Xây dựng Đảng
Thực hiện nếp sống văn minh ở Yên Lạc
Hôm nay, 3 giờ trước   trong mục Xây dựng Đảng

Với sự lãnh đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng thuận của nhân dân, sau gần 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện Yên Lạc đã đạt được những kết quả tích cực trong xây dựng nếp sống văn minh, nhất là trong thực hiện việc tang theo nếp sống văn hóa mới.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng và phát huy hiệu quả hệ thống chính trị

Nhận thức sâu sắc về yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và phát huy hiệu quả của hệ thống chính trị ở cơ sở, 

Ban CHQS huyện Yên Lạc: Rèn luyện giỏi, dân vận khéo

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong", thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua, Ban CHQS huyện Yên Lạc luôn quan tâm đến công tác “Dân vận khéo”; góp phần gắn kết tình quân - dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Từ đầu năm 2017 đến nay, Huyện ủy Tam Dương kết nạp 54 quần chúng ưu tú vào Đảng và xét công nhận Đảng viên chính thức cho 72 đảng viên dự bị.

Đảng bộ xã Đạo Trù chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

Là địa phương có hơn 87% dân số là đồng bào dân tộc Sán Dìu, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Đạo Trù (Tam Đảo) luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong xã; 

Đảng viên tiên phong, lòng dân đồng thuận

Về xã Triệu Đề những ngày này, chắc hẳn, nhiều người sẽ cảm nhận rõ nét sự thay đổi của của một vùng quê, bởi những tuyến đường bê tông trải dài tới từng ngõ xóm, những ngôi nhà cao tầng khang trang, những công trình phúc lợi được đầu tư xây dựng mới, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân;

Nâng cao bản lĩnh chính trị cho đảng viên trẻ tạo nền tảng cho công tác xây dựng Đảng vững mạnh

Những năm qua, Đảng bộ huyện Yên Lạc luôn xác định công tác giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đảng viên nói chung, đảng viên trẻ nói riêng là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng,

Chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, “công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. 

Phát huy trách nhiệm của đảng viên trong các công việc của nơi cư trú

Nhằm tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, những năm qua, Đảng ủy xã Đạo Tú (Tam Dương) đã triển khai và thực hiện nghiêm túc Quy định 76 - QĐ/TW của Bộ Chính trị "Về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp,

Định Trung phát huy vai trò của “đảng viên 76”

Những năm qua, Đảng bộ xã Định Trung (thành phố Vĩnh Yên) luôn thực hiện tốt Quy định 76 - QĐ/TW của Bộ Chính trị về đảng viên đang công tác ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú (gọi tắt là “đảng viên 76”);