Xây dựng Đảng

Các tổ chức đoàn thể vững mạnh tạo tiền đề cho doanh nghiệp phát triển bền vững

Thứ Sáu, 07/08/2015

Nhiệm kỳ 2010-2015, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo và những cố gắng, nỗ lực của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo doanh nghiệp và toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động, hầu hết các doanh nghiệp trong Đảng ủy Khối Doanh nghiệp bảo toàn vốn, phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; đảm bảo việc làm, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp có sự chuyển biến tích cực, chất lượng hoạt động của TCCSĐ từng bước được lên trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; vị trí, vai trò tổ chức Đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp ngày càng được khẳng định.

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối ban hành 3 nghị quyết về đẩy mạnh nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các doanh nghiệp; về nâng cao chất công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay; về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác đoàn thể trong giai đoạn hiện nay. Đảng ủy khối Doanh nghiệp có 02 tổ chức Đoàn thể là Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh. Đoàn Thanh niên Khối có 62 cơ sở Đoàn, với gần 7.500 đoàn viên; Hội CCB Khối có 20 đơn vị cơ sở, với gần 450 hội viên. Những năm qua, Đảng uỷ Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc, các tổ chức Đảng cơ sở thường xuyên quan tâm công tác củng cố, xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tiến hành đại hội, hội nghị giữa nhiệm kỳ theo quy định; cử cán bộ, đảng viên và các đồng chí trong cấp ủy tham gia Ban Chấp hành các đoàn thể; các cấp ủy Đảng và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở, tích cực đề xuất với lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng; chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dường đội ngũ cán bộ.

Đảng ủy Khối đã xây dựng và ban hành Quy chế mẫu phối hợp giữa cấp ủy, các đoàn thể với ban lãnh đạo doanh nghiệp, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở thực hiện, nhằm xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của cấp ủy và các đoàn thể trong doanh nghiệp, cũng như trách nhiệm của lãnh đạo doanh nghiệp đối với hoạt động đảng, đoàn thể.

Bên cạnh việc chăm lo, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể, các cấp uỷ trong khối luôn quan tâm, tạo điều kiện để các đoàn thể phát huy vai trò, chủ động, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định trong Điều lệ hoạt động của các đoàn thể.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, Công đoàn trong các doanh nghiệp tích cực tham gia quản lý, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nhất là phối hợp chăm lo tết cho người lao động hằng năm. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức chính trị, đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân lao động, nhất là công nhân trong các khu công nghiệp. Triển khai có hiệu quả chương trình hành động: Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; xây dựng mối quan hệ hài hoà, tiến bộ và ổn định trong doanh nghiệp. Đồng thời, làm tốt công tác thi đua, khen thưởng thông qua tổ chức các phong trào thi đua yêu nước như: “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phong trào “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CNVCLĐ.

Đoàn thanh niên các cấp trong khối đã phát huy tính xung kích, tình nguyện, tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực như: tích cực phát động thực hiện phong trào “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”; chú trọng công tác giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thông qua các chương trình: Về nguồn, hành trình theo dấu chân lãnh tụ, tổ chức sinh hoạt kỷ niệm các ngày truyền thống của Đoàn. Triển khai mạnh mẽ các phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”. Nổi bật là việc đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên có giá trị như: làm đường, nạo vét thuỷ lợi, trồng cây xanh, tư vấn thiết kế xây dựng, ...trị giá trên 12 tỷ đồng. Phát động phong trào “Sáng tạo Trẻ” qua hai đợt tuyên dương được 93 sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, ý tưởng kinh doanh làm lợi cho doanh nghiệp hàng trăm tỷ đồng. Đoàn thanh niên còn là lực lượng nòng cốt tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, công tác an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện; tích cực giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp. Công tác phát triển tổ chức cơ sở đoàn được quan tâm, trong giai đoạn 2010 – 2015 đã thành lập mới được 16 tổ chức đoàn, kết nạp mới trên 1.700 đoàn viên.

Cùng với tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở và phát triển kinh tế, Hội Cựu chiến binh các cấp tích cực tham gia trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Hội thường xuyên tổ chức thăm viếng Nghĩa trang liệt sĩ, thăm lại chiến trường xưa, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh và gia đình liệt sĩ, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách gặp nhiều khó khăn, quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lũ; phối hợp chăm lo các cháu thiếu nhi, trẻ em tàn tật, xây, sửa nhà tình nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp với Đoàn thanh niên làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; xây dựng tập thể Hội trong sạch vững mạnh, hội viên gương mẫu và gia đình hội viên văn hoá, đặc biệt đã chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước tại 100% cơ sở hội và cấp Khối.

Có thể nói, những năm qua, vai trò, hoạt động của các tổ chức đoàn thể từng bước được nâng lên; chủ động, tích cực hơn trong công tác tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp giúp giải quyết các kiến nghị, đề xuất, nguyện vọng của người lao động; nắm bắt tư tưởng, người lao động, phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể khi được phân công tham gia các nhiệm vụ của cấp ủy, doanh nghiệp. Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên vào tổ chức tăng lên (Đoàn Thanh niên đạt trên 70%; Hội cựu Chiến binh đạt 100%; Công đoàn đạt 100%). Phân loại chất lượng tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh hàng năm luôn đạt trên 80% đã góp phần quan trọng xây dựng chi, Đảng bộ vững mạnh, tạo tiền đề cho phát triển doanh nghiệp nhanh và bền vững.

Đặng Quang Giới


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: