Xây dựng Đảng
Phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
Thứ Hai, 19/06/2017   trong mục Xây dựng Đảng

Để các nội dung trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) thực sự đi vào cuộc sống, thời gian qua, Đảng bộ xã Ngũ Kiên (Vĩnh Tường) đề ra nhiều giải pháp thực hiện, trong đó đặc biệt chú trọng nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, tổ chức Đảng,

Bình Xuyên chuẩn bị sẵn sàng Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020

Dưới sự chỉ đạo của BTV Huyện ủy, thời gian qua, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện Bình Xuyên đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị trong tình hình mới đòi hỏi phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sỹ, nhất là trước tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước với nhiều diễn biến phức tạp, khó lường.


Công an huyện Tam Đảo đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn huyện Tam Đảo có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển KT-XH, ANCT-TTATXH của địa phương. 

Phúc Yên tăng cường, luân chuyển cán bộ nữ, cán bộ trẻ về cơ sở

Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền thị xã Phúc Yên chú trọng việc luân chuyển, tăng cường cán bộ, đặc biệt là cán bộ nữ, trẻ cấp thị xã về các xã, phường, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, tạo điều kiện cho đội ngũ này được rèn luyện, khẳng định năng lực công tác.

Đổi mới trong công tác dân vận chính quyền ở An Hòa

Những năm qua, công tác dân vận chính quyền luôn được Đảng ủy, chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội xã An Hòa (Tam Dương) quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả; 

Xứng đáng là “tai mắt” của nhân dân

Những năm qua, nhờ sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực, trách nhiệm của các thành viên, hoạt động của Ban TTND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Lạc đạt được những kết quả tích cực, 

Đảng bộ TT Vĩnh Tường: Đổi mới trọng tâm từ tự phê bình và phê bình

Thời gian qua, Đảng bộ thị trấn Vĩnh Tường (Vĩnh Tường) tích cực học tập, quán triệt và nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;

Tam Dương phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Những năm qua, Đảng bộ huyện Tam Dương luôn coi trọng, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở; 

Sáng 26/5/2017, Huyện ủy Tam Đảo tổ chức Hội thảo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên – thực trạng và giải pháp.