Xây dựng Đảng
Trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện Chỉ thị 11 ở Nhân Đạo
Hôm nay, 10 giờ trước   trong mục Xây dựng Đảng

Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng bộ xã Nhân Đạo (Sông Lô) đã chủ động triển khai nhiều giải pháp tích cực, cách làm sáng tạo;

Hồ Sơn đổi mới sinh hoạt chi bộ trong khối trường học

Hiện nay, Đảng bộ xã Hồ Sơn (Tam Đảo) có 3 chi bộ trường học (mầm non, tiểu học, THCS) với gần 60 đảng viên. Những năm qua, các chi bộ trường học đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt theo chuyên đề gắn với nhiệm vụ công tác dạy và học;

Đảng bộ phường Xuân Hòa chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát

Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện sai phạm, vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, Đảng ủy phường Xuân Hòa (Phúc Yên) luôn chú trọng công tác kiểm tra,

Để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, những năm qua, công tác kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (DHVP) được UBKT hai cấp triển khai, thực hiện tương đối toàn diện,

Kinh nghiệm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh ở Tam Hồng

Cùng với nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, Đảng bộ xã Tam Hồng (Yên Lạc) đã tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp xây dựng Đảng,

Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Đảng bộ xã Đồng Thịnh (Sông Lô) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên;

Đảng bộ xã Lãng Công chủ động phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Xác định tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng,

Đảng ủy phường Phúc Thắng quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII)

Xác định thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, cấp ủy, chính quyền phường Phúc Thắng (Phúc Yên) đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả,

Những năm qua, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ, tổ chức các ngày kỷ niệm trên địa bàn huyện Vĩnh Tường chuyển biến tích cực; các hủ tục, mê tín dị đoan từng bước được đẩy lùi;

Đảng ủy Quân sự thành phố Vĩnh Yên: Đột phá trong khâu đánh giá cán bộ

Với nhiều giải pháp quyết liệt trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ quân sự thành phố Vĩnh Yên đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng.