Xã Hội

Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân

Chủ Nhật, 14/08/2022

Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân là nhiệm vụ quan trọng được các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Vĩnh Yên quan tâm, chỉ đạo nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân; củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền với người dân; hạn chế phát sinh phức tạp, khiếu nại vượt cấp, kéo dài… Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Cán bộ Bộ phận tiếp dân của UBND thành phố Vĩnh Yên hướng dẫn công dân làm các thủ tục khiếu nại quyết định hành chính. Ảnh: Dương Chung

 

Để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, củng cố niềm tin của nhân dân, công tác tiếp dân, giải quyết KNTC được Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.

Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 35 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC; tiếp tục thực hiện nghiêm Quy chế số 03 về tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của Bí thư Thành ủy và xử lý đơn thư KNTC, phản ánh, kiến nghị của người dân gửi đến Thành ủy.

Lịch tiếp công dân của Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên được thực hiện định kỳ vào ngày 30 hằng tháng; Chủ tịch UBND thành phố thực hiện tiếp công dân vào các ngày mùng 10 và 20 hằng tháng.

Ngoài các ngày trên, UBND thành phố có Ban tiếp dân với cán bộ trực vào tất cả các ngày làm việc trong tuần. Những phản ánh, đơn thư KNTC của công dân sau khi được lãnh đạo thành phố và Ban tiếp dân tiếp nhận đều được ghi chép đầy đủ và chuyển đến các cấp, phòng, ban chuyên môn có thẩm quyền giải quyết.

Những đơn thư không thuộc thẩm quyền của thành phố sẽ được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc hướng dẫn công dân nộp đơn đến cấp có thẩm quyền theo quy định.

Với những trường hợp KNTC phản ánh không đúng sự thật, UBND thành phố cũng có văn bản trả lời rõ để công dân chấp hành đúng pháp luật. Đối với những vụ việc phức tạp, kéo dài, thành phố thành lập tổ thanh tra với sự tham gia của các ban, ngành liên quan để điều tra cụ thể và tham gia ý kiến, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, đúng quy định của pháp luật trước khi ban hành quyết định, kết luận giải quyết, xử lý.

Hằng tháng, UBND thành phố phối hợp với Thanh tra tỉnh rà soát, thống kê, theo dõi chặt chẽ các đơn thư KNTC, kiến nghị của công dân trên địa bàn.

Tại trụ sở UBND các xã, phường đều bố trí phòng tiếp dân để tiếp nhận đơn thư KNTC và phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật cho người dân. Thông qua hoạt động tiếp công dân, lãnh đạo các địa phương không chỉ được nghe công dân trình bày ý kiến, kiến nghị của mình mà còn là dịp để tuyên truyền, giải thích cho công dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của công dân.

Các xã, phường cũng chú trọng phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ hòa giải. Nhờ đó, nhiều vụ việc tranh chấp, khiếu nại được tiếp nhận và xử lý kịp thời ngay tại cơ sở, không phát sinh khiếu kiện vượt cấp, kéo dài; góp phần đảm bảo trật tự xã hội tại địa phương.

Chủ tịch UBND phường Tích Sơn Trần Anh Dũng cho biết: “Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư KNTC được UBND phường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, đúng thẩm quyền theo quy định.

Nội dung công dân đến KNTC, kiến nghị, phản ánh chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai, bồi thường GPMB...

Từ đầu năm đến nay, UBND phường đã tiếp 25 lượt công dân; tiếp nhận 29 đơn thư, trong đó có 26 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết. UBND phường đã khẩn trương chỉ đạo giải quyết và trả lời 24 đơn thư theo đúng thời gian, trình tự quy định; còn 2 đơn đang tiếp tục giải quyết. Việc giải quyết đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh kịp thời, đúng hạn đã tạo được niềm tin đối với nhân dân, hạn chế khiếu kiện vượt cấp, kéo dài, giúp người dân yên tâm phát triển kinh tế; góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn...”.

Công tác thanh, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC trên địa bàn thành phố được triển khai thường xuyên, qua đó, đã phát hiện, chấn chỉnh một số hạn chế, bất cập và kịp thời ra chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết đơn thư KNTC ngay từ khi mới phát sinh.

Đồng thời, từng bước nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC; khắc phục tư tưởng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đơn vị trong thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết KNTC.

Với việc thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC, đặc biệt là làm tốt công tác hòa giải, tuyên truyền ngay từ cơ sở, nên số lượt công dân đến trụ sở tiếp công dân của thành phố ngày càng giảm.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, qua 18 buổi tiếp công dân định kỳ của Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố chỉ tiếp 1 lượt công dân; Ban tiếp công dân của thành phố tiếp 22 lượt công dân với 22 ý kiến, giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm 2021. Trong công tác giải quyết đơn thư KNTC, cấp thành phố đã tiếp nhận 99 đơn thư; cấp xã, phường tiếp nhận 111 đơn thư. Các vụ việc KNTC được giải quyết kịp thời, đúng luật định, bảo đảm tính khách quan, dân chủ, tạo niềm tin đối với nhân dân.

Để tiếp tục làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, thành phố Vĩnh Yên sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các cá nhân, đơn vị thiếu trách nhiệm trong việc tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Đồng thời, chú trọng tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân trong việc thực hiện quyền KNTC; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân định kỳ theo quy định; chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư mới phát sinh ngay từ cơ sở; tổ chức bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết KNTC...

Từ nay đến hết năm 2022, thành phố Vĩnh Yên phấn đấu không để phát sinh khiếu kiện tập trung đông người trên địa bàn; 90% đơn thư KNTC được giải quyết đúng trình tự và thời gian quy định; 100% đơn thư được phân loại, xử lý đúng quy định.

Lê Mơ

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: