Xã Hội » Chung tay phòng chống BLGĐ

Tập huấn nghiệp vụ Công tác quản lý nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

Chủ Nhật, 19/01/2014

Sáng 5/12/2013, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cho các đối tượng là lãnh đạo các phòng văn hóa các huyện, thị, thành; cán bộ văn hóa 137 xã, phường, thị trấn; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm 30 Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và nhóm phòng chống bạo lực gia đình; 35 đường dây nóng và địa chỉ tin cậy xây dựng điểm trên địa bàn tỉnh.

Trong 1 ngày, các học viên sẽ được tập huấn các kiến thức về kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện thông báo kết luận số 26 - TB/TW ngày 09 tháng 5 năm 2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49 - CT/TW ngày 21 tháng 2 năm 2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị định quy định về công tác gia đình; kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 tầm nhìn 2030; quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Vĩnh Phúc; chuyên đề bình đẳng giới và công tác phòng, chống bạo lực gia đình, trong đó nhấn mạnh thực trạng bạo lực gia đình ở Việt Nam, những vấn đề đặt ra đối với bình đẳng giới, nguyên nhân bạo lực gia đình và bất bình đẳng giới, hành vi vi phạm luật phòng chống bạo lực gia đình và Luật Bình đẳng giới, hậu quả của hành vi gây bạo lực gia đình, trách nhiệm của cá nhân, gia đình trong luật phòng, chống bạo lực gia đình, chiến lược ứng phó và xử trí của phụ nữ khi bị bạo lực gia đình và một số kinh nghiệm can thiệp bạo lực gia đình tại cộng đồng…

Thu Thủy


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Tin tức khác: