Xây dựng Đảng

Lập Thạch phát triển Đảng ở khu vực nông thôn

Thứ Sáu, 31/07/2015

Xây dựng, củng cố đội ngũ đảng viên nói chung và chăm lo công tác phát triển đảng viên mới nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM. Từ nhận thức trên, những năm qua Huyện ủy Lập Thạch luôn quan tâm chỉ đạo các chi, Đảng bộ cơ sở thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác phát triển đảng viên và kết nạp đảng viên ở khu vực nông thôn với lực lượng chủ yếu là thanh niên, nông dân, công nhân, học sinh, người dân tộc thiểu số, từng bước tăng cường sức chiến đấu, bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Đảng bộ huyện Lập Thạch hiện có 59 chi, Đảng bộ cơ sở, trong đó có 20 đảng bộ xã, thị trấn và 39 chi, đảng bộ cơ quan với trên 7.700 đảng viên. Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2010-2015), bên cạnh những thành quả về phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng cũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó có công tác phát triển đảng viên mới. Thực tế trong những năm gần đây đây, nguồn kết nạp đảng viên nói chung và nguồn kết nạp đảng viên ở khu vực nông thôn nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó nguyên nhân phổ biến nhất đó là thiếu nguồn và hạn chế trong tạo nguồn phát triển đảng. Tại nhiều địa phương đang diễn ra tình trạng một lượng lớn ĐVTN (nguồn đối tượng chính để bồi dưỡng kết nạp đảng) thoát ly dời quê để đi làm ăn xa, ít khi có mặt tại địa phương. Một số thanh niên sau khi học hết THPT thì lại tiếp tục phấn đấu thi và vào học tại các trường đại học, cao đẳng hoặc trung học chuyên nghiệp, số khác thì đi học ở các trung tâm dạy nghề và xin vào làm tại các khu, cụm công nghiệp... Do đó, hiện nay, có nhiều tổ chức Đoàn cơ sở số ĐVTN trong độ tuổi được tập hợp thường xuyên chiếm tỷ lệ rất thấp, cá biệt có lúc, có nơi tổ chức đoàn thanh niên cơ sở không thể hoạt động được vì không có thanh niên... Điều này đã làm cho nguồn phát triển đảng viên mới ở các chi bộ nông thôn ngày càng hạn chế.

Đồng chí Nguyễn Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lập Thạch cho biết: Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế ở địa phương, BTV Huyện ủy tập trung triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới nói chung và đảng viên mới ở khu vực nông thôn nói riêng. Bên cạnh việc kịp thời ban hành các Nghị quyết, kế hoạch, văn bản chỉ đạo về công tác phát triển đảng, BTV Huyện ủy chỉ đạo Đảng ủy, chính quyền các xã, thị trấn chủ động rà soát, nắm bắt số lượng thực tế ĐVTN đang sinh sống và tham gia sinh hoạt thường xuyên tại các tổ chức Đoàn thanh niên cơ sở ở địa phương; tổng hợp và lập danh sách số lượng ĐVTN đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn và các vùng lân cận có đủ điều kiện để kết nạp đảng; rà soát các đối tượng quần chúng là bộ đội hoàn thành nghĩa vụ quân sự; những sinh viên, học sinh đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trở về tham gia lao động, sản xuất tại địa phương. Từ đó chủ động tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của họ, đồng thời có kế hoạch bồi dưỡng, tạo điều kiện để họ được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Thời gian qua, các tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện đã tập trung triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng phát triển đảng viên mới và bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực. Từ năm 2010 đến nay, toàn Đảng bộ huyện Lập Thạch kết nạp được 1.200 quần chúng ưu tú vào Đảng (chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra là kết nạp từ 1.000-1.100 đảng viên). Số đảng viên mới kết nạp đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Đa số đảng viên mới được kết nạp đều nêu cao tính tiền phong gương mẫu, tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH ở cơ sở, được quần chúng tín nhiệm. Một số đồng chí qua phấn đấu đã được tín nhiệm bầu vào cấp ủy và giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý... Có được những kết quả tích cực trong công tác phát triển đảng viên mới nói chung, đảng viên mới ở khu vực nông thôn nói riêng là do cấp uỷ các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã xác định được tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên; coi đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng TSVM.

Đánh giá về hiệu quả công tác phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn, từ thực tiễn địa phương, đồng chí Trần Xuân Hạnh, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Ích chia sẻ: Thời gian qua, Đảng ủy xã luôn quan tâm duy trì và nâng cao chất lượng nguồn để phát triển Đảng ở các chi bộ nông thôn. Trong đó, chủ yếu là lực lượng ĐVTN đang tham gia phong trào Đoàn tại các thôn dân cư; bộ đội xuất ngũ; ĐVTN đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trở về địa phương tham gia lao động sản xuất cùng gia đình... Hàng năm, trên cơ sở chỉ tiêu phát triển đảng viên mới do Huyện ủy giao. Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết chỉ đạo cho các ban, ngành, đoàn thể, trọng tâm là Đoàn Thanh niên đẩy mạnh các phong trào thi đua qua đó tìm và chọn lựa các cá nhân, ĐVTN tiêu biểu có lý tưởng, mục tiêu phấn đấu vào Đảng. Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch phát triển đảng, trong đó chú trọng đối tượng là nông dân trực tiếp lao động sản xuất, cán bộ lãnh đạo các hội, đoàn thể ở thôn dân cư với những tiêu chí phù hợp. Nếu xét quần chúng có đủ điều kiện thì kịp thời bồi dưỡng, giáo dục giúp đỡ họ phấn đấu vào Đảng. Nhờ những biện pháp tích cực đó mà trong thời gian qua, công tác phát triển đảng ở địa phương được duy trì. Số đảng viên mới kết nạp đều đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, đảng bộ xã Đồng Ích đã kết nạp được 71 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 65 đồng chí...

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phát triển đảng viên nói chung và phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn nói riêng, BTV Huyện ủy Lập Thạch đã đề ra một số giải pháp trọng tâm: Chú trong nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm tại chỗ cho lực lượng thanh niên trong độ tuổi, giúp họ có điều kiện tham gia công tác và lao động sản xuất ngay trên chính mảnh đất quê hương. Thường xuyên chỉ đạo cấp uỷ, MTTQ các cấp tăng cường tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, qua đó thu hút đoàn viên, hội viên tích cực tham gia, đồng thời là cơ sở để phát hiện các quần chúng tích cực có lý tưởng để bồi dưỡng kết nạp đảng. Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở chủ động đổi mới nội dung, hình thức hoạt động và phương pháp tập hợp quần chúng, đoàn viên, hội viên nhằm phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Quan tâm đến việc bồi dưỡng, xem xét kết nạp Đảng đối với đội ngũ cán bộ các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội tại các thôn dân cư; tổ dân phố... Thực hiện nghiêm túc việc giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới hàng năm đối cho các tổ chức cơ sở Đảng, đồng thời dựa trên kết quả công tác phát triển Đảng để bình xét, phân loại chi, đảng bộ đạt danh hiệu TSVM.

Ngô Tuấn Anh


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Tin tức khác: