Xây dựng Đảng
Kinh nghiệm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh ở Cao Đại
Thứ Sáu, 13/07/2018   trong mục Xây dựng Đảng

Trong 5 năm liền, từ năm 2013 đến 2017, Đảng bộ xã Cao Đại (Vĩnh Tường) luôn giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh (TSVM). 

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, những năm qua, Đảng bộ xã Hướng Đạo (Tam Dương) luôn chú trọng việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), qua đó góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng; tạo động lực phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN của địa phương.


Bằng những giải pháp, việc làm cụ thể, thiết thực với quyết tâm cao, thời gian qua, Đảng bộ xã Vân Hội (Tam Dương) đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong quán triệt học tập, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên;

Xây dựng nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang ở Vĩnh Thịnh

Thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, những năm qua, Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Tường) đã tích cực triển khai các nội dung, tinh thần của Chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn. 

Đảng bộ xã Bình Dương tạo chuyển biến tích cực từ thực hiện Nghị quyết T.Ư 4

Thời gian qua, Đảng ủy xã Bình Dương (Vĩnh Tường) đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 

Thận trọng, hài hòa trong việc sáp nhập thôn, tổ dân phố

Thực hiện Kế hoạch số 2177 của UBND tỉnh ngày 2/4/2018; Chương trình hành động số 49 ngày 30/1/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang triển khai thận trọng, hài hòa việc thí điểm sáp nhập thôn, tổ dân phố (TDP). 

Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ ở Lập Thạch

Những năm qua, Huyện ủy Lập Thạch đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, trong đó có việc đẩy mạnh thực hiện tốt công tác luân chuyển, điều động cán bộ. 

Đồng bào Công giáo với các phong trào thi đua yêu nước

Với phương châm “Kính chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo”, những năm qua, đồng bào công giáo trong toàn tỉnh luôn khắc ghi thực hiện lời dạy của Bác về “Thi đua yêu nước”, đoàn kết trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau phát triển KT-XH, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư… góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo ANTT ở địa phương.

Luật Tiếp cận thông tin đã được thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII và sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018. Đây được coi là sự kiện, hành lang pháp lý quan trọng trong việc thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, bảo vệ quyền lợi chính đáng, cơ bản của công dân; 

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 ở Đảng bộ xã Minh Quang : Kiểm điểm sâu, sửa kỹ

Sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, với tinh thần “kiểm điểm sâu, sửa kỹ”,