Xây dựng Đảng
Xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở
Thứ Sáu, 23/10/2020   trong mục Xây dựng Đảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Nhận thức rõ vai trò “nòng cốt” của từng đảng viên, từng chi bộ góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh chú trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở, nhất là việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở các chi bộ.

Chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng từ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Huyện ủy Sông Lô lãnh đạo, chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.


Giáo dục chính trị tư tưởng tạo sự thống nhất trong Đảng

Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, yếu tố tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, trong suốt quá trình lãnh đạo, Đảng bộ xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân.


Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có 56 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với hơn 4.000 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh chú trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Những phụ nữ "trọn việc Đảng, tròn việc dân"

Nhiều người cho rằng, người đứng đầu thôn là nam giới thì có bản lĩnh, sức khỏe, sự quyết đoán sẽ lãnh đạo, triển khai các công việc hiệu quả hơn. Thế nhưng, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, cấp ủy, chính quyền, nhân dân đã tin tưởng giao trọng trách bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn cho phụ nữ đảm nhiệm.

Để đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

Cùng với việc phát triển Đảng và xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, Đảng ủy phường Khai Quang (thành phố Vĩnh Yên) thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định 76 - QĐ/TW của Bộ Chính trị ( từ tháng 1/2020 được thay thế bằng Quy định 213 - QĐ/TW của Bộ Chính trị) về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú, 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, có vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị.

Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”,Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, không ngừng nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nêu gương để Đảng mạnh, dân tin

Nêu cao tư tưởng chính trị, thực hành đạo đức cách mạng, lối sống, tác phong, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên là mấu chốt để nâng cao vai trò, củng cố, nhân lên niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Đặc biệt, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người lãnh đạo chủ chốt còn góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những nguy cơ suy thoái mà Đảng chỉ ra. Thực tế, đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh luôn chú trọng việc nêu gương rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tiên phong gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, tác phong gần dân của Bác.

Xây dựng đội ngũ đảng viên phát triển về số lượng,  đảm bảo chất lượng

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tỉnh ủy tập trung xây dựng kế hoạch về phát triển đảng viên, giao chỉ tiêu cho các huyện, thành, đảng ủy trực thuộc để phấn đấu, thực hiện; đề cao công tác phát triển đảng viên mới theo phương châm đảm bảo về chất lượng làm tiêu chí hàng đầu. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên phát triển về số lượng, đảm bảo chất lượng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.