Xây dựng Đảng
Kiểm điểm sâu, khắc phục nhanh trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4
Hôm nay, 5 giờ trước   trong mục Xây dựng Đảng

Nghiêm túc kiểm điểm vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Đảng bộ xã Hồ Sơn (Tam Đảo) đã thẳng thắn chỉ rõ từng khuyết điểm, hạn chế với phương châm kiểm điểm sâu, khắc phục nhanh; từ đó, chủ động đề ra các giải pháp, phương hướng khắc phục, sửa chữa nhằm tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.


Bí thư chi bộ Nguyễn Hồng Nhung gương mẫu, tận tụy

“Gương mẫu, nhiệt tình, tận tụy với công việc, luôn gần gũi với nhân dân...” là đánh giá của cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Chuối Trong, xã Quang Sơn (Lập Thạch) dành cho Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Nguyễn Hồng Nhung.


Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện sai phạm, vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, những năm qua, Đảng bộ huyện lập Thạch luôn chủ động đổi mới,nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong các nhà trường trên địa bàn xã Phú Xuân (Bình Xuyên) luôn được Đảng ủy, các chi bộ nhà trường quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên và thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, 

MTTQ thành phố Vĩnh Yên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

MTTQ các cấp thành phố Vĩnh Yên luôn tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng và củng cố chính quyền vững mạnh. Thông qua hoạt động của mình, MTTQ các cấp đã định hướng, hướng dẫn cho nhân dân thực hiện quyền làm chủ một cách đúng pháp luật. MTTQ cũng chính là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân.


Đảng viên phường Tích Sơn phát huy tinh thần nêu gương

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Nhân dân ta thường nói đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đó là một lời khen chân thành đối với Đảng viên và cán bộ chúng ta”. 

Phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp vì sao vẫn khó?

Những năm qua, các cấp ủy trong toàn tỉnh luôn quan tâm, chú trọng công tác phát triển tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân; tuy nhiên, hiện nay, số doanh nghiệp có tổ chức Đảng còn khiêm tốn. Vậy nguyên nhân nào dẫn tới tình trạng đó?


Đổi mới sinh hoạt chi bộ, nâng cao vai trò lãnh đạo trong hoạt động giáo dục

Để khắc phục tình trạng "thiếu lửa" trong sinh hoạt chi bộ ở cơ sở, Đảng ủy xã Hương Sơn (Bình Xuyên) luôn chú trọng việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt ở các chi bộ Đảng, trong đó, tập trung đổi mới chất lượng sinh hoạt các chi bộ nhà trường, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng các hoạt động giáo dục.


Để t ổ trưởng tổ dân phố phát huy vai trò trong thực tiễn

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, Thành ủy Vĩnh Yên đã đề ra nhiều giải pháp khắc phục tình trạng Tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn (gọi chung là Tổ trưởng tổ dân phố) không phải là đảng viên. 

Rà soát, sàng lọc đảng viên - Giải pháp chống suy thoái ở Yên Lạc

Ngày 21/1/2019, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.