Xã Hội

Hỗ trợ trẻ khuyết tật tiếp cận dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng

Thứ Sáu, 27/05/2022

Nhằm hỗ trợ trẻ khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng, các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể và người dân trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm sóc sức khỏe, trợ giúp trẻ khuyết tật thông qua chính sách bảo trợ, giáo dục, y tế… Qua đó, giúp trẻ khuyết tật phát triển khả năng của bản thân, được học tập, hòa nhập tại các nhà trường và tăng cơ hội đóng góp cho cộng đồng.

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trao xe lăn tặng trẻ khuyết tật. Ảnh: Dương Chung

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 1.700 trẻ khuyết tật từ 6-14 tuổi, trong có, 249 trẻ khuyết tật nặng. Nhằm thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ khuyết tật, tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng, các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn kiện toàn Hội đồng xác định mức độ khuyết tật ở địa phương, đảm bảo triển khai kịp thời công tác xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy chứng nhận khuyết tật; giải quyết tốt các chế độ, chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có trẻ khuyết tật, đảm bảo kịp thời, đầy đủ theo Nghị định số 20/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị quyết số 10/2021 của HĐND tỉnh về quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác xã hội hóa, vận động các hội, tổ chức nhân đạo trong, ngoài tỉnh quan tâm, thăm hỏi, tặng quà, công cụ, dụng cụ hỗ trợ; xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2019-2025; phê duyệt Đề án phát triển giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh đến năm 2023… Qua đó, góp phần giúp trẻ khuyết tật có cơ hội tiếp cận với giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nâng cao khả năng hòa nhập cộng đồng.

Các ngành chức năng và cộng đồng xã hội đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe người khuyết tật (NKT), đặc biệt là trẻ khuyết tật như tặng xe lăn, dụng cụ chỉnh hình; trợ giúp pháp lý; hỗ trợ phẫu thuật tim, mắt, sứt môi, hở hàm ếch; cấp thẻ BHYT...

Giai đoạn 2011-2021, Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở LĐ-TB&XH đã vận động hỗ trợ NKT 2.375 xe lăn, 192 chân giả, gần 1.000 gậy dò đường; phẫu thuật thủy tinh thể cho hơn 3.000 NKT về mắt; hỗ trợ hơn 1.000 máy trợ thính; tặng quà NKT thuộc hộ nghèo với mức từ 800 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng/hộ…

Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh đã vận động quyên góp được gần 105 tỷ đồng, giúp đỡ hơn 230.000 lượt NKT, tặng hơn 3.000 xe đạp, hơn 4.000 xe lăn; hỗ trợ xây, sửa chữa nhà ở cho 524 gia đình NKT có hoàn cảnh khó khăn.

Riêng năm 2021, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã tổ chức khám chỉ định phẫu thuật các dị tật về mắt cho 79 trẻ em; khám chỉ định phẫu thuật khuyết tật vận động cho 30 trẻ em; trao tặng xe lăn, xe bại não và dụng cụ chỉnh hình cho 14 trẻ khuyết tật vận động; hỗ trợ phẫu thuật vận động cho 4 em…

Để trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2019-2025.

Theo đó, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, có 95% trẻ khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng; 80% trẻ khuyết tật được cung cấp kiến thức, kỹ năng hòa nhập cộng đồng phù hợp; 90% cha mẹ, người chăm sóc trẻ khuyết tật được cung cấp các kiến thức, kỹ năng về hỗ trợ trẻ khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng…

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố triển khai đầy đủ các quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước đối với trẻ khuyết tật; thực hiện đầy đủ các chính sách của Trung ương.

Đồng thời, đề xuất chính sách hỗ trợ trẻ khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương; nâng cao năng lực, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, các nhà cung cấp dịch vụ có liên quan đến trẻ khuyết tật.

Tổ chức lựa chọn thí điểm các mô hình hỗ trợ trẻ khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng… Qua đó, giúp trẻ khuyết tật vươn lên trong cuộc sống, trở thành những người có ích cho xã hội.

Minh ThuTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: