Xây dựng Đảng
Thanh tra tỉnh chủ động nắm tình hình, phòng chống tham nhũng, lãng phí
Thứ Ba, 20/03/2018   trong mục Xây dựng Đảng

Thời gian qua, với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực của ngành Thanh tra tỉnh, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí (PCTNLP) đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần đảm bảo ANCT, trật tự ATXH, thúc đẩy KT-XH phát triển. 

Chuyển biến trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Văn Tiến

Qua gần 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ xã Văn Tiến (Yên Lạc), góp phần xây dựng, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; đồng thời khắc phục những tồn tại, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng của địa phương.

Nhằm thể hiện vị trí, vai trò trung tâm của Hội đồng xét xử (HĐXX); đảm bảo quyền bình đẳng trước tòa án, nguyên tắc tranh tụng trong xét xử, quyền bào chữa của bị cáo, quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, từ ngày 1/1/2018, TAND hai cấp tỉnh thực hiện xét xử theo mô hình phòng xử án mới theo Thông tư số 01/2017/TT-TANDTC (Thông tư 01) của TAND tối cao. 

Khó khăn trong xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thời gian qua, với mục tiêu giảm giấy tờ công dân, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử, công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC) được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh nghiêm túc thực hiện.

Tam Dương tăng cường sự lãnh đạo  của Đảng đối với công tác dân vận cơ sở

Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận cơ sở thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tam Dương đã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của Đảng vững về chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt, luôn gần dân, sát dân.

Thành phố Vĩnh Yên xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh

Nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, thời gian qua, Thành ủy Vĩnh Yên chỉ đạo các cấp ủy Đảng thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh (TSVM).

Đảng bộ huyện Tam Đảo khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong xây dựng Đảng

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Đảng bộ huyện Tam Đảo đã thẳng thắn chỉ rõ từng khuyết điểm, hạn chế, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, từ đó, đề ra các giải pháp, phương hướng khắc phục, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

Tinh thần xung kích của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh

Những năm qua, tuổi trẻ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng, qua đó thể hiện được tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Thời gian qua, Đảng bộ huyện Vĩnh Tường đã lãnh đạo, chỉ đạo các các cấp ủy Đảng triển khai, thực hiện nhiều giải pháp thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Tổ chức Đoàn xung kích, tình nguyện trong công tác tuyển quân

Năm 2018, tỉnh Vĩnh Phúc được giao tuyển chọn, gọi gần 2.000 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) và tham gia công an nhân dân (CAND).