Xã Hội » Tin tức

Gỡ khó trong giải quyết án hành chính

Thứ Năm, 04/07/2019

Cùng với hoạt động xét xử các vụ án hình sự, dân sự… Tòa án nhân dân (TAND) hai cấp trong tỉnh tích cực triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng xét xử các vụ án hành chính, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình giải quyết các vụ án hành chính (AHC) còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần có giải pháp đột phá để nâng cao hiệu quả giải quyết, xét xử.

Cán bộ TAND thành phố Vĩnh Yên tuyên truyền pháp luật cho người dân về các lĩnh vực liên quan đến đất đai. Ảnh Trường Khanh

Thời gian qua, công tác chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính và thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cơ quan tiến hành tố tụng ở địa phương luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ việc áp dụng các quy định của luật, hạn chế đến mức thấp nhất những thiếu sót trong thực hiện; ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước được nâng cao; các bản án, quyết định hành chính của Tòa án có hiệu lực pháp luật được tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành. Qua đó, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước, đảm bảo dân chủ, công bằng xã hội.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác giải quyết, xét xử AHC của TAND hai cấp gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, dẫn đến thời gian giải quyết kéo dài, tỷ lệ giải quyết án chưa cao. Từ đầu năm đến nay, TAND hai cấp thụ lý 36 vụ, đã giải quyết, xét xử 6 vụ, còn lại 30 vụ đang giải quyết. Quá trình giải quyết, xét xử cho thấy những quyết định hành chính (QĐHC), hành vi hành chính (HVHC) bị kiện chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chính sách hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng, xử phạt vi phạm hành chính…

Đây là những lĩnh vực phức tạp, liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền, trách nhiệm trong lĩnh vực quản lý Nhà nước; liên quan đến nhiều văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các quy định pháp luật về đất đai qua các thời kỳ và có nhiều Thông tư, Nghị định hướng dẫn, được sửa đổi, bổ sung dẫn đến khó khăn trong áp dụng, giải quyết; việc thu thập, xác minh thông tin, chứng cứ gặp nhiều khó khăn; sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, cơ quan có liên quan ở một số nơi trong việc trả lời, cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan còn chậm, dẫn đến vụ án phải kéo dài thời hạn giải quyết; việc tổ chức phiên họp giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại theo quy định cũng gặp khó khăn, vướng mắc.

Khoản 3, Điều 60 Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định: “Trường hợp người bị kiện là cơ quan, tổ chức hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì người bị kiện chỉ được ủy quyền cho cấp phó của mình đại diện. Người được ủy quyền phải tham gia vào quá trình giải quyết toàn bộ vụ án, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người bị kiện theo quy định của luật này”. Tuy nhiên, một số trường hợp người bị kiện hoặc cấp phó của người bị kiện lấy nhiều lý do không tham gia phiên tòa, các buổi đối thoại dẫn đến tòa án phải hoãn nhiều lần, do đó, vụ án kéo dài thời hạn, ảnh hưởng đến việc giải quyết.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tố tụng hành chính nói chung và quy định về xét xử AHC nói riêng chưa được tiến hành đồng bộ, kịp thời. Do đó, nhận thức và sự hiểu biết của người dân về pháp luật tố tụng hành chính và quyền khởi kiện trong nhiều vụ AHC còn hạn chế. Số lượng các vụ án mà các Tòa án phải thụ lý và giải quyết tăng cao so với các năm trước, tính chất các vụ việc ngày càng phức tạp. Trong khi đó, cơ quan Tòa án chưa đảm bảo đủ về biên chế, đặc biệt là đội ngũ Thẩm phán, dẫn đến việc quá tải trong hoạt động xét xử. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc của TAND hai cấp còn hạn chế...

Đồng chí Đỗ Anh Cường, Phó Chánh án TAND tỉnh cho biết: Để nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các vụ AHC, TAND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả 14 nhóm giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng giải quyết xét xử các loại vụ án; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cùng với Ban Cán sự Đảng TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã ký kết Quy chế phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ của mỗi cơ quan, góp phần giữ vững ANCT-TTATXH của địa phương; nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ việc dân sự, hình sự, hành chính và giải quyết khiếu nại; đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật của người dân về xét xử AHC. Tăng cường tổ chức đối thoại, tranh tụng trong giải quyết các AHC; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn định kỳ để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ thẩm phán, hội thẩm… Đồng thời, Tòa án kiến nghị, đề xuất tới các cấp có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật về TTHC trong giải quyết các vụ AHC...

Lê ThảoTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: