UBND xã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tạo điều kiện tốt nhất để cá nhân, tập thể có nhu cầu phát triển mô hình sản xuất, mở rộng kinh doanh các ngành nghề dịch vụ, thương mại; thực hiện chính sách mở cửa, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để các doanh nghiệp vào đầu tư; nhờ vậy, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Năm 2016, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 30 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 2%...

Lê ThảoTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: