Xây dựng Đảng

Công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ xã Tuân Chính

Thứ Tư, 19/08/2015

Đảng bộ xã Tuân Chính (Vĩnh Tường) hiện có 340 đảng viên, sinh hoạt ở 12 chi bộ. Là Đảng bộ có số đảng viên đông, tuy nhiên phần lớn đảng viên là các cán bộ nghỉ hưu, đảng viên trẻ chiếm tỷ lệ thấp, do đó, Đảng bộ xã luôn xác định việc phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ hàng đầu. Nhờ sự nỗ lực của Đảng bộ và sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, nhiều năm liền Đảng bộ xã Tuân Chính thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu về kết nạp đảng viên.

Công tác phát triển đảng viên của xã gặp khó khăn, nhất là với các chi bộ nông thôn do số lao động trẻ đi làm ăn bên ngoài rất đông. Số khác ở địa phương mải làm ăn kinh tế, không có nguyện vọng vào Đảng.

Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, Đảng bộ xã trực tiếp giao chỉ tiêu cho các chi bộ, ít nhất mỗi chi bộ kết nạp từ 1 đến 2 đảng viên/năm, đồng thời chỉ đạo các đoàn thể, đặc biệt là Đoàn thanh niên xã làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đội ngũ đảng viên trẻ. Trong các hội nghị sơ kết, tổng kết, Đảng bộ xã đề nghị các chi bộ báo cáo kết quả phấn đấu của những quần chúng ưu tú thông qua các hoạt động thực tiễn ở địa phương, tạo điều kiện cho họ đi học các lớp tìm hiểu về Đảng để xem xét, kết nạp. Đảng bộ phân công các đảng viên tích cực tuyên truyền, giáo dục, theo dõi, giúp đỡ những quần chúng ưu tú. Định kỳ từ 3 đến 6 tháng, các đồng chí được phân công báo cáo với chi ủy chi bộ về đối tượng xem có đủ năng lực, tư cách để kết nạp Đảng hay không. Việc thực hiện các bước từ phát hiện, giới thiệu, bồi dưỡng, giúp đỡ, làm hồ sơ kết nạp vào Đảng luôn được Đảng bộ thực hiện một cách nghiêm túc, dân chủ, chính xác, nhanh chóng, đúng quy định.

Bằng việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong những năm gần đây, Đảng bộ xã Tuân Chính luôn thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên. Năm 2015, Đảng bộ đặt ra chỉ tiêu kết nạp 8 đảng viên thì trong 6 tháng đầu năm 2015, Đảng bộ đã kết nạp được 10 đảng viên, cử được 6 quần chúng ưu tú đi học lớp đối tượng kết nạp Đảng. Dự kiến trong 6 tháng cuối năm, Đảng bộ sẽ kết nạp thêm 4 đảng viên nữa. Điều đáng nói là trong số 11 đồng chí được Đảng bộ cử đi học lớp đối tượng kết nạp Đảng thì có đến 10 đồng chí được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Trong nhiệm kỳ (2010 – 2015), Đảng bộ đã kết nạp được 25 đảng viên. Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 75%, tỷ lệ chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh đạt 66,6%, đạt mục tiêu đề ra.

Với phương châm không chạy theo số lượng, những năm qua, công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ xã Tuân Chính luôn được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới không chỉ góp phần đảm bảo tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng mà còn góp phần xây dựng chi, Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh.

Minh HườngTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: