Xây dựng Đảng
Phúc Yên nhiều giải pháp phát triển đảng viên
Thứ Sáu, 17/09/2021   trong mục Xây dựng Đảng

Các cấp ủy Đảng trên địa bàn thành phố Phúc Yên xác định công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng Đảng. 

Yên Lạc "gỡ khó" trong kết nạp đảng viên là người công giáo

Những năm gần đây, công tác kết nạp đảng viên trong đồng bào công giáo trên địa bàn huyện Yên Lạc gặp nhiều khó khăn, có chi bộ nhiều năm “trắng” đảng viên công giáo. Trước thực trạng đó, Huyện ủy Yên Lạc đã triển khai nhiều giải pháp nhằm gỡ “nút thắt” cho các chi, Đảng bộ về công tác này.


Phương Khoan xây dựng Đảng vững mạnh từ chi bộ cơ sở

Thực hiện Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên giai đoạn 2013 - 2020, Đảng bộ xã Phương Khoan, huyện Sông Lô chú trọng triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm phát huy năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên;

Đơn vị y tế tiêu biểu trong xây dựng Đảng và thực hiện tốt chuyên môn

Được đánh giá là một đơn vị tiêu biểu về công tác xây dựng Đảng tại địa phương, Chi bộ Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, trên nền tảng đó, chi bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.

Huyện Vĩnh Tường kết nạp 131 đảng viên mới

8 tháng năm 2021, Huyện ủy Vĩnh Tường kết nạp được 131 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt gần 53% so với kế hoạch. Trung tâm Chính trị huyện đã mở 3 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 396 quần chúng ưu tú.


Chuyển biến trong công tác cán bộ ở xã Vĩnh Thịnh

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường đã nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh; qua đó, góp phần tạo chuyển biến tích cực về công tác cán bộ ngay từ cơ sở.

Công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ xã Đình Chu

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và đảm bảo nguồn cán bộ, đảng viên kế cận, thời gian qua, Đảng bộ xã Đình Chu, huyện Lập Thạch luôn chú trọng công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức đảng cả về số lượng và chất lượng.


Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Xác định làm tốt công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) là góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh luôn chú trọng làm tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác KTGS theo phương châm “vừa xây, vừa chống”;

Củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng

Thực hiện Quy định số 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, Huyện ủy Tam Dương đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC).

Gỡ “nút thắt” trong phát triển Đảng ở Tam Đảo

Công tác phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn đang gặp nhiều khó khăn. Nhiều chi bộ hai, ba năm liền không tìm được nguồn giới thiệu kết nạp đảng viên.