Xã Hội » Tin tức

Đảng bộ xã Thiện Kế: Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng

Thứ Năm, 17/05/2018

Bám sát thực tiễn ở cơ sở, thời gian qua, Đảng bộ xã Thiện Kế (Bình Xuyên) đã không ngừng đổi mới công tác lãnh đạo, thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chi bộ Trường tiểu học Thiện Kế B duy trì các buổi sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, gắn với nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường

Đảng bộ xã Thiện Kế hiện có 382 đảng viên sinh hoạt ở 18 chi bộ nông thôn và 4 chi bộ nhà trường. Đồng chí Đào Trọng Tuấn, Bí thư Đảng bộ xã Thiện Kế cho biết: Xuất phát từ thực tế ở các chi bộ hiện nay, Ban Thường vụ Đảng ủy xã xác định tập trung thực hiện một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên. Trong đó, Đảng ủy coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, bởi tư tưởng chính trị thông suốt, đạo đức cách mạng trong sáng thì mọi việc sẽ thành công.

Đảng ủy thường xuyên đổi mới phương pháp quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết gắn với trách nhiệm của tập thể, cá nhân từng đồng chí trong cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội. Từng đồng chí trong cấp ủy, cán bộ, đảng viên viết bản cam kết, kế hoạch cá nhân về thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với nhiệm vụ bản thân.

Mặt khác, trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, Đảng ủy xã chủ động gửi văn bản tới cấp ủy, chi bộ nghiên cứu trước khi triển khai ở chi bộ, nhất là các báo cáo sơ kết, tổng kết. Những nội dung được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân quan tâm, Đảng ủy đều lấy ý kiến tham gia đóng góp của từng cán bộ, đảng viên, phát huy trí tuệ của tập thể trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Nếu như trước đây, việc lấy ý kiến đóng góp ở các chi bộ rất hạn chế, nhiều cán bộ, đảng viên ngại đưa ra ý kiến, phát biểu dẫn đến buổi sinh hoạt ở nhiều chi bộ mờ nhạt, sức chiến đấu và tính phê bình, kiểm điểm ở các chi bộ thấp, chưa mạnh dạn chỉ ra khuyết điểm của bản thân, tập thể... thì đến nay, tình trạng trên đã cơ bản được khắc phục.

Nhiều mặt còn hạn chế như việc đóng góp ý kiến, tự phê bình và phê bình của các đảng viên trong sinh hoạt còn qua loa, chi bộ chưa bàn sâu vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, chưa đưa ra các giải pháp cụ thể gắn với thực tiễn hoạt động của chi bộ và nhiều vụ việc bức xúc xảy ra ở địa phương chưa được chi bộ giải quyết triệt để... nay đã có những chuyển biến tích cực.

Trong lãnh đạo, Đảng ủy phân công các đồng chí đảng ủy viên về dự sinh hoạt ở các chi bộ sơ sở, vừa hướng dẫn các chi bộ nội dung, hình thức sinh hoạt, vừa nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và thông tin dư luận xã hội.

Đảng ủy đôn đốc cấp ủy, chi bộ nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cấp ủy của chi bộ; xây dựng nghị quyết của chi bộ bám sát với điều kiện thực tiễn ở địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ Đảng trong thực hiện các nhiệm vụ đề ra, kịp thời uốn nắn, nhắc nhở đối với những chi bộ còn thiếu sót.

Đồng chí Bùi Quốc Bình, Bí thư Chi bộ Trường tiểu học Thiện Kế B cho biết: Ngoài duy trì nền nếp sinh hoạt theo định kỳ vào ngày thứ 5 tuần 1 hàng tháng, chi bộ nhà trường xây dựng các buổi sinh hoạt chuyên đề về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với nhiệm vụ chuyên môn và công tác giảng dạy của nhà trường. Các buổi sinh hoạt chuyên đề được cán bộ, đảng viên trong chi bộ tích cực tham gia đóng góp. Các ý kiến sát thực giúp cho hoạt động chuyên môn của nhà trường thực sự đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng công tác giảng dạy.

Bằng những giải pháp cụ thể, đồng bộ, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở Đảng bộ xã Thiện Kế được phát huy. Qua đánh giá, xếp loại năm 2017, Đảng bộ có 50% chi bộ đạt TSVM; 96,4% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và 5 năm liền Đảng bộ xã Thiện Kế được đánh giá là Đảng bộ TSVM tiêu biểu.

Bài, ảnh: Thanh TuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: