Xây dựng Đảng
Đảng bộ xã Tân Lập kiểm điểm sâu sắc, khắc phục nhanh những tồn tại, hạn chế
Thứ Ba, 22/01/2019   trong mục Xây dựng Đảng

Nghiêm túc kiểm điểm vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Đảng bộ xã Tân Lập (Sông Lô) đã thẳng thắn chỉ rõ từng khuyết điểm, hạn chế với phương châm kiểm điểm sâu, khắc phục nhanh; 

Để việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) thực sự đem lại hiệu quả rõ nét, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ,đảng viên, Đảng ủy xã Trung Mỹ (Bình Xuyên) đã triển khai kế hoạch, 

Đảng bộ Chi cục Thuế thành phố Vĩnh Yên hiện có 68 đảng viên, sinh hoạt ở 5 chi bộ. Trong những năm qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên luôn được Đảng bộ Chi cục Thuế quan tâm thực hiện tốt. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ, nâng cao ý thức chính trị, trách nhiệm, kỷ luật công vụ đối với mỗi cán bộ, đảng viên.


Gia Khánh xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở

Quán triệt, thực hiện Nghị quyết 22 của BCH T.Ư Đảng (khóa X) và Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, Đảng bộ thị trấn Gia Khánh (Bình Xuyên) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; 

Là một trong những Đảng bộ thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, huyện Yên Lạc đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, trong đó, đặc biệt chú trọng nêu cao vai trò gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng TSVM.


Thứ Tư, 02/01/2019   trong mục Xây dựng Đảng

Ở thôn Đại Định, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường có một cán bộ tiền khởi nghĩa dù tuổi đã cao nhưng vẫn tích cực sinh hoạt chi bộ và tham gia các hoạt động của địa phương, được bà con thôn xóm yêu quý, nể trọng. Đó là cụ Đỗ Văn Năng, 95 tuổi đời, 70 năm tuổi Đảng.


Sông Lô chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp

Xác định công tác cán bộ và chất lượng cán bộ là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, cấp ủy, UBKT các cấp huyện Sông Lô luôn quan tâm tới công tác quy hoạch,

Phát huy vai trò công tác tuyên giáo ở Đảng bộ huyện Lập Thạch

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lập Thạch không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị và định hướng chỉ đạo của cấp ủy, phát huy vai trò xung kích đi đầu trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng,

Văn Tiến đổi mới công tác dân vận chính quyền

Những năm qua, Đảng ủy, chính quyền xã Văn Tiến (Yên Lạc) luôn quan tâm, đổi mới công tác dân vận, trong đó, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, huy động các nguồn lực trong nhân dân thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, củng cố ANQP của địa phương, củng cố niềm tin giữa nhân dân với Đảng, chính quyền.


Vĩnh Yên chú trọng đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên

Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), đảng viên luôn được Thành ủy Vĩnh Yên chú trọng, quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, góp phần nâng cao tính tổ chức,