Xây dựng Đảng

Chi bộ Phòng Bảo vệ chính trị Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thứ Tư, 05/08/2015

Phòng Bảo vệ chính trị là đơn vị trinh sát liên quan nhiều lĩnh vực như chống gián điệp, phản động, phòng chống khủng bố, quản lý người nước ngoài, ngoại tuyến, tình báo… Công tác xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng lực lượng được cấp ủy chi bộ phòng Bảo vệ chính trị đặc biệt quan tâm, xác định là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt để đảm bảo sức mạnh và hiệu lực lãnh đạo của tổ chức Đảng.

Trong những năm qua, chi bộ duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng, trong sinh hoạt thường xuyên quán triệt, tổ chức cho cán bộ đảng viên nghiên cứu học tập các Nghị quyết, Chỉ thị Đảng, tăng cường giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức như: Tổ chức phát động phong trào thi đua nhân dịp các ngày lễ của đất nước dân tộc, của ngành Công an; nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ, ý thức tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Tổ chức cho cán bộ, đảng viên thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Quy định số 136-QĐ/ĐUCA ngày 6/8/2012 của Đảng ủy Công an TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng được chi bộ duy trì thường xuyên, do đó những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện đã sớm được phát hiện và có hướng xử lý một cách phù hợp. Chi bộ đặc biệt chú trọng thực hiện quy chế dân chủ trên tất cả các lĩnh vực công tác; thường xuyên rà soát, kiện toàn quy chế hoạt động của cấp ủy, đơn vị theo chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, quan tâm lãnh đạo công tác đoàn thể quần chúng, lấy đoàn thanh niên, hội phụ nữ là lực lượng xung kích để triển khai các hoạt động công tác trọng tâm của đơn vị. Để công tác đoàn thể đi vào chiều sâu và hiệu quả, cấp ủy định hướng cho đoàn thanh niên, tổ phụ nữ lấy Nghị quyết chi bộ là nội dung cơ bản để định hướng công tác theo từng thời gian. Chỉ đạo đoàn thanh niên tiếp tục triển khai các phong trào "Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy", xây dựng "Chi đoàn văn hóa"; thành tập Tổ cờ đỏ, Đội điều lệnh bán chuyên trách giúp cấp ủy, lãnh đạo đơn vị theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành điều lệnh của CBCS. Chỉ đạo tổ phụ nữ nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Phụ nữ Công an Vĩnh Phúc tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, năng động, sáng tạo, vì ANTQ, xây dựng gia đình hạnh phúc". Công tác phát triển đảng viên, bồi dưỡng giúp đỡ đảng viên mới được chi bộ quan tâm. Chi bộ, đơn vị đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, giao việc cho cán bộ, đảng viên trẻ để rèn luyện và thử thách. Hàng năm, đều có định hướng và có kế hoạch bồi dưỡng số quần chúng ưu tú để phục vụ công tác phát triển đảng viên mới. Trong nhiệm kỳ, đã bồi dưỡng kết nạp 8 quần chúng ưu tú vào Đảng; giúp đỡ và chuyển đảng chính thức cho 9 đảng viên dự bị.

Trong lãnh đạo thực hiện các mặt công tác chuyên môn, chi bộ phòng BVCT tập trung nghiên cứu đổi mới phương pháp lãnh chỉ đạo thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ, tổ chức cho đảng viên, CBCS trong đơn vị thực hiện và hoàn thành xuất sắc các yêu cầu công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được Đảng ủy, Ban Giám đốc giao. Đã lãnh đạo đơn vị chủ động nắm tình hình, phát hiện âm mưu ý đồ của các cơ quan đặc biệt, các thế lực thù địch, các tổ chức, cá nhân phản động trong nước, phản động lưu vong trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hoạt động xâm phạm ANQG trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt. Cụ thể đã phát hiện và chủ động tổ chức đấu tranh, bóc gỡ, vô hiệu hoá hoạt động của một số đối tượng tham gia, số có liên quan các tổ chức phản động lưu vong, hội nhóm phản động, chống đối trên địa bàn tỉnh như “Đảng dân chủ Việt Nam”, “Việt Tân”, “Viễn tượng Việt Nam”, “Hội dân oan”, "Khối 8406", "Hội anh em dân chủ", "Hội bầu bí tương thân"… Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lưu vong, số đối tượng phản động, chống đối trong nước, hoạt động khủng bố bảo vệ Đại hội Đảng các cấp và bầu cử Quốc hội khoá XIII, các kế hoạch bảo vệ các ngày lễ lớn và các đoàn của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc.

Chính vì vậy, hàng năm, chi bộ đều đạt trong sạch, vững mạnh, đơn vị đều đạt các danh hiệu thi đua xuất sắc./.

Anh Nga

(C.A tỉnh)TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: