Xây dựng Đảng
Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng trong khối Doanh nghiệp
Thứ Tư, 20/09/2017   trong mục Xây dựng Đảng

Tính đến cuối tháng 8/2017, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh có 73 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), trong đó có 33 Đảng bộ cơ sở (193 chi bộ trực thuộc) và 40 chi bộ cơ sở với hơn 3.100 đảng viên.

Ngày 19/9/2017, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đợt II năm 2017 cho 92 đảng viên mới của 27 chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Với việc thực hiện nghiêm túc các nghị quyết về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, đến nay, vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện Tam Dương đã được nâng cao; kỷ luật, kỷ cương, phong cách, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực; những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận và nhân dân quan tâm đã và đang được các cấp, các ngành chủ động giải quyết kịp thời. Cùng với đó, các cấp ủy Đảng đề ra các giải pháp mang tính đồng bộ, lâu dài và gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương.

Trong những năm qua, nhiều chi bộ Đảng trong tỉnh đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc: Tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên người đứng đầu tổ chức Đảng cơ sở

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, những năm qua, cùng với lãnh đạo phát triển sản xuất, kinh doanh, Đảng ủy Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, coi đây là giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ở Lập Thạch: Nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả

Thời gian qua, Đảng bộ huyện Lập Thạch đã có nhiều giải pháp thiết thực để thực hiện Nghị quyết Trung ương (T.Ư) 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 

Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ không chuyên trách: Nâng cao hiệu quả công việc và thu nhập cho cán bộ cơ sở

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, thời gian qua, các cấp ngành, địa phương trong toàn tỉnh tập trung tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các nội dung của nghị quyết và đề án.

Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ cơ sở

Thời gian qua, BTV Huyện ủy Bình Xuyên đã chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 theo đúng kế hoạch.


Người "phát thanh không chuyên"

"Để nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, điều quan trọng là phải tuyên truyền, vận động cho nhân dân hiểu. 

Chuyển biến sau một năm thực hiện Chỉ thị 05 ở Lập Thạch

Thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở huyện Lập Thạch từng bước đi vào nền nếp, trở thành việc làm thường xuyên,