Xây dựng Đảng
Yên Lạc phát huy vai trò giám sát của MTTQ
Thứ Hai, 17/07/2017   trong mục Xây dựng Đảng

Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp huyện Yên Lạc luôn thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. 

Thời gian qua, việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên tại Đảng bộ xã Trung Hà (Yên Lạc), góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng TSVM.

LĐLĐ huyện Tam Đảo tạo sức lan tỏa sau một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động (CNVCNLĐ) đã được các cấp Công đoàn ở huyện Tam Đảo tích cực triển khai và ngày càng tạo sức lan tỏa sâu rộng; 

Hội đồng nhân dân huyện Sông Lô tăng cường hoạt động giám sát

Thời gian qua, HĐND huyện Sông Lô đã thực hiện nhiều giải pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và coi đây là một trong những nội dung quan trọng khẳng định vai trò, chất lượng hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.


Những năm qua, Huyện ủy Lập Thạch luôn chú trọng xây dựng tổ chức Đảng TSVM thông qua việc đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của cấp ủy và UBKT các cấp, nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế,

Đó là đồng chí Lê Duy Đại, cán bộ Ban CHQS huyện Tam Dương - Người cán bộ niềm nở, nhiệt tình trong công việc, được đồng nghiệp và nhân dân quý mến, tin yêu.


Xã Trung Nguyên: Khó khăn trong việc xử lý các hành vi vi phạm chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trái phép

Thời gian qua, mặc dù Đảng ủy, UBND xã Trung Nguyên (Yên Lạc) đã vào cuộc quyết liệt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tự ý đổ đất, san lấp, c

Yên Lạc chuẩn bị tốt cho Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở

Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Công văn số 619 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, Huyện ủy Yên Lạc đã ban hành Hướng dẫn số 04 về công tác chỉ đạo Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020.

Những năm qua, Chỉ thị số 11-CT/TU của BTV Tỉnh uỷ “Về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở” được cán bộ

Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tam Dương không ngừng nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần mang lại sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.