Xây dựng Đảng
Đảng bộ xã Đồng Cương chú trọng công tác phát triển Đảng
Thứ Sáu, 30/09/2022   trong mục Xây dựng Đảng

Trước đây, công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ xã Đồng Cương (Yên Lạc) gặp không ít khó khăn do thiếu nguồn, có chi bộ nhiều năm không kết nạp được đảng viên. 

Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên khi tham gia mạng xã hội

Mạng xã hội (MXH) mang lại rất nhiều tiện ích, cung cấp thông tin, thúc đẩy quá trình hội nhập và lan tỏa văn hóa cộng đồng. Tuy nhiên, lợi dụng MXH, những thế lực thù địch đã lan truyền, phát tán những thông tin xấu, độc, 

Vĩnh Tường tăng cường cán bộ cấp ủy dự sinh hoạt chi bộ cơ sở

Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và kịp thời nắm bắt tình hình thực tiễn ở cơ sở, Đảng bộ huyện Vĩnh Tường đã tăng cường phân công thành viên Tổ công tác phụ trách dự sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Tạo điều kiện để đảng viên đi làm xa được sinh hoạt chi bộ

Hiện nay, số lượng đảng viên đi làm ăn xa, nhất là khu vực nông thôn có xu hướng tăng. Để đảng viên vừa đảm bảo thu nhập, nâng cao đời sống vừa thực hiện tốt trách nhiệm của người đảng viên, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã linh hoạt thời gian, tạo điều kiện để đảng viên đi làm xa tham dự sinh hoạt chi bộ đầy đủ.


Bí thư chi bộ khéo làm dân vận

Với vai trò Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố (TDP) Đắc Thú, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, ông Lưu Văn Thuận luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, nhiệm vụ được giao; 

Điều động, luân chuyển góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở Vĩnh Yên

Công tác điều động, luân chuyển cán bộ được Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Vĩnh Yên thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao. Việc điều động, luân chuyển không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, mà còn là giải pháp nhằm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.


Bình Xuyên xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân

Công tác phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Từ đó, góp phần tập hợp những nhân tố tích cực, tăng thêm sức mạnh cho Đảng và giúp các địa phương, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.


Để sinh hoạt chi bộ có "sức hút" đảng viên

Sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề là đi sâu thảo luận về một nội dung, vấn đề quan trọng, nổi bật, mang tính cốt lõi trong lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ. Để tạo sức hấp dẫn cho sinh hoạt chuyên đề, các chi, Đảng bộ trên địa bàn tỉnh đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, 

Để sinh hoạt chi bộ có "sức hút" đảng viên

Kỳ 1: Khắc phục sự khô cứng và hình thức trong sinh hoạt chi bộ


Đảng bộ huyện Sông Lô hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên

Đến hết tháng 8/2022, Đảng bộ huyện Sông Lô đã kết nạp được 173 đảng viên mới, đạt 102% chỉ tiêu kết nạp đảng viên được Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy giao năm 2022.