Xây dựng Đảng

Xây dựng Hội CCB trong sạch vững mạnh góp phần bảo vệ vững chắc Đảng, chính quyền, chế độ XHCN trong tình hình mới

Thứ Tư, 14/10/2015

Pháp lệnh CCB và Điều lệ Hội CCB Việt Nam đều khẳng định CCB và Hội CCB Việt Nam có nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN; đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội được Đảng tin tưởng, giao phó và cũng là mong muốn, ước nguyện với tinh thần tự giác và ý thức trách nhiệm cao của các thế hệ CCB.

Để thực hiện được nhiệm vụ quan trọng trên và các nhiệm vụ khác của Hội việc xây dựng tổ chức Hội TSVM toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức là điều kiện tiên quyết, có tính quyết định nên các cấp Hội CCB trong toàn tỉnh chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc, đầy đủ, sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; chính quyền, pháp luật của Nhà nước; nhất là các Chỉ thị, Nghị quyết đặc biệt quan trọng như: Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Kết luận 66 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới”…

Đồng thời với việc tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết trên, Hội chủ động tổ chức các hoạt động trong nội bộ Hội, như phát hành Bản tin CCB Vĩnh Phúc mỗi quý 1 số với số lượng 2.150 cuốn; phối hợp với Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục CCB 2 tháng /1 kỳ; phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện và Trường Chính trị tỉnh hàng năm mở từ 10 -15 lớp bồi dưỡng cho trên 1.500 cán bộ Hội các cấp nhằm nâng cao nhận thức lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Hội; tổ chức các chương trình thông tin thời sự thường xuyên để cán bộ, hội viên cập nhật kịp thời tình hình nhất là các vấn đề “Nóng” . Do thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nên tuyệt đại đa số CCB có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ gìn và phát huy được bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có thái độ kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái về quan điểm, tư tưởng của các phần tử cơ hội chính trị, góp phần làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Song song với việc chú trọng xây dựng tổ chức Hội luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, các cấp Hội thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động phát triển hội viên và xây dựng Hội vững mạnh về tổ chức. Khi tái lập tỉnh (năm 1997) mới chỉ có Hội CCB ở các huyện, thành, thị và xã, phường, thị trấn với trên 23 ngàn hội viên, sau đó, Hội CCB Khối Các cơ quan tỉnh và Khối Doanh nghiệp tỉnh với 95 Hội cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh có 11 tổ chức Hội trên cơ sở, 232 Hội cơ sở và 1.491 Chi hội với trên 66 ngàn hội viên (đạt tỷ lệ 98,53% CCB vào Hội. Trong đó có 16.697 hội viên là đảng viên). Bình xét, phân loại chất lượng tổ chức Hội và hội viên hàng năm, bình quân có 97% Chi hội đạt TSVM, 99,5% Hội cơ sở đạt TSVM, trong đó có 35,7% đạt TSVM xuất sắc; 98% hội viên đạt danh hiệu hội viên gương mẫu, 97,5% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Với trách nhiệm một tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và sự quản lý của chính quyền các cấp, thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân, trong dịp Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, các thế hệ CCB nói chung, đặc biệt các CCB là đảng viên đã đóng góp tích cực vào thành công của Đại hội thông qua các ý kiến phát biểu có tính xây dựng, đoàn kết và có tính chiến đấu cao. Nhiều hội viên CCB có tín nhiệm được Đại hội bầu vào cấp ủy: Có 2.906 đồng chí trúng cử vào cấp ủy Chi bộ, trong đó 1.152 đồng chí là Bí thư, 878 đồng chí là Phó Bí thư, 8.172 đồng chí được bầu đi dự Đại hội cấp trên; 1.095 đồng chí trúng cử vào Đảng ủy cấp xã, phường, thị trấn và tương đương, 136 đồng chí là Bí thư, 201 đồng chí là Phó Bí thư, 964 đồng chí được bầu là đại biểu đi dự Đại hội cấp trên; 86 đồng chí trúng cử vào BCH Đảng bộ cấp huyện và tương đương; 29 đồng chí được bầu vào BTV, 80 đồng chí là đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội đã tổ chức có hiệu quả các chương trình phối hợp giữa Hội với các sở, ban, ngành, đoàn thể bạn để góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ANCT, trật tự ATXH, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nông thôn mới… trên địa bàn tỉnh. Với nỗ lực của hội viên và sự động viên, khích lệ kịp thời của tổ chức Hội, nhiều hội viên đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, đến nay, số hộ CCB có mức kinh tế khá, giàu đạt 64%, số hộ nghèo chỉ còn 1,19%, 22 Hội cơ sở không còn hộ CCB nghèo; đã thành lập được 76 Câu lạc bộ CCB, CQN làm kinh tế từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh với trên 2 ngàn thành viên để giúp đỡ nhau tiếp tục phát triển kinh tế. Trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, hội viên CCB trong toàn tỉnh đã hiến hàng trăm nghìn m2 đất, hàng chục tỷ đồng, hàng chục ngàn ngày công lao động góp phần đẩy nhanh thời gian hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới ở từng cơ sở và trong tỉnh. Với tình cảm đồng chí, đồng đội, thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ nhau bằng việc phát động phong trào CCB quyên góp, ủng hộ tiền để hỗ trợ các CCB có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được xây mới hoặc sửa chữa, trong 3 năm (2013-2015) với số tiền quyên góp được đã giúp cho 105 CCB có nhà ở mới, cùng với các hoạt động tình nghĩa khác trong nội bộ Hội, đã như chất keo gắn kết chặt chẽ giữa hội viên với tổ chức Hội và giữa Hội với hội viên, tạo nên sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận cao cả về nhận thức và hành động.

Với việc gương mẫu chấp hành của CCB và tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân cùng thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của từng địa phương nhất là những vấn đề như đền bù, giải phóng mặt bằng, các tệ nạn xã hội, trật tự ATGT… Các cấp Hội đã xây dựng 3.402 mô hình “1+2”, “1+3” (1 CCB chủ trì phối hợp với 2,3 gia đình hàng xóm liền kề để xây dựng tình đoàn kết, động viên nhau tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn ANCT, trật tự ANTXH ở khu dân cư); 211 mô hình đoạn đường ATGT do CCB tự quản với chiều dài 229,985 km trên các tuyến đường quốc lộ, đường liên thôn, liên xã…. góp phần tích cực vào việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự ATXH, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

CCB là những người đã từng cầm súng chiến đấu để giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và ngày nay đang tiếp tục tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN chính là bảo vệ thành quả cách mạng của biết bao đồng chí, đồng bào và chính CCB đã phải đổ bao mồ hôi, xương máu, vượt qua bao gian khổ, hy sinh mới giành được. Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt của nhiệm vụ này, nhất là trong điều kiện có những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, các cấp Hội và các thế hệ CCB trong tỉnh sẽ không ngừng nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giữ gìn và phát huy bản lĩnh, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, luôn gương mẫu chấp hành và tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; trước mắt là tích cực, chủ động góp phần để Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thành công tốt đẹp. Với tinh thần trách nhiệm và ý thức xây dựng đúng đắn, các thế hệ CCB trong tỉnh nguyện đoàn kết, gắn bó, xây dựng tổ chức Hội không ngừng vững mạnh toàn diện, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp, sự tin tưởng của nhân dân.

Nguyễn Quyết

Chủ tịch Hội CCB tỉnh


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: