Xã Hội » Tin tức

Cải thiện chỉ số"Tính minh bạch"

Thứ Năm, 17/05/2018

Chỉ số “Tính minh bạch” có trọng số cao nhất trong 10 chỉ số thành phần của PCI. Theo kết quả công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017, trong 10 bộ chỉ số thành phần của Chỉ số PCI thì chỉ số “Tính minh bạch” đạt 6,59 điểm, xếp thứ 12/63, giảm 7 bậc so với năm 2016, không đạt mục tiêu thuộc nhóm 10 địa phương tốt nhất theo đề án Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020.

Ngày 10/5/2018, Sở Thông tin và Truyền thông (đơn vị được UBND tỉnh giao theo dõi, đôn đốc, đánh giá chỉ số thành phần Tính minh bạch) ban hành Công văn số 234/STTTT-CNTT về việc nâng cao chỉ số thành phần Tính minh bạch trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018.

Trên cơ sở đó, Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cổng thông tin điện tử của cơ quan, địa phương mình để tổ chức, doanh nghiệp và người dân dễ dàng tiếp cận, khai thác thông tin; tổ chức các cuộc đối thoại trực tuyến giữa cơ quan mình với các doanh nghiệp .

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, khai thác đầy đủ các phần mềm nền tảng phát triển Chính phủ điện tử đang triển khai trên địa bàn tỉnh như: Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4... Tăng cường công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai, thuế, hải quan,…

Nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Hành chính công của tỉnh, huyện, nhanh chóng đưa vào hoạt động hiệu quả để tạo sự minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp, người dân. Nâng cao ý thức kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh sớm đưa phần mềm Khảo sát, đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp với cơ quan công quyền vào hoạt động; duy trì việc tổ chức khảo sát, đánh giá phản hồi của doanh nghiệp trong năm 2018 đối với các cơ chế, chính sách của tỉnh.

Cục Thuế tỉnh công khai, minh bạch quy trình lập đối tượng nộp thuế, hoàn trả thuế, nộp thuế, các khoản thuế phải nộp... Sở Nội vụ sớm hoàn thành việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 cho các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Hành chính Công tỉnh và các huyện, thành phố cung cấp thêm các kênh thực hiện giao dịch công trên Internet qua các ứng dụng CNTT phổ biến: Zalo, Facebook,…để nâng cao chỉ số này năm 2018 và giai đoạn đến năm 2020.

Ngọc Lan



TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: