Xây dựng Đảng

Đảng bộ phường Trưng Nhị: Giáo dục, ngăn ngừa biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Thứ Hai, 20/02/2017

Những năm qua, Đảng bộ phường Trưng Nhị (thị xã Phúc Yên) tích cực đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trong đó, đặc biệt chú trọng việc ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ cấp ủy Đảng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ phường Trưng Nhị có 314 đảng viên, sinh hoạt ở 16 chi bộ cơ sở, trong đó có 10 chi bộ tổ dân phố. Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thị ủy Phúc Yên về tổ chức học tập và thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Trưng Nhị đã ban hành kế hoạch cụ thể tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với thực hiện các nội dung Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Hiện nay, 100% chi bộ Đảng phường Trưng Nhị đã tổ chức học tập, quán triệt thực hiện các nội dung của Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập và viết thu hoạch.

Đồng chí Đinh Duy Đông, Bí thư Đảng ủy phường Trưng Nhị cho biết: Việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) được Đảng bộ phường gắn với các kỳ sinh hoạt chi bộ hàng tháng, nhất là việc đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình trong cán bộ, đảng viên; trong đó, thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) gắn với việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm và đột xuất theo quy định trên cơ sở cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đề cao tính gương mẫu, tự giác kiểm điểm, trách nhiệm nêu gương của cấp trên, người đứng đầu. Từ đó, rà soát, có biện pháp, hình thức xử lý đối với những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm; kịp thời xử lý dứt điểm đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và thông tin kết quả cho nhân dân.

Bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết T.Ư 4(khóa XI), Đảng ủy phường còn chú trọng đến việc nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đồng chí Nguyễn Văn Bính, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 10 chia sẻ: “Để tạo sự thống nhất và đoàn kết trong Đảng bộ, trước hết, đảng viên phải là người thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tiên phong trong phát triển kinh tế gia đình và trách nhiệm trước nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hiện nay, Chi bộ Tổ dân phố 10 có 26 đảng viên, đa số là cán bộ nghỉ hưu về sinh hoạt Đảng, có phẩm chất và năng lực chính trị vững vàng, không vi phạm Điều lệ Đảng, tiên phong trong việc xây dựng quê hương giàu mạnh. Điển hình như tấm gương đảng viên Hồ Trung Tín, đã hiến hơn 70m2 đất làm đường giao thông liên tổ dân phố thêm phần rộng rãi và khang trang. Bên cạnh đó, các cuộc họp của chi bộ cũng đi vào nền nếp, đảng viên đi họp đúng giờ, ghi chép đầy đủ, tham gia ý kiến trên tinh thần xây dựng, dân chủ, khách quan.

Việc làm tốt công tác tư tưởng, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) đã giúp đa phần đảng viên trong Đảng bộ giữ vững phẩm chất đạo đức, không dao động tư tưởng, không có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, luôn nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, tận tụy với công việc, tác phong, lối sống giản dị, phù hợp với điều kiện kinh tế của bản thân và gia đình. Năm 2016, Đảng bộ phường Trưng Nhị có trên 12% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trên 80% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và hoàn thành nhiệm vụ; không có đảng viên vi phạm tư cách, xử lý kỷ luật và đưa ra khỏi Đảng; Đảng bộ đạt TSVM .

Thời gian tới, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Đảng ủy phường Trưng Nhị kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế những cán bộ, công chức, viên chức làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức...

Kim HiềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: