Xã Hội

MTTQ huyện Tam Dương nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát

Thứ Sáu, 27/05/2022

Bằng những giải pháp tổ chức sáng tạo, giám sát trên nhiều lĩnh vực, MTTQ các cấp huyện Tam Dương đã triển khai bài bản, sâu rộng các hoạt động giám sát. Từ đó, đưa ra những kiến nghị thiết thực, đề xuất cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành xem xét, giải quyết nhằm đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Lãnh đạo MTTQ huyện Tam Dương triển khai kế hoạch giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên năm 2022. Ảnh: Dương Hà

Để hoạt động giám sát hiệu quả, Ủy ban MTTQ huyện chủ động xây dựng kế hoạch công tác, xác định rõ những nội dung giám sát để thông báo, hướng dẫn cụ thể cho MTTQ các xã, thị trấn, giúp quá trình triển khai giám sát được thực hiện nhanh chóng, chính xác.

MTTQ các cấp tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, ký kết các chương trình giám sát với nội dung bám sát tình hình thực tế, nhiệm vụ chính trị tại địa phương và những vấn đề được nhân dân quan tâm.

Các nội dung giám sát và phản biện xã hội được thống nhất, tránh trùng lặp; chủ động bố trí cán bộ tham gia các đoàn giám sát, bảo đảm các cuộc giám sát được thực hiện theo đúng kế hoạch.

Cùng với đó, MTTQ huyện chỉ đạo Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn căn cứ vào điều kiện thực tiễn xây dựng Quy chế phối hợp quản lý hòm thư góp ý, giám sát đặt tại trụ sở UBND cấp xã; thành lập hệ thống tiếp nhận thông tin giám sát, phản ánh của nhân dân, công khai số điện thoại để người dân lên hệ, phản ánh ý kiến giám sát…

Từ năm 2021 đến nay, MTTQ huyện chủ trì 8 cuộc giám sát tại UBND các xã, thị trấn về thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh và các quy định về chế độ, chính sách đảm bảo cho hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; tổ chức 13 cuộc kiểm tra về hoạt động của Tổ phòng, chống Covid cộng đồng tại các xã, thị trấn và khu dân cư.

MTTQ huyện phối hợp với các phòng chuyên môn của UBND huyện, tổ chức đoàn thể, Công an huyện Tam Dương, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện... thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử, việc thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập...

Qua giám sát, kiểm tra đã đánh giá những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và kiến nghị giải pháp khắc phục trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ đó, các cấp ủy, chính quyền có thêm cơ sở để điều chỉnh các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương, đơn vị, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân...

Năm 2022, MTTQ huyện Tam Dương bám sát kế hoạch giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về chủ trương giám sát, nội dung giám sát, phương pháp thực hiện giám sát để cán bộ, công chức, nhân dân biết, thực hiện quyền giám sát và hưởng ứng các hoạt động giám sát của MTTQ về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; về tinh thần trách nhiệm, đạo đức của cán bộ công chức trong khi thi hành công vụ, tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tam Dương Bùi Thị Thủy cho biết: “Tùy theo đặc điểm, thực tế từng địa phương, cơ quan, đơn vị, MTTQ các cấp tổ chức giám sát những vấn đề nhạy cảm, được nhân dân quan tâm như những hành vi vi phạm đạo đức, phẩm chất, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức; chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trước hết là trong quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, quản lý vốn, tài sản nhà nước; thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong quá trình tiếp dân, giải quyết các thủ tục hành chính theo yêu cầu của nhân dân tại UBND huyện, xã, thị trấn.

Thông qua hoạt động giám sát, kịp thời nắm bắt và giúp cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, góp phần phát hiện và ngăn ngừa vi phạm đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Kịp thời phát hiện và kiến nghị khắc phục những tồn tại, hạn chế, xử lý sai phạm, khuyết điểm; kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội”.

Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, MTTQ huyện tiếp tục chủ động phối hợp các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền sâu rộng để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân về quyền, trách nhiệm trong việc giám sát.

Đồng thời, thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực, trình độ và phẩm chất chính trị cho đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận các cấp; đảm bảo đủ khả năng tham gia công tác giám sát và phản biện xã hội…

Thu NhànTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: