Xã Hội

Mô hình “Công dân học tập” - Nền tảng đưa Vĩnh Phúc trở thành tỉnh học tập

Thứ Sáu, 01/07/2022

Xác định mô hình “Công dân học tập” là nòng cốt để xây dựng các mô hình học tập nói chung, góp phần vào sự thành công xây dựng xã hội học tập (XHHT), các cấp, ngành chức năng của tỉnh đã đẩy mạnh triển khai xây dựng mô hình, tạo nền tảng để xây dựng XHHT và đưa Vĩnh Phúc trở thành tỉnh học tập vào năm 2030.

Ông Lê Văn Thực, xóm Chám, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên cùng con cháu tích cực xây dựng mô hình "Công dân học tập". Ảnh: Trà Hương

Ngày 8/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 489 và giao cho Hội Khuyến học (HKH) Việt Nam xây dựng Đề án xây dựng mô hình “Công dân học tập” để triển khai trong toàn quốc.

Ngày 3/6/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký ban hành Quyết định số 677 phê duyệt Chương trình "Xây dựng mô hình "Công dân học tập", giai đoạn 2021-2030”.

Mục tiêu của đề án, chương trình nhằm thúc đẩy việc học tập suốt đời để con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, sống tốt và làm việc hiệu quả...; đồng thời, khuyến khích, tạo cơ hội công bằng, điều kiện thuận lợi cho mọi cá nhân trong tổ chức, đơn vị, gia đình, xã hội được tham gia học tập, hướng tới công dân số, đáp ứng yêu cầu của chương trình chuyển đổi số quốc gia và góp phần xây dựng thành công XHHT.

Trên cơ sở tham khảo các tiêu chí “Công dân học tập” ở một số quốc gia và dựa vào đặc điểm riêng của nước ta, Trung ương HKH Việt Nam đã xây dựng 3 tiêu chí về “Công dân học tập” của Việt Nam gồm: Năng lực tự học, học tập suốt đời; năng lực sử dụng những công cụ tương tác bao gồm ngoại ngữ, công nghệ thông tin (CNTT), tính toán, tư duy biện chứng, tư duy phản biện; năng lực xây dựng và thực hiện các mối quan hệ xã hội.

Các tiêu chí này sẽ được áp dụng linh hoạt cho các nhóm đối tượng là nông dân, công nhân, công chức, viên chức, doanh nhân, cán bộ quản lý để bảo đảm sự hợp lý và tính khả thi trong triển khai đại trà trên mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống xã hội.

Như vậy, “Công dân học tập” là những người biết tự học, trọng việc học, coi việc học tập trở thành nhu cầu tự thân, học liên tục, thường xuyên, suốt đời; tận dụng mọi cơ hội để biến tri thức của nhân loại trở thành kiến thức của mình; áp dụng kiến thức, kinh nghiệm đã học tập, tích lũy được vào việc nâng cao hiệu quả công việc, chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình, xã hội, cộng đồng.

Tại Vĩnh Phúc, mô hình “Công dân học tập” được triển khai từ tháng 11/2020, trong đó, 3 địa phương được chọn làm thí điểm là huyện Bình Xuyên, huyện Lập Thạch và thành phố Vĩnh Yên.

Tại mỗi địa phương này tiếp tục chọn 3 đơn vị và 3 xã, phường, thị trấn để làm điểm xây dựng mô hình “Công dân học tập”. Mỗi xã, phường, thị trấn tiếp tục chọn công dân trên địa bàn để xây dựng mô hình “Công dân học tập”.

Đối với các địa phương còn lại sẽ căn cứ chủ trương của tỉnh, các tiêu chí của mô hình và tình hình thực tế để triển khai đại trà mô hình “Công dân học tập”.

Thực hiện chủ trương của HKH tỉnh, HKH thành phố Vĩnh Yên chọn 3 xã, phường gồm Định Trung, Ngô Quyền, Tích Sơn và 3 đơn vị gồm Trường tiểu học Định Trung, Trường tiểu học Ngô Quyền, Trường tiểu học Tích Sơn làm thí điểm xây dựng mô hình “Công dân học tập”; đồng thời chỉ đạo 6 xã, phường còn lại triển khai xây dựng mô hình học tập ưu việt này.

Tại xã Định Trung, HKH xã chọn 12 công dân trong 12 gia đình để làm điểm xây dựng mô hình "Công dân học tập", trong đó, có 2 giáo viên Trường tiểu học Định Trung, 3 công dân thuộc nhóm có trình độ cao đẳng trở lên, 3 công dân thuộc nhóm công nhân - tiểu thủ công nghiệp - thợ sửa chữa thiết bị gia dụng, 4 công dân thuộc nhóm nông dân - lao động nông thôn để triển khai làm mô hình điểm “Công dân học tập”.

Số liệu, thông tin của các công dân đều được HKH xã tập hợp, lập danh sách, sau đó, đưa vào nhóm zalo kết hợp với trực tiếp đến từng gia đình công dân để động viên, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng mô hình.

Kết quả đánh giá năm 2021, có 9 công dân đủ điều kiện được công nhận danh hiệu “Công dân học tập”; 3 công dân còn lại tiếp tục phấn đấu để đạt các tiêu chí của mô hình.

Là 1 trong 12 gia đình đăng ký làm điểm xây dựng mô hình “Công dân học tập” của xã Định Trung, ông Lê Văn Thực, xóm Chám cho biết: “Tôi tìm hiểu và tuyên truyền vận động các thành viên trong gia đình nỗ lực phấn đấu thực hiện 3 tiêu chí của mô hình "Công dân học tập".

Cả gia đình tôi chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, chủ động học tập nâng cao kiến thức xã hội, trình độ chuyên môn, tích cực cập nhật CNTT và học ngoại ngữ để đáp ứng công việc của từng người; chú trọng nâng cao năng lực ứng xử, tinh thần trách nhiệm và xây dựng mối đoàn kết, tương trợ trong gia đình, tại đơn vị công tác, các mối quan hệ ngoài xã hội.

Hiện tại, gia đình tôi vẫn tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí của mô hình “Công dân học tập” để hoàn thiện bản thân với những năng lực cốt lõi cùng những phẩm chất cần thiết để chung sống và phát triển trong xã hội hiện đại”.

Phó Chủ tịch chuyên trách HKH tỉnh Trần Văn Thúy cho biết: “Công dân học tập” là thành tố hạt nhân, nền tảng để xây dựng XHHT bởi để có được gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập thì trước hết phải có “Công dân học tập”.

Vĩnh Phúc đã và đang đẩy mạnh triển khai xây dựng mô hình “Công dân học tập”; trong đó, chú trọng công tác hướng dẫn, đánh giá và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng thí điểm mô hình.

Trên cơ sở kết quả, kinh nghiệm đó, triển khai đại trà xây dựng mô hình "Công dân học tập" tại các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, tạo nền tảng để xây dựng XHHT, đưa Vĩnh Phúc thành tỉnh học tập vào năm 2030”.

Minh HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: