Xây dựng Đảng
Huyện ủy Tam Đảo: Hội thảo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng
Thứ Sáu, 26/05/2017   trong mục Xây dựng Đảng

Sáng 26/5/2017, Huyện ủy Tam Đảo tổ chức Hội thảo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên – thực trạng và giải pháp. 

Chuyển biến tích cực sau 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ở Yên Lạc

Thời gian qua, cùng với cả nước, các cấp ủy, tổ chức Đảng ở Yên Lạc tích cực học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chất lượng, hiệu quả công tác của mỗi cán bộ trong các cơ quan đơn vị.

Cán bộ, đảng viên xã Tân Lập học Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực

Xác định “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, sâu rộng và lâu dài, thời gian qua, Đảng ủy xã Tân Lập (Sông Lô) kịp thời đề ra chủ trương, không ngừng đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ bằng những việc làm thiết thực.

Đảng bộ thị trấn Thổ Tang nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ thị trấn Thổ Tang (Vĩnh Tường) hiện có 357 đảng viên sinh hoạt ở 13 chi bộ trực thuộc. Thời gian qua, Đảng bộ thị trấn thường xuyên chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, trong đó, trọng tâm là đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, điều hành của các chi bộ cơ sở.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác an sinh xã hội

Những năm qua, Đảng bộ huyện Vĩnh Tường luôn coi trọng, phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội (ASXH), thông qua những chương trình hoạt động cụ thể, thiết thực, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân địa phương.

Huyện Bình Xuyên chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tôn giáo

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo, đến nay, công tác tôn giáo trên địa bàn huyện Bình Xuyên đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Những năm qua, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ở Đảng bộ huyện Lập Thạch đã tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT-XH, QP-AN ở địa phương.

Bộ CHQS tỉnh thực hiện tốt các chính sách đối với người có công với Tổ quốc

Thấm nhuần lời căn dặn của Bác: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân, gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, nhân dân cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải yêu thương và giúp đỡ họ”, những năm qua, Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm, thực hiện tốt chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Chú trọng phát triển đảng viên là đồng bào công giáo

Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân đồng bào công giáo, các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên là đồng bào công giáo;

Tam Đảo phát huy hiệu quả công tác dân vận chính quyền

Những năm qua, công tác dân vận chính quyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội huyện Tam Đảo quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả;