Xã Hội » Chung tay phòng chống BLGĐ

Còn nhiều bất cập trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới

Thứ Tư, 26/02/2014

Những năm qua, công tác tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ được triển khai trong toàn tỉnh với nhiều hình thức, nội dung phong phú. Những thông tin, chính sách pháp luật về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình đã đến được với đông đảo người dân bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền lưu động, qua hệ thống phương tiện thông tin đại chúng hoặc các buổi tuyên truyền trực tiếp, giải đáp thắc mắc của người dân, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt thôn, khối phố, chi bộ…

Người phụ nữ đã và đang đóng góp tích cực vào hoạt động KT-XH.
 

Kết quả, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giới và bình đẳng giới đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị xã hội và mọi tầng lớp nhân dân. Từ đó, vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội ngày càng được coi trọng. Điều đáng nói là chất lượng và hiệu quả hoạt động của phụ nữ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội ngày càng được nâng cao. Đến nay, có trên 10 nghìn nữ cán bộ công chức, viên chức (CB-CCVC) công tác ở khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội và quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015 toàn tỉnh chiếm hơn 13%. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, có trên 4.000 chị được tuyên dương phụ nữ làm kinh tế giỏi năm 2013…

Tuy nhiên, đến nay, công tác tuyên truyền và thực hiện Luật Bình đẳng giới vẫn còn tồn tại một số bất cập. Có thể nói sự bất bình đẳng vẫn tồn tại trong nhiều lĩnh vực: cơ hội việc làm, tiền lương, thu nhập, cơ hội thăng tiến giữa nam và nữ, việc lựa chọn giới tính sinh con, chưa tự chủ trong kinh tế, trong việc kế hoạch hóa gia đình…Và đau lòng hơn, đâu đó vẫn còn nhiều chị em vẫn đang cam chịu bởi bạo lực gia đình, bị hành hạ cả về thể xác và tinh thần.

Nguyên nhân chủ yếu do người phụ nữ và cộng đồng dân cư chưa có nhận thức chuẩn mực về vai trò, vị thế của người phụ nữ trong thời đại mới. Công tác tuyên truyền, giáo dục về giới và bình đẳng giới chưa có kế hoạch cụ thể, sâu rộng, sát với đối tượng. Nội dung tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới chưa được chuyển tải thường xuyên, liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng, chưa có sự quan tâm đúng mức trong việc thực hiện bình đẳng giới. Nhận thức của một số cấp uỷ, chính quyền địa phương, đơn vị về bình đẳng giới, về vai trò năng lực của phụ nữ chưa đúng đắn. Nhận thức của người dân, đặc biệt là phụ nữ về quyền lợi của họ còn nhiều hạn chế, nhất là phụ nữ ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Định kiến về phân biệt đối xử, tư tưởng “trọng nam, khinh nữ” còn tồn tại dai dẳng trong nhận thức chung của xã hội, trong gia đình do ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo và tập tục phong kiến lạc hậu từ lâu đời…

Chị Đàm Thị Sinh, thôn Tân Lập, xã Đạo Trù, người đã gắn bó với công tác phụ nữ hơn 12 năm, chị đã cùng các hội viên hội phụ nữ thôn, xã “đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để tuyên truyền cho bà con dân tộc Sán Dìu ở xã Đạo Trù hiểu về bình đẳng giới, về vai trò của người phụ nữ trong thời đại mới. Tuy nhiên, tính cam chịu, sự tự ti ở phụ nữ chính là rào cản lớn nhất trong việc nâng cao nhận thức về bình đẳng giới.

Theo chị Đỗ Thị Hồng Hạnh, Phó Ban Chính sách pháp luật, Hội LHPN tỉnh, giải pháp được coi là tối ưu nhất hiện nay là cần phải nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về bình đẳng giới, tăng cường mở các lớp đào tạo, tập huấn về giới và bình đẳng giới cho các đối tượng là cán bộ lãnh đạo, quản lý của các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt là cán bộ Hội phụ nữ các cấp, cộng tác viên, cán bộ phổ biến giáo dục pháp luật. Đối với cộng đồng dân cư, việc tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới cần được thực hiện thường xuyên, liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là đối với vùng nông thôn, cùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số… là những nơi kinh tế khó khăn, trình độ dân trí còn hạn chế, tư tưởng phong kiến còn nặng nề. Cùng với đó, cần tăng cường các hoạt động tập huấn để các loại tài liệu tuyên truyền, giáo dục về pháp luật, về giới và bình đẳng giới đến được với tất cả phụ nữ và cộng đồng. Chú trọng nêu gương tốt, điển hình trong thực hiện bình đẳng giới, đồng thời tạo dư luận xã hội công khai qua công tác tuyên truyền với những vụ việc vi phạm về bình đẳng giới. Tuy nhiên, biện pháp quan trọng nhất là người phụ nữ phải thường xuyên tự học hỏi, nâng cao năng lực, trình độ và nhận thức của bản thân về vai trò, vị thế của mình trong đời sống chính trị, kinh tế- xã hội của địa phương.

Bài, ảnh Kim Ngân


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: