Xây dựng Đảng

Trung Mỹ thực hiện tốt Chỉ thị 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ Ba, 11/08/2015

Nằm ở phía Bắc huyện Bình Xuyên, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống (54,2% dân số) nên việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, các ngày kỷ niệm ở Trung Mỹ có phần khó khăn hơn các địa phương khác, bởi lẽ, đồng bào dân tộc thiểu số còn lưu giữ một số phong tục, tập quán lạc hậu, rườm rà. Trước thực tế đó, Đảng ủy, UBND xã đã có nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân; từ đó, việc thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực.

Xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của việc thực hiện nếp sống văn minh trong đời sống nên ngay sau khi Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở được ban hành, Đảng ủy, UBND xã Trung Mỹ đã nhanh chóng triển khai Chỉ thị đến từng chi bộ Đảng, các cơ quan, trường học và tất cả các thôn, làng trên địa bàn. Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết nhằm quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị tới từng cán bộ, người dân, đồng thời, luôn theo dõi, đôn đốc và kịp thời nhắc nhở để nếp sống văn minh được thực hiện một cách hiệu quả nhất. Nhờ tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nên chỉ sau một thời gian ngắn, nhận thức của cán bộ, đảng viên và toàn thể bà con nhân dân về thực hiện nếp sống văn minh đã được nâng lên rõ rệt; việc thực hiện Chỉ thị đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân.

Đối với việc cưới, nếu như trước kia, phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số đều có phong tục cưới xin rất rườm rà và tốn kém, vẫn còn tình trạng tảo hôn thì nay tình trạng đó đã được cải thiện rõ rệt. Từ năm 2012 đến nay, trên địa bàn xã có 245 đám cưới thì 100% các đám cưới được tổ chức theo nếp sống văn minh. Việc đăng ký và cấp giấy chứng nhận kết hôn đúng theo quy định của pháp luật. Các nghi lễ theo phong tục truyền thống trước và sau khi cưới cơ bản được tổ chức giản dị, lành mạnh. Nhiều nơi bỏ tục dạm ngõ; lễ ăn hỏi thường được tổ chức đúng vào ngày cưới, việc tổ chức cưới đa phần diễn ra trong một ngày. Tình trạng ăn uống linh đình, phô trương hình thức, thách cưới, mời khách nhiều có xu hướng giảm. 3 năm qua, toàn xã không có trường hợp nào cưới tảo hôn. Trong đám cưới, trang phục cô dâu, chú rể phù hợp với truyền thống dân tộc; các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức vui tươi, lành mạnh. Riêng đối với đồng bào dân tộc Sán Dìu, bản sắc văn hóa của đồng bào trong việc cưới như trang phục truyền thống, hát giao duyên Soọng cô vẫn được duy trì và phát huy; đồng thời, những phong tục rườm rà được loại bỏ, không còn tình trạng “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy”.

Cùng với việc cưới, nếp sống văn minh trong việc tang ở Trung Mỹ có nhiều chuyển biến tích cực. Hầu hết các đám tang được tổ chức trang nghiêm, tiết kiệm. Người chết không để trong nhà quá 48 giờ. Tình trạng rắc tiền, vàng mã trên đường đưa tang đã giảm hơn trước; người chết được mai táng đúng nơi quy định. Trong đám tang, thời gian sử dụng nhạc hiếu không quá 22 giờ đêm, âm lượng vừa phải để tránh ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Phần lớn các đám tang đã xóa bỏ được các thủ tục rườm rà, mê tín dị đoan như: Bắc cầu, đội mũ rơm, chống gậy, lăn đường, đi giật lùi, chèo đò, giáo ngựa… Các tuần tiết sau đám tang được rút ngắn, không còn tình trạng làm cỗ mời khách mà chỉ tổ chức gọn nhẹ trong gia đình. Đặc biệt, thông qua công tác tuyên truyền, vận động, có một số gia đình đã áp dụng hình thức hỏa táng.

Đối với việc kỷ niệm các ngày truyền thống, căn cứ các văn bản, hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy xã Trung Mỹ đã có nghị quyết chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là Ban Văn hóa, Đài truyền thanh xã tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền ngày truyền thống của các ngành, các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn trong năm một cách thiết thực, chống lãng phí nhưng vẫn mang đầy đủ ý nghĩa và đảm bảo mục đích tuyên truyền. Cụ thể, các ban, ngành, đoàn thể, các thôn chỉ tổ chức lễ kỷ niệm, ngày truyền thống 5 năm, 10 năm một lần; những năm còn lại không tổ chức tiếp khách mà chỉ gặp mặt nội bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại cơ quan, đơn vị với nghi thức trang trọng, tiết kiệm. Việc tặng hoa trong các buổi lễ được thực hiện đúng theo tinh thần của Chỉ thị 11-CT/TU. Với các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, của tỉnh và huyện, Đảng ủy, UBND xã tăng cường phát động phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu thể dục - thể thao nhằm khơi dậy tinh thần dân tộc, lòng yêu nước trong nhân dân. Từ đó, tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng nhiệt tình của người dân trên địa bàn xã.

Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc không uống rượu bia trong ngày làm việc, không hút thuốc lá nơi công sở, thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã luôn tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân hiểu về tác hại của rượu, bia, thuốc lá đối với sức khỏe của bản thân và của cả cộng đồng. Nội dung, hình thức tuyên truyền được đa dạng hóa bằng nhiều phương tiện khác nhau như: Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, kẻ pano, áp phích, tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt, các buổi họp của các cơ quan, đoàn thể. Nhờ đó, tình trạng uống rượu bia trong ngày làm việc, hút thuốc lá nơi công sở đã dần được hạn chế. Tỷ lệ cán bộ, công chức thực hiện nghiêm quy chế văn hóa nơi công sở ngày càng tăng lên. Trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, công chức luôn có thái độ nhã nhặn, lắng nghe ý kiến, giải thích, hướng dẫn rõ ràng về các quy định liên quan đến giải quyết công việc cho nhân dân hiểu; hầu như không còn tình trạng cán bộ hách dịch, gây phiền hà cho nhân dân.

Thông qua việc thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Chỉ thị 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nếp sống văn minh ở Trung Mỹ đã có những biến chuyển rõ rệt: Tỷ lệ gia đình văn hóa; làng văn hóa; số chi bộ Đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; số cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ… ngày càng tăng lên; các nội dung của Chỉ thị đã thực sự đi vào đời sống và phát huy vai trò tác dụng. Nhờ đó, đã dần loại bỏ được các hủ tục lạc hậu, gìn giữ và bảo tồn những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Quỳnh HươngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: