Xã Hội

Thước đo chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân

Thứ Sáu, 24/06/2022

Số kiến nghị của cử tri được giải quyết kỳ sau cao hơn kỳ trước; nhiều nội dung đang giải quyết (chưa xong) được UBND tỉnh đưa ra kế hoạch, lộ trình, thời gian giải quyết cụ thể. Điều đó cho thấy hoạt động thẩm tra báo cáo, giám sát của Thường trực HĐND tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao.

Sâu sát với từng vấn đề

Trước và sau kỳ họp thứ 5 của HĐND tỉnh khóa XVII, tổng số kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND tỉnh gửi đến UBND tỉnh là 30 kiến nghị.

Cử tri phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện việc nạo vét, bờ kè hồ Đầm Vạc nhằm tạo cảnh quan, điều tiết nước phòng chống lụt bão

Nội dung kiến nghị chủ yếu tập trung vào các vấn đề: Đầu tư xây dựng, cơ chế hỗ trợ, sửa chữa hệ thống kênh mương, trạm bơm, khơi thông luồng tiêu phục vụ công tác tưới tiêu, ngập lụt; đẩy nhanh tiến độ thi công một số dự án; sửa chữa, lắp đặt các công trình, hệ thống biển báo đảm bảo an toàn giao thông; về đền bù giải phóng mặt bằng; cơ chế, chế độ chính sách; tổ chức bộ máy biên chế…

Kết quả, số kiến nghị của cử tri được giải quyết xong 21/30 kiến nghị, đạt tỷ lệ 70%, tăng cao so với kỳ trước là 28% (kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh giải quyết, trả lời xong chỉ đạt 42%).

Điều đáng nói, trong kế hoạch giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh gửi báo cáo sớm, để có kế hoạch thẩm tra, đồng thời, có thời gian nghiên cứu, lựa chọn những vấn đề nổi cộm, được cử tri quan tâm để kiểm chứng, xem xét trực tiếp. Hay nói cách khác là đi thực tế để “tận mục sở thị”, kiểm chứng độ “trung thực” của các cơ quan có trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết.

Đơn cử, Ủy ban MTTQ xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương kiến nghị trên địa bàn xã có 1 luồng tiêu thiên tạo chảy từ xã Vân Hội qua địa bàn do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn quản lý, nhiều năm nay không được khơi thông để phục vụ sản xuất nông nghiệp cho người dân xã Hợp Thịnh.

Đáng chú ý, khi các Ban của HĐND tỉnh làm việc trực tiếp với địa phương, các bên liên quan và người dân, vấn đề trên chưa được giải quyết, song, lại được phân loại đưa vào biểu “đã được giải quyết xong”.

Cũng thông qua hoạt động này, nhiều kiến nghị tiếp tục được xem xét, đánh giá lại cho đúng, trúng, sát với thực tế trước sự chứng kiến của người dân đã tạo ra được sự đồng thuận, nhìn nhận khách quan, toàn diện hơn.

Nhất là các vấn đề liên quan đến lĩnh vực giao thông, có sự quản lý của các bộ, ngành Trung ương. Hay những lĩnh vực đòi hỏi nguồn kinh phí lớn, cần phải có sự chuẩn bị về mặt thời gian…

Tăng cường trách nhiệm của UBND

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác giải quyết, trả lời, tổng hợp, báo cáo kiến nghị của cử tri của UBND tỉnh còn có một số hạn chế, bất cập như: Việc đánh giá, phân loại kết quả giải quyết một số kiến nghị của cử tri còn chưa chính xác; việc phân công các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện giải quyết kiến nghị cử tri của UBND tỉnh còn có nội dung chưa phù hợp; số kiến nghị đang được giải quyết, chưa xong vẫn còn nhiều (chiếm 30%).

Nhiều nội dung trả lời kiến nghị của cử tri còn chưa rõ ràng, đầy đủ, chưa đi thẳng vào vấn đề, không đúng trọng tâm cử tri yêu cầu, tính thuyết phục chưa cao.

Điển hình như, cử tri xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương đề nghị tỉnh xem xét có kế hoạch giải quyết về lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã đã tồn tại nhiều năm nay chưa thực hiện xong...

Còn có kiến nghị phải kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm, cử tri kiến nghị nhiều lần tại các cuộc tiếp xúc cử tri, như: Cử tri xã An Hòa, huyện Tam Dương đề nghị Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn bàn giao lại các trạm bơm cho xã An Hòa quản lý phục vụ thủy lợi nhỏ dưới 50ha (nội dung này cử tri kiến nghị từ sau kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh và tiếp tục kiến nghị sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh).

Một số sở, ngành chưa thực sự nêu cao vai trò trách nhiệm khi được UBND tỉnh phân công trả lời kiến nghị của cử tri; chưa thực sự quan tâm đến việc giải quyết, trả lời các nội dung cử tri kiến nghị, như lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn…

Thực tế trên cho thấy, UBND tỉnh cần tiếp tục có các giải pháp thiết thực, quyết liệt chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện đề cao trách nhiệm giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa tỷ lệ, chất lượng giải quyết kiến nghị cử tri trong thời gian tới.

Khi phân công, giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri đảm bảo đúng thẩm quyền, có văn bản xác định nhiệm vụ rõ ràng, thời hạn hoàn thành, thời hạn báo cáo kết quả. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, đơn vị trong việc tiếp nhận, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri.

Nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, phân loại, đánh giá trong báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; nội dung trả lời cần đi thẳng vào vấn đề, đảm bảo ngắn gọn, thẳng thắn, chính xác, khoa học, rõ kết quả, rõ tiến độ thực hiện, phù hợp với kiến nghị cử tri, phù hợp thực tế, đảm bảo độ tin cậy, tính thuyết phục của nội dung trả lời.

Chỉ đạo rà soát, đôn đốc giải quyết, tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi nắm bắt việc giải quyết kiến nghị của cử tri trên thực tế để chỉ đạo giải quyết, trả lời dứt điểm những kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết xong.

Bài, ảnh Khánh LinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: