Xã Hội » Tin tức

Thi đua là yêu nước

Thứ Năm, 17/05/2018

Hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) trên địa bàn tỉnh chuyển biến tích cực với nhiều sáng tạo, đổi mới trong việc phát động, triển khai thực hiện. Phong trào phát triển cả chiều rộng, chiều sâu, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó, tạo khí thế và quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, củng cố QP-AN.

Với nhiều đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng trong y khoa, bác sĩ Hoàng Quỳnh, Trưởng Khoa Ngoại thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp, ngành. Ảnh: Trường Khanh

Từ một địa phương thuần nông, Vĩnh Phúc vươn lên trở thành điểm sáng trong trong cả nước về phát triển kinh tế. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư, nâng cấp theo hướng hiện đại. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin có nhiều chuyển biến; AN-QP được củng cố, tăng cường. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm giai đoạn 1997-2017 luôn đạt hơn 15%/năm.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đến nay, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm khoảng 90%; nông, lâm nghiệp, thủy sản còn 8,52%. Giá trị GRDP bình quân đầu người liên tục tăng, năm 1997 đạt 2,18 triệu đồng/người, đến năm 2017 đạt hơn 73 triệu đồng/người. Hiện nay, Vĩnh Phúc có 2 huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM; 95/112 xã đạt 19/19 tiêu chí; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,93%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 66%...

Có được kết quả đó là nhờ sự vận dụng sáng tạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào TĐYN gắn với tình hình thực tế của địa phương.

Thực hiện lời căn dặn của Bác: “Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta”, phong trào TĐYN được các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đi vào chiều sâu, thực chất.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức phát động thi đua và ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị thực hiện đăng ký và ký giao ước thi đua. Hội đồng thi đua khen thưởng (TĐKT) các cấp thực hiện nghiêm túc việc thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, lựa chọn các tập thể có thành tích xuất sắc để biểu dương, khen thưởng.

Các đơn vị, địa phương tổ chức phát động các phong trào TĐYN gắn với sự kiện chính trị của đất nước, địa phương và theo từng chuyên đề, hướng phong trào thi đua vào việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, từ đó đánh giá hiệu quả thiết thực của phong trào TĐYN.

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là ý nghĩa của các phong trào TĐYN đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn. Hướng phong trào thi đua vào các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, lấy kết quả phong trào thi đua là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cuối năm. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào TĐYN bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018”, các đơn vị bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, tổ chức phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, công nhân, nông dân và người lao động, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

Nội dung phong trào thi đua tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT,VH,XH; phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt công tác QP-AN; đổi mới công tác TĐKT...

Để phong trào TĐYN đạt kết quả cao, công tác khen thưởng trên địa bàn được Hội đồng TĐKT thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng quy trình, thủ tục; bảo đảm sự tôn vinh có tác dụng nêu gương, giáo dục và có sức lan tỏa sâu rộng. Các hình thức khen thưởng đột xuất, chuyên đề, khen thưởng tập thể nhỏ và các cá nhân, lao động trực tiếp đã được các cấp, các ngành chú trọng, quan tâm.

Đặc biệt, UBND tỉnh tổ chức tôn vinh, khen thưởng công nhân và người lao động trực tiếp, qua đó, góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu KT-XH của tỉnh đề ra. Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh có 11 tập thể, 6 cá nhân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương các loại; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 16 tập thể và tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 54 cá nhân; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 200 tập thể và tặng Bằng khen cho hơn 2.000 cá nhân và tập thể...

Để phong trào TĐYN tiếp tục trở thành động lực to lớn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, ngành, địa phương, thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền tăng cường tổ chức các phong trào TĐYN gắn với kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là tư tưởng của Người về thi đua ái quốc.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, gương người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua. Các đơn vị, địa phương quan tâm khen thưởng công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động, sản xuất; chú trọng hình thức khen thưởng đột xuất, chuyên đề... tạo động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH, góp phần xây dựng Vĩnh Phúc ngày càng phồn vinh.

Lê ThảoTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: