Xây dựng Đảng
Người luôn được cử tri tín nhiệm
Thứ Năm, 08/04/2021   trong mục Xây dựng Đảng

55 tuổi đời, 26 năm tuổi Đảng, hơn 30 năm công tác đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau, nhưng dù ở lĩnh vực nào, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Hòa, huyện Tam Dương Nguyễn Xuân Khoát luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cán bộ, đảng viên và nhân dân yêu mến, tín nhiệm.


Sớm đưa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

Đây là chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh tới các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy sau hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.


Phân công cấp ủy viên phụ trách cơ sở: Tăng trách nhiệm, thêm hiệu quả

Việc phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách các chi, Đảng bộ; thành lập các tổ công tác về trực tiếp dự sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở được Huyện ủy Sông Lô triển khai thực hiện trong nhiều năm qua. Từ đó, nâng cao vai trò lãnh đạo, 

Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, không để xảy ra khuyết điểm,

Tăng cường sức trẻ cho Đảng

Công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên (HSSV) là một nhiệm vụ quan trọng để tăng cường sức mạnh tuổi trẻ, sức chiến đấu cho Đảng. Nhận thức được điều đó, công tác phát triển Đảng trong HSSV được các cấp ủy Đảng, Ban giám hiệu nhà trường quan tâm chỉ đạo thực hiện, đạt những kết quả tích cực.


"Quả ngọt" nhờ ý Đảng hợp lòng dân

Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, cùng sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Trung ương và tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hiến đất làm đường giao thông nông thôn (GTNT) đã trở thành phong trào sâu rộng trong quần chúng nhân dân tại hầu khắp các địa phương trong tỉnh, mang lại hiệu ứng tích cực và hiệu quả rõ rệt, góp phần vào những thành công trong chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM).

Tạo nguồn phát triển đảng viên ở nông thôn

Xác định phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện Tam Đảo quan tâm chỉ đạo các cấp ủy Đảng tăng cường công tác lựa chọn, bồi dưỡng và tạo điều kiện giúp đỡ quần chúng ưu tú có nguyện vọng phấn đấu trở thành đảng viên. Trong đó, quan tâm tới việc tạo nguồn phát triển Đảng ở các chi bộ nông thôn.


Công tác xây dựng Đảng ở Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Không chỉ thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh còn lãnh đạo đơn vị triển khai các chương trình, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, 

Làm tốt công tác tư tưởng, giải quyết chế độ chính sách đối với  cán bộ không đủ tuổi tái cử

Trong những năm qua, cùng với việc lãnh đạo, triển khai thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Đảo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở kiện toàn, xây dựng đội ngũ cấp ủy viên; làm tốt công tác tư tưởng, giải quyết đầy đủ chế độ chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử.


Gỡ khó trong công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên

Khắc phục khó khăn, Đảng bộ xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương tập trung nhiều giải pháp quyết liệt, toàn diện, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên, góp phần tăng sức chiến đấu cho Đảng, trẻ hóa đội ngũ, bảo đảm tính kế thừa.