Xây dựng Đảng
Ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn từ bom mìn, vật liệu nổ
Thứ Hai, 15/01/2018   trong mục Xây dựng Đảng

Chiến tranh đã lùi xa nhưng những năm gần đây, trên cả nước vẫn xảy ra nhiều vụ nổ từ bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại, gây nên những hậu quả thương tâm. 

Tam Đảo làm tốt công tác dân vận từ cơ sở

Những năm qua, công tác dân vận luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương huyện Tam Đảo quan tâm thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, khoa học, có trọng tâm, trọng điểm.

Những năm qua, huyện Tam Dương luôn xác định công tác phát triển đảng viên ở vùng nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm tăng cường sức mạnh, sự kế thừa, phát triển của Đảng, góp phần củng cố vững chắc hệ thống chính trị ở cơ sở.

Phúc Yên giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo từ cơ sở

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền thị xã Phúc Yên đã tăng cường chỉ đạo công tác tiếp công dân và đôn đốc, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) tồn đọng ngay từ cơ sở;

Đề án 04 góp phần thiết thực xây dựng chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh

Nhận thức sâu sắc quan điểm: “Tổ chức cơ sở Đảng là nền tảng của Ðảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối giữa Ðảng với nhân dân, có vị trí quan trọng trong hệ thống tổ chức của Ðảng;

Bảo hiểm xã hội huyện Bình Xuyên  Làm theo Bác để phục vụ nhân dân tốt hơn

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Bình Xuyên thường xuyên chỉ đạo cán bộ, đảng viên nghiêm túc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. 

Để thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), thời gian qua, Đảng bộ xã Yên Thạch (Sông Lô) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên; 

Hiệu quả tích cực sau sắp xếp lại đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở Yên Lạc

Thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Lạc đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 33 về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC các cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016-2021. 

Sức lan tỏa của Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) ở Tử Du

Sau hơn 1 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ xã Tử Du (Lập Thạch) đã thu hút, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Quan tâm phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số

Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ then chốt, những năm qua, Đảng bộ xã Bồ Lý (Tam Đảo) đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp phát triển đảng viên; góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở và tăng cường sức chiến đấu của tổ chức, cơ sở Đảng.