Xây dựng Đảng

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh làm theo lời Bác

Thứ Năm, 13/08/2015

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh hiện có 91 đảng viên, sinh hoạt tại 7 chi bộ trực thuộc. Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện các nội dung theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đảm bảo yêu cầu về thời gian và chất lượng.

Hàng năm, Đảng bộ tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập các chuyên đề về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc học tập đã trở thành việc làm thường xuyên của Đảng bộ. Sau mỗi đợt học tập chuyên đề, Đảng bộ đã hướng dẫn đảng viên liên hệ, kiểm điểm cá nhân và đề ra phương hướng rèn luyện, tu dưỡng bản thân. Các chi bộ xây dựng chương trình hành động sát với thực tiễn, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đồng thời với triển khai học tập, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã chú trọng đến việc “làm theo” Bác gắn với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Trong những năm, trong bối cảnh kinh tế của tỉnh gặp khó khăn do tác động của suy thoái kinh tế thế giới, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh đã phát huy tính năng động, sáng tạo, làm tốt công tác tham mưu, tổng hơp, đề xuất, đảm bảo kịp thời, chính xác, sát với tình hình thực tế, chất lượng phục vụ được nâng lên, do đó đã đảm bảo phục vụ tốt các hoạt động quản lý, điều hành của UBND tỉnh cũng như của Văn phòng UBND tỉnh. Bằng sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã góp phần cùng các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã sớm xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm của Đảng bộ. Xây dựng người cán bộ Văn phòng năng động, sáng tạo, quyết đoán, giỏi một việc, biết nhiều việc, sống có lý tưởng, trách nhiệm với công việc; tâm huyết với nghề nghiệp, sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đồng nghiệp và cộng đồng; tận tuỵ với công việc.....Trong đó, đội ngũ cán bộ chủ chốt đã nêu cao vai trò đầu tàu gương mẫu thông qua việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Cùng với đó, Đảng bộ thường xuyên coi trọng và đề ra các biện pháp cụ thể để thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; lấy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác làm tiêu chí đánh giá, bình xét, xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm. Đồng thời, kịp thời phát hiện và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như phê bình, uốn nắn các biểu hiện lệch lạc về nhận thức, các việc làm thiếu gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thông qua việc kiểm tra chấp hành Điều lệ Đảng, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm…

Nhằm làm tốt công tác tham mưu, đề xuất, phục vụ các hoạt động quản lý điều hành của UBND tỉnh để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh, đưa Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của Đảng bộ, gắn với việc thực hiện tốt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Hoàng Nga


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: