Xây dựng Đảng

VNPT Vĩnh Phúc khẳng định vị thế doanh nghiệp chủ đạo về viễn thông trên địa bàn tỉnh

Thứ Sáu, 14/08/2015

Hoạt động trong sự cạnh tranh gay gắt của nhiều đơn vị viễn thông đang hoạt động trên địa bàn, những năm qua, Đảng bộ Viễn thông (VNPT) Vĩnh Phúc đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo cán bộ, CNV nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh và tạo được lòng tin với khách hàng. Với tầm nhìn chiến lược trong việc đầu tư phát triển mạng lưới và phương thức hoạt động, hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu của đơn vị đều đạt và vượt kế hoạch. VNPT Vĩnh Phúc đã khẳng định được vị thế doanh nghiệp chủ đạo về viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Một trong những giải pháp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đơn vị, giúp họ nhận thức sâu sắc và gắn bó với công việc được giao, Đảng bộ VNPT Vĩnh Phúc luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ, coi khách hàng là động lực, mục tiêu và phương châm hoạt động. Cùng với việc sắp xếp, phân công, bố trí lại lao động cho phù hợp, đơn vị chủ động đề ra nhiều giải pháp về: Quản lý chi phí, thu nợ, đảm bảo dòng tiền trong sản xuất kinh doanh; đảm bảo chất lượng dịch vụ, an toàn mạng lưới; xây dựng các cơ chế gói cước linh hoạt đối với khách hàng; nghiên cứu, điều chỉnh cơ chế khoán, tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, cơ chế khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong doanh nghiệp… Ngoài ra, VNPT Vĩnh Phúc luôn chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng cơ chế chính sách kinh doanh, đáp ứng với yêu cầu của thị trường; nâng cao chất lượng hệ thống kênh phân phối- điểm bán lẻ, đại lý và nâng cao chất lượng của lực lượng thị trường; đẩy mạnh việc hợp tác kinh doanh với các đối tác; tập trung các nguồn lực phát triển các dịch vụ có doanh thu cao như; dịch vụ điện thoại di động, Internet băng rộng, MyTV..., tạo thuận lợi cho cho mọi đối tượng khách hàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ đa dạng của ngành.

Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, đơn vị đổi mới công tác quản lý, tổ chức lại các kênh bán hàng theo hướng hiệu quả, chuyên nghiệp hơn để nâng cao tính cạnh tranh theo xu thế hội nhập. Đặc biệt, thực hiện Đề án tái cấu trúc bộ máy Viễn thông Vĩnh Phúc, chỉ trong vòng nửa tháng, VNPT Vĩnh Phúc đã hoàn tất xong các thủ tục cần thiết để bắt tay vào việc vào tái cấu trúc, trở thành một trong những đơn vị viễn thông đầu tiên của Tập đoàn đưa cơ cấu, tổ chức bộ máy mới đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả. Với mô hình này, VNPT Vĩnh Phúc không chỉ giảm bớt được nhân sự ở nhiều cấp trung gian, tinh gọn bộ máy quản lý, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị trực thuộc tổ chức lại các kênh bán hàng, mà còn giúp Ban lãnh đạo đơn vị nhìn ra những mặt tồn tại, hạn chế trong công tác phục vụ khách hàng, sản xuất kinh doanh để kịp thời tìm giải pháp khắc phục.

Song song với đó, VNPT Vĩnh Phúc thường xuyên nâng cao chất lượng mạng lưới, dịch vụ bằng việc tối ưu hóa mạng lưới, mở rộng cáp quang đảm bảo khoa học, hiệu quả; nâng cao chất lượng hạ tầng ngoại vi, các tuyến cống bể, đặc biệt là các tuyến tỉnh lộ, khu vực dân cư tập trung… và thực hiện nhiều giải pháp nhằm tiết giảm chi phí như: triển khai tự thực hiện các dự án kéo cáp nhỏ thay thế dây thuê bao, thu hồi cáp gốc nhằm tiết giảm chi phí đầu tư; rà soát, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát qua việc ứng dụng các phần mềm quản lý; chỉ đạo việc thu hồi thiết bị, dây thuê bao tái sử dụng.

Với việc thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, cùng với áp dụng linh hoạt cơ chế chính sách, kết quả kinh doanh của VNPT Vĩnh Phúc đạt được hiệu quả cao. Đơn vị phát triển mới gần 34.000 thuê bao trả sau, tổng doanh thu tăng 12%, năng suất lao động tăng 17% với thu nhập bình quân 7,3 triệu đồng/người/năm, nộp ngân sách Nhà nước tăng gần 5% so với cùng kỳ. Một số dịch vụ đạt mức tăng trưởng cao như: Di động trả sau tăng 7%, trả trước tăng 9%; Mega VNN: 14%; My TV: 31%, đặc biệt dịch vụ FTTH tăng trưởng mạnh với tốc độ 58% so cùng kỳ.

Cùng với thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ kinh doanh các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, VNPT Vĩnh Phúc còn làm tốt các nhiệm vụ đột xuất theo sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh như: Khắc phục kịp thời các sự cố mạng trong mùa mưa bão, đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi tình huống; đảm bảo an toàn thông tin tuyệt đối phục vụ cấp ủy, chính quyền các cấp; thông tin an ninh quốc phòng; chủ động xây dựng phương án đảm bảo thông tin phục vụ công tác phòng chống lụt bão, không để xảy ra các sự cố. Đồng thời, đảm bảo hạ tầng thông tin phục vụ các khu công nghiệp, cụm dân cư phục vụ thu hút đầu tư, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Cùng với các doanh nghiệp viễn thông khác trên địa bàn, VNPT Vĩnh Phúc cũng góp phần tích cực vào việc hoàn thiện tiêu chí bưu điện ở 112/112 xã xây dựng nông thôn mới.

Để phát huy vai trò doanh nghiệp chủ đạo về lĩnh vực viễn thông trên địa bàn, một trong những giải pháp của VNPT Vĩnh Phúc thời gian tới là: Tiếp tục tổ chức quản lý, khai thác, bảo dưỡng mạng lưới, dịch vụ viễn thông an toàn; hoàn thiện việc triển khai tái cấu trúc mô hình Tập đoàn giai đoạn 2; đổi mới công tác quản lý, điều hành trên cơ sở định hướng chung; đưa các phần mềm ứng dụng vào quản lý; nâng cao chất lượng toàn diện hệ thống kênh phân phối thông qua việc xây dựng, bổ sung cơ chế phù hợp, hiệu quả; rà soát các dự án đầu tư, tập trung vào các dự án trọng điểm; đảm bảo thông tin liên lạc trong mọi tình huống...

Trên cơ sở phát huy sức mạnh trí tuệ, đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh doanh, chủ động hội nhập, liên tục từ năm 2010 đến nay, Đảng bộ VNPT Vĩnh Phúc luôn đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh tiêu biểu, năm 2011, được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh. Hằng năm, đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tập đoàn Bưu chính- Viễn thông giao.

Hồng Chiến


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: