Xây dựng Đảng
Chuyển biến trong thực hiện “Năm dân vận chính quyền” ở Lập Thạch
Thứ Hai, 24/09/2018   trong mục Xây dựng Đảng

Quyết tâm thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền”, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Lập Thạch tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác dân vận theo hướng “gần dân, trọng dân, sát dân”, giữ vững mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân;

Xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm sát kỷ cương, trách nhiệm

Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) huyện Yên Lạc luôn chú trọng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên (KSV) “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm, bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”...


Chuyển biến trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Vĩnh Thịnh

Sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Tường) đã nghiêm túc kiểm điểm, thẳng thắn chỉ rõ từng khuyết điểm, hạn chế, cũng như trách nhiệm của tập thể, cá nhân;

Đảng bộ Sở Tư pháp chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên

Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Sở Tư pháp luôn quan tâm, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về tư tưởng, chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp ngày càng vững về chính trị,

Phúc Yên tháo gỡ khó khăn trong phát triển đảng viên

Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức cơ sở Đảng nhằm bổ sung đội ngũ đảng viên có chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Hiệu quả sau sắp xếp đội ngũ cán bộ thôn ở Văn Quán

Sau hơn 1 năm triển khai việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy và Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh, đội ngũ cán bộ không chuyên trách (KCT) tại các thôn dân cư trên địa bàn xã Văn Quán (Lập Thạch) đã được sắp xếp tinh gọn và từng bước đi vào hoạt động nền nếp, góp phần phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị địa phương.

MTTQ huyện Vĩnh Tường tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Thời gian qua, nhờ tích cực đổi mới, đa dạng hóa các hình thức hoạt động, Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Tường đã nỗ lực hoàn thành tốt các nội dung công tác, cùng với các cấp, ngành, các địa phương đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; tạo niềm tin trong nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.


Nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nghị quyết T.Ư 4

Thực hiện lời dạy của Bác: "Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt", Đảng bộ thị trấn Tam Sơn (Sông Lô) đã phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Thị trấn Yên Lạc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Xác định chi bộ có vai trò quan trọng, là cầu nối giữa Đảng với quần chúng nhân dân, Đảng bộ thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc tập trung thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, góp phần xây dựng Đảng ngày càng TSVM.


Xây dựng hình ảnh chiến sĩ công an tận tụy, gương mẫu

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng bộ Công an huyện Yên Lạc đã chủ động xây dựng kế hoạch,