Xã Hội

Tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ

Thứ Ba, 09/08/2022

Viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) là một trong những nguồn lực quan trọng, mang lại hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế-xã hội. Với mục tiêu tăng cường hợp tác và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn viện trợ PCPNN, tỉnh đã có nhiều giải pháp, hoạt động cụ thể, đặc biệt chú trọng kêu gọi, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên phù hợp với từng khu vực và tình hình thực tế của tỉnh.

Buổi tập huấn về giới, bình đẳng giới và bạo lực giới cho nhóm công nhân nòng cốt của Dự án “Phụ nữ 3 - Tăng cường và phát triển năng lực hành động của lao động nữ nhằm cải thiện điều kiện sống và làm việc” do tổ chức Batik int và Gret tài trợ. Ảnh: Nguyễn Lâm (LĐLĐ tỉnh)

Lũy kế đến tháng 6/2022, trên địa bàn tỉnh có 10 tổ chức PCPNN và 4 tổ chức quốc tế đang triển khai hoạt động với 20 dự án và phi dự án. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã phê duyệt Dự án “Trao quyền nhằm cải thiện điều kiện kinh tế-xã hội của lao động nữ” giai đoạn 3. Tổng giá trị giải ngân trong 6 tháng đầu năm đạt gần 600.000 USD. Các dự án đã và đang được triển khai trên địa bàn tỉnh đều phát huy hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an sinh xã hội.

Tuy nhiên, nếu như những năm trước đây, tình hình thế giới bình ổn và phát triển, giá trị viện trợ PCPNN mỗi năm dành cho Vĩnh Phúc giải ngân từ 2,5 - 3 triệu USD. Nhưng trong 3 năm gần đây, tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên giá trị viện trợ chỉ đạt khoảng hơn 1 triệu USD.

Theo đánh giá chung, nguồn viện trợ PCPNN và các nhà tài trợ cho các lĩnh vực ở Vĩnh Phúc hiện thấp hơn nhiều so với mức trung bình chung của cả nước (khoảng 4 triệu USD). Số lượng các nhà tài trợ hằng năm không nhiều, số lượng dự án còn ít và nhỏ lẻ.

Công tác vận động PCPNN còn gặp một số khó khăn như kỹ năng lập dự án và kêu gọi viện trợ còn hạn chế, chưa có sự phối hợp, cung cấp thông tin, lập và viết dự án; phần lớn các dự án chỉ là viện trợ bằng hiện vật, viện trợ khẩn cấp hoặc chỉ kéo dài từ 1-3 năm.

Một số đơn vị thụ hưởng dự án chưa có báo cáo kịp thời về tiến độ, tình hình thực hiện dự án nên gây khó khăn trong việc quản lý, hợp tác hỗ trợ khi có vướng mắc xảy ra trong việc triển khai chương trình dự án…

Vì vậy, trong năm 2022 và những năm tiếp theo, tỉnh đã ban hành danh mục các dự án viện trợ để kêu gọi, vận động, định hướng ưu tiên ở 8 lĩnh vực: Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp; giải quyết các vấn đề xã hội; nông, lâm, ngư nghiệp, phát triển nông thôn; y tế; giáo dục, đào tạo, dạy nghề; văn hóa, thể thao, du lịch; khắc phục hậu quả chiến tranh và tăng cường năng lực quản lý, phát triển nguồn lực.

Với vai trò là cơ quan chủ trì, đầu mối trong tham mưu, quản lý, xúc tiến vận động và điều phối các khoản viện trợ PCPNN, Sở Ngoại vụ tiếp tục quán triệt các quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác viện trợ PCPNN tới tất các các cơ quan, tổ chức, đoàn thể; tăng cường trao đổi thông tin, tư vấn giữa các ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

Trên cơ sở đó, tiếp tục tham mưu lãnh đạo tỉnh đưa nội dung xúc tiến, vận động viện trợ PCPNN vào các chương trình làm việc, gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi, qua đó để các đối tác hiểu sâu hơn về thế mạnh và tiềm năng của tỉnh.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến các tổ chức PCPNN trên cơ sở đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương tiện truyền thông, trong đó, tận dụng các kênh mạng xã hội, lập kênh phát thanh, truyền hình, qua đó quảng bá hình ảnh Vĩnh Phúc, đồng thời, tạo cơ hội thu hút các nhà tài trợ, nhà đầu tư tiềm năng, chiến lược đến hỗ trợ, đầu tư.

Tổ chức các hội nghị xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, kết nối doanh nghiệp của các kiều bào với doanh nghiệp trong nước, trong tỉnh để trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ tiên tiến, làm cầu nối đưa hàng hóa trên địa bàn tỉnh vươn ra thị trường quốc tế…

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động PCPNN trên địa bàn tỉnh; quản lý, phối hợp với các đơn vị chủ quản, đơn vị tiếp nhận dự án thực hiện các thỏa thuận theo đúng cam kết với nhà tài trợ để nâng cao hiệu quả dự án.

Chú trọng nâng cao chất lượng thẩm định các khoản viện trợ không hoàn lại của các tổ chức nước ngoài, đảm bảo đem lại hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Với chủ trương sẵn sàng mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới, Sở Ngoại vụ tích cực tham mưu, kết nối, phối hợp trong công tác vận động, triển khai các chương trình, dự án viện trợ PCPNN.

Đồng thời, chủ động xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các cơ quan quản lý nhà nước cũng như người dân địa phương với các đối tác trong và ngoài nước; làm tốt vai trò cầu nối hữu nghị giữa chính quyền, nhân dân trong tỉnh với các nước trong khu vực và trên thế giới. Qua đó, tiếp tục kết nối, thu hút về cho tỉnh những nguồn đầu tư, tài trợ ở tầm vĩ mô, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng tỉnh ngày càng văn minh, hiện đại.

Diệu LinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: