Xây dựng Đảng

Có tổ chức Đảng thì tốt hơn cho doanh nghiệp

Thứ Ba, 18/08/2015

Trong những năm qua, BCH Đảng bộ Công ty Cổ phần Thép Việt Đức luôn trăn trở để công tác phát triển Đảng viên được tốt, để mỗi đảng viên cảm thấy vinh dự và tự hào khi đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Đảng bộ đi sâu, đi sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng đối tượng. Vừa trực tiếp, vừa thông qua các cá nhân điển hình tiên tiến, gặp gỡ, giải thích thắc mắc, định hướng tư tưởng cho người lao động trên tinh thần cởi mở, chân tình. Phương châm “mưa dầm thấm lâu” dần mang lại sự thay đổi trong cách nghĩ và nhận thức của nhiều người, số quần chúng đăng ký vào Đảng ngày càng tăng. Trong 5 năm (2010- 2015), Đảng bộ kết nạp được hơn 70 đảng viên. Các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ phát huy được vai trò tiền phong, gương mẫu, tích cực trên tất cả các vị trí công tác, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đảng bộ xây dựng và thực hiện tốt việc phối hợp công tác giữa BCH Đảng bộ, BCH Công đoàn với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty. Việc thực hiện quy chế phối hợp đã trở thành nhân tố đảm bảo cho sự ổn định lâu dài, phát triển bền vững của công ty.

Theo đồng chí Phan Quốc Ấn, Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần thép Việt Đức, để công tác Đảng được tốt, người chủ doanh nghiệp phải có tâm huyết, có tầm nhìn xa trông rộng, hiểu được rằng: Có tổ chức Đảng thì chỉ tốt hơn cho doanh nghiệp. Từ nhận thức đó, hội nghị cán bộ chủ chốt của công ty đã xây dựng mục tiêu đến hết năm 2015, tất cả các cán bộ từ trưởng, phó phòng, quản đốc phân xưởng trở lên đều phải là đảng viên.

Bạch Dương (lược ghi)TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: