Xây dựng Đảng

Kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ

Thứ Sáu, 14/08/2015

Nhiệm kỳ 2010- 2015, Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đảng bộ có sự trưởng thành cả về số lượng và chất lượng, phương thức lãnh đạo được đổi mới, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng được nâng cao…đóng góp quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như sự phát triển kinh tế chung của tỉnh.

Điển hình, Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Tòa án nhân dân hai cấp, coi đó là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của Đảng bộ. Đảng bộ xây dựng được Nghị quyết và Chương trình công tác, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, từ đó có những chỉ đạo sát thực.

Công tác xây dựng Chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh được quan tâm, hàng năm Đảng bộ, các Chi bộ đều đăng ký và phấn đấu thực hiện; từ năm 2010 – 2013 Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh; năm 2012, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Kết quả phân loại đảng viên hàng năm, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên yếu kém.

Đảng bộ luôn chăm lo công tác phát triển Đảng, số lượng Đảng viên không ngừng tăng lên. Trong 5 năm (2010 – 2015), Đảng bộ chuyển đảng chính thức cho 10 đảng viên dự bị, kết nạp được 9 đồng chí, đạt chỉ tiêu Đảng bộ đề ra. Các đảng viên đều phát huy được năng lực, trình độ, chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng. Nhiều đảng viên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, thực sự là hạt nhân lãnh đạo của đơn vị.

Đặc biệt, Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh hết sức coi trọng công tác lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án, phấn đấu không để xảy ra việc kết án oan người không có tội và bỏ lọt tội phạm; hạn chế tới mức thấp nhất các bản án, quyết định bị huỷ, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán; bảo đảm các quyết định của Toà án phải đúng pháp luật, đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, có sức thuyết phục cao và có tính khả thi; tiếp tục tập trung giải quyết nhanh và dứt điểm các vụ án hình sự và các tranh chấp, yêu cầu về dân sự nổi cộm, gây bức xúc; tăng cường công tác xét xử lưu động; chú trọng và làm tốt công tác hoà giải trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự; nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về tư pháp, đặc biệt là các đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; làm tốt việc phát hành bản án và công tác thi hành án hình sự của Toà án nhân dân hai cấp. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương như Nghị quyết 08-NQ/TW, 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”, Nghị quyết số 37/2012/QH13, ngày 23/11/2012 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm... tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức của cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên trong cơ quan về tầm quan trọng của công tác cải cách tư pháp. Hoạt động xét xử có nhiều đổi mới, bảo đảm tính khách quan, dân chủ, công bằng trong thực thi pháp luật. Từ năm 2010 đến hết năm 2014, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã thụ lý tổng cộng 16011 vụ án các loại (tăng 4418 vụ so với giai đoạn 2005-2009), giải quyết 15754 vụ án (tăng 4662 vụ so với giai đoạn 2005-2009), đạt tỷ lệ 98,4%.

Chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án được đảm bảo; tỷ lệ án bị sửa, hủy do lỗi chủ quan của thẩm phán giảm xuống mức thấp nhất (dưới 1%). Việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không có trường hợp nào kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Việc xử phạt tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật; đã khắc phục về cơ bản việc trả hồ sơ điều tra bổ sung không có căn cứ. Việc giải quyết các vụ việc dân sự và vụ án hành chính đã bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên đương sự, số lượng hoà giải thành và công nhận sự thỏa thuận trong giải quyết các vụ việc dân sự chiếm tỷ lệ cao.

Hàng năm, trung bình Tòa án nhân dân hai cấp tổ chức gần 200 phiên tòa xét xử lưu động tại địa phương nơi xảy ra vụ án, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phòng chống tội phạm.

Có được kết quả đó, Đảng bộ TAND tỉnh xác định, công tác kiểm tra là một bảo đảm quan trọng giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, góp phần để Đảng bộ TAND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bởi như Đảng ta đã khẳng định: “Kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng”, do đó “Lãnh đạo phải có kiểm tra, lãnh đạo mà không có kiểm tra, thì coi như không có lãnh đạo”. Chính vì vậy, cấp ủy, Chi bộ Đảng luôn coi trọng việc lãnh đạo, tổ chức triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, giám sát tập trung có trọng tâm, trọng điểm trên các mặt, các lĩnh vực còn yếu kém, dễ phát sinh tiêu cực.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã xây dựng quy chế làm việc, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ và từng đợt theo kế hoạch của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cấp trên, lập kế hoạch kiểm tra thường xuyên việc chấp hành Điều lệ Đảng, kiểm tra theo yêu cầu của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối, kiểm tra đảng viên khi có đơn tố cáo.... Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tiến hành kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ trực thuộc về những vấn đề trọng tâm: Tình hình sinh hoạt chi bộ định kỳ; việc triển khai và lưu trữ các văn bản của Đảng ủy cấp trên; Sổ nghị quyết họp chi bộ; Tình hình thu chi đảng phí; Công tác chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2012- 2015; việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; thực hiện những điều đảng viên không được làm; thực hiện chế độ kê khai và minh bạch tài sản theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy và bí thư chi bộ; việc lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…

Qua công tác kiểm tra, giám sát giúp UBKT Đảng ủy TAND tỉnh kết luận rõ đúng, sai, xác định rõ vi phạm ( nếu có) của các chi bộ trực thuộc, đảng viên để xem xét, xử lý kịp thời, giữ nghiêm kỷ luật đảng; đảm bảo cho Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, các nguyên tắc tổ chức của Đảng, pháp luật của Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh. Giúp các chi bộ trực thuộc, đảng viên được kiểm tra thấy được ưu điểm để phát huy; khắc phục, sửa chữa thiếu sót, hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, vi phạm; chủ động giáo dục, phòng ngừa “răn đe”; ngăn chặn kịp thời, không để khuyết điểm trở thành vi phạm hoặc vi phạm ít nghiêm trọng trở thành nghiêm trọng, vi phạm của một người trở thành vi phạm của nhiều người, của tổ chức. Giúp các chi bộ quản lý đảng viên được kiểm tra thấy rõ trách nhiệm của mình, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc quản lý, giáo dục và kiểm tra, giám sát đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

Bạch Dương


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: