Xây dựng Đảng
Nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp
Thứ Ba, 10/09/2019   trong mục Xây dựng Đảng

Nhận thức tầm quan trọng của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển các tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp, qua đó, vừa góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, 

Khắc phục tình trạng hình thức trong sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ

Đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tổ chức, phân công người có trình độ, năng lực chuẩn bị nội dung các chuyên đề thiết thực với yêu cầu, nhiệm vụ của chi bộ; phát huy vai trò của người điều hành… là những giải pháp được các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh triển khai nhằm khắc phục tình trạng hình thức, 

Trong Di chúc của Người, Bác căn dặn: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Cán bộ, đảng viên xã An Hòa gương mẫu trước nhân dân

“Đầu tàu, gương mẫu, gần dân, sát dân, tất cả vì dân” là khẩu hiệu hành động làm theo Bác của Chi bộ thôn Đô Lương nói riêng và cán bộ, đảng viên xã An Hòa (Tam Dương) trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những việc làm cụ thể, thiết thực của mỗi cán bộ, đảng viên đã và đang có sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, góp phần xây dựng Đảng ngày càng TSVM.


Đảng bộ xã Đồng Ích chủ động khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, xây dựng Đảng TSVM

Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Đảng bộ xã Đồng Ích (Lập Thạch), ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được nâng lên; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình được đẩy mạnh; tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được phát huy;

Áp dụng tiêu chí đánh giá - Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Nhằm cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới”; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, 

Thị trấn Tam Sơn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện sai phạm, vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, Đảng bộ thị trấn Tam Sơn (Sông Lô) luôn chú trọng triển khai công tác kiểm tra,

Chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, BCH Đảng bộ huyện Tam Dương đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 148 của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Phân công cấp ủy dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư: Nắm chắc cơ sở, thấu lòng dân

Duy trì việc phân công cán bộ về dự sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư, trên địa bàn huyện Lập Thạch, vào ngày mùng 1 tháng đầu quý không chỉ giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt cấp huyện sâu sát tình hình thực tiễn ở cơ sở mà còn kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, đóng góp của chi bộ, đảng viên và nhân dân để tham mưu cho Đảng ủy cơ sở, lãnh đạo Huyện ủy xem xét giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

Kinh nghiệm phát triển đảng viên ở Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh

Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng nhằm củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Tường) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chú trọng triển khai nhiều giải pháp tích cực để từng bước nâng cao hiệu quả công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên.