Xây dựng Đảng

Phát huy vai trò của doanh nghiệp chủ lực về viễn thông và công nghệ thông tin của Nhà nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh

Thứ Ba, 18/08/2015

Đảng bộ Viễn thông Vĩnh Phúc được thành lập theo Quyết định số 43/QĐ/ĐU ngày 29-6-2009 của Đảng uỷ khối Doanh nghiệp tỉnh gồm 13 chi bộ trực thuộc với tổng số 184 đảng viên.

Theo đại biểu Nguyễn Tất Sáng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viễn thông Vĩnh Phúc: Trong những năm qua, Đảng bộ đã lãnh đạo đơn vị phát huy vai trò doanh nghiệp chủ lực về Viễn thông và công nghệ thông tin của Nhà nước phục vụ các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh.

Với nhiệm vụ vừa sản xuất vừa kinh doanh, vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị, hàng năm, đơn vị đã tổ chức triển khai các nhiệm vụ vừa đảm bảo thực hiện đúng các chính sách của Nhà nước, địa phương cũng như của ngành, đồng thời đảm bảo hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đơn vị đã đầu tư hàng chục ngàn km cáp đồng, hàng nghìn km cáp quang, hàng nghìn nút chuyển mạch, đảm bảo hạ tầng tới các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh để đảm bảo tốt công tác điều hành của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương từ tỉnh tới các thôn, xóm.

Cung cấp mạng số liệu chuyên dùng đảm bảo phục vụ cho các hội nghị truyền hình trực tiếp từ Trung ương tới tỉnh như các hội nghị trực tuyến từ Trung ương Đảng với Tỉnh uỷ, Quốc hội với HĐND tỉnh, Chính phủ với UBND tỉnh, các bộ, ngành với các sở, ngành; hội nghị trực tuyến giữa tỉnh với các huyện, thành, thị. Bên cạnh đó, đơn vị chủ động bố trí phòng họp trực tuyến cho các đơn vị chưa trang bị được thiết bị phục vụ các phiên họp do các ngành triển khai. Cung cấp giải pháp viễn thông, công nghệ thông tin cho một số ngành của tỉnh.

Đảm bảo thông tin liên lạc cho an ninh quốc phòng, diễn tập khu vực phòng thủ; phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai.

Bên cạnh đó, đơn vị còn đảm bảo hạ tầng viễn thông – công nghệ thông tin cho khu công nghiệp, đô thị, du lịch, dịch vụ.

Tham mưu cho UBND tỉnh, các ngành, triển khai việc đầu tư hạ tầng mạng lưới cung cấp dịch vụ tới các khu công nghiệp, các khu dân cư tập trung đáp ứng yêu cầu về các điều kiện về hạ tầng thu hút đầu tư của doanh nghiệp trong và ngoài nước. Toàn bộ các khu, cụm khu công nghiệp được Viễn thông tỉnh đầu tư đầy đủ hạ tầng viễn thông – công nghệ thông tin, công nghệ hiện đại đáp ứng tốt nhất yêu cầu sử dụng của các nhà đầu tư, góp phần nâng chỉ số cạnh tranh của tỉnh.

Bên cạnh việc tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền về phát triển hạ tầng, dịch vụ, đơn vị đề xuất với các ngành triển khai các chính sách hỗ trợ việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin.

Là một doanh nghiệp Nhà nước, Đảng bộ luôn xác định việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, của ngành là nhiệm vụ trọng tâm, công tác xây dựng Đảng là then chốt. Thực hiện nhiệm vụ này, yếu tố quan trọng đầu tiên là tạo được sự đoàn kết, thống nhất giữa Đảng với chuyên môn và các tổ chức đoàn thể; sự đoàn kết đồng thuận của tập thể cán bộ, CNV- LĐ toàn đơn vị.

Sau 4 năm thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ý thức tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ được nâng lên, tạo niềm tin trong Đảng.

Bạch Dương (lược ghi)
TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: