Xây dựng Đảng
Sự chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng ở Tiền Châu
Hôm nay, 11 giờ trước   trong mục Xây dựng Đảng

Những năm qua, công tác xây dựng Đảng ở phường Tiền Châu (Phúc Yên) có sự chuyển biến rõ nét. Nổi bật như năm 2018, Đảng bộ phường Tiền Châu (Phúc Yên) đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Có được kết quả đó nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền trong việc triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp trên các lĩnh vực.


Tam Dương nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp

Xác định công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có vị trí, vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy Tam Dương chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra theo hướng đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Sắp xếp cán bộ hoạt động không chuyên trách ở các thôn, TDP sau sáp nhập

Sáp nhập thôn, tổ dân phố (TDP) là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Tập trung kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm

Với việc chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, trọng tâm là đánh giá, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên được kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh trường hợp sai phạm theo quy định của Điều lệ Đảng, 9 tháng năm 2019, UBKT các cấp tập trung kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.


Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, toàn tỉnh tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, trong đó, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thực tiễn, giải quyết, xử lý tình huống cụ thể xảy ra ở cơ sở, bảo đảm hàng năm cán bộ chuyên trách, 

Chúng tôi đến trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tân Lập (Sông Lô), tại Phòng Tiếp dân của xã có rất nhiều công dân đến giải quyết công việc song không có bất kỳ ai hút thuốc lá. Tại các lối đi ngoài hành lang, trong các phòng làm việc đều treo biển “Cấm hút thuốc lá”.


Quan tâm phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân

Trong quá trình hội nhập, phát triển kinh tế, tỉnh luôn quan tâm đến công tác phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Đặc biệt, Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân và đạt nhiều kết quả tích cực; 

Trưởng thôn 9X năng động, nhiệt huyết

Là thế hệ đầu 9X, tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm sống chưa nhiều, song anh Nguyễn Tài Thu (sinh năm 1991), ở xã Tử Du, huyện Lập Thạch đã là trưởng thôn kiêm bí thư chi bộ.


Huyện Tam Dương chú trọng công tác nhân sự

Nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ được phát huy năng lực, sở trường và có cơ hội tham gia cấp ủy, cùng với việc quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, Huyện ủy, UBND huyện Tam Dương chú trọng công tác luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ làm việc ở những vị trí phù hợp, giúp cán bộ được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn.

Chuyển biến trong công tác cán bộ nữ ở Phúc Yên

Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn thành phố Phúc Yên luôn quan tâm đến công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ nữ, nhờ đó tỷ lệ cán bộ nữ trong các cơ quan Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng tăng.