Xây dựng Đảng
Nhân rộng những điển hình làm theo Bác
Thứ Năm, 05/12/2019   trong mục Xây dựng Đảng

3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Lập Thạch đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo và nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Đây là những hạt nhân tiêu biểu góp phần nhân rộng và lan tỏa việc học tập, làm theo Bác, thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước.


Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của trách nhiệm nêu gương, Đảng bộ Thanh tra tỉnh đã ban hành văn bản để chỉ đạo, triển khai thực hiện, tạo chuyển biến tích cực về ý thức tự giác, trách nhiệm với công việc, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; chất lượng công tác được nâng lên.


Bình Xuyên chú trọng công tác xây dựng Đảng

Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, yếu tố quyết định đến thành công trong quá trình lãnh đạo và thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, thời gian qua, Huyện ủy Bình Xuyên đã tập trung triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng toàn diện công tác xây dựng Đảng, cũng như năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên.


Thành phố Vĩnh Yên: Nét mới trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Năm 2019, cùng với những thành tựu toàn diện trên tất cả các lĩnh vực KT-XH, thành phố Vĩnh Yên luôn chú trọng chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn.


Sự chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng ở Tiền Châu

Những năm qua, công tác xây dựng Đảng ở phường Tiền Châu (Phúc Yên) có sự chuyển biến rõ nét. Nổi bật như năm 2018, Đảng bộ phường Tiền Châu (Phúc Yên) đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Có được kết quả đó nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền trong việc triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp trên các lĩnh vực.


Tam Dương nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp

Xác định công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có vị trí, vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy Tam Dương chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra theo hướng đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Sắp xếp cán bộ hoạt động không chuyên trách ở các thôn, TDP sau sáp nhập

Sáp nhập thôn, tổ dân phố (TDP) là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Tập trung kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm

Với việc chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, trọng tâm là đánh giá, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên được kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh trường hợp sai phạm theo quy định của Điều lệ Đảng, 9 tháng năm 2019, UBKT các cấp tập trung kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.


Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, toàn tỉnh tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, trong đó, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thực tiễn, giải quyết, xử lý tình huống cụ thể xảy ra ở cơ sở, bảo đảm hàng năm cán bộ chuyên trách, 

Chúng tôi đến trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tân Lập (Sông Lô), tại Phòng Tiếp dân của xã có rất nhiều công dân đến giải quyết công việc song không có bất kỳ ai hút thuốc lá. Tại các lối đi ngoài hành lang, trong các phòng làm việc đều treo biển “Cấm hút thuốc lá”.