Xã Hội

Đức Bác đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân

Thứ Năm, 26/05/2022

Để phấn đấu trong giai đoạn 2020-2025 đạt tiêu chuẩn đô thị loại 5, Đảng bộ, chính quyền xã Đức Bác, huyện Sông Lô đã tập trung lãnh đạo nhân dân khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân.

Gia đình chị Bùi Thị Xuân, thôn Khoái Thượng, xã Đức Bác trồng hoa, cây cảnh cho hiệu quả kinh tế cao

Bí thư Đảng ủy xã Đức Bác Lưu Thế Cửu cho biết: "Những năm trước, do nhiều yếu tố tác động, nên năng suất và sản lượng lúa của xã không cao; chăn nuôi nhỏ lẻ. Để tháo gỡ khó khăn, Đảng bộ xã đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế.

Các chi bộ giao nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nghị quyết; phối hợp với các hội, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đưa các giống cây, con mới có năng suất, chất lượng cao, kết hợp với ứng dụng khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất nhằm tăng hiệu quả kinh tế; tích cực dồn thửa, đổi ruộng, tích tụ ruộng đất để phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Đến nay, xã Đức Bác chuyển đổi được 26,5 ha đất sản xuất nông nghiệp trồng lúa, trồng màu kém hiệu quả sang trồng hoa, cây cảnh, tăng 7 ha so với trước đây; chuyển 12 ha đất khu vực đồng chiêm trũng trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản, gia cầm; mô hình 1 vụ lúa, 1 vụ cá tiếp tục được duy trì...

Nhờ đó, nhiều hộ gia đình có thu nhập cao như gia đình anh Lê Khắc Hanh, thôn Khoái Thượng. Trước đây, gia đình anh Hanh làm ruộng, thu nhập thấp, khi xã có chủ trương tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thuê đất để đẩy mạnh phát triển kinh tế, anh Hanh đã thuê 3 ha trồng hoa, cây cảnh. Đến nay, mỗi năm, gia đình anh thu lãi hơn 100 triệu đồng, tạo việc làm cho 10 lao động địa phương với thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển nghề trồng hoa, cây cảnh, xã Đức Bác còn giữ vững được nhịp độ phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp như nghề mộc dân dụng, xay xát, cơ khí, làm đậu (khoảng 100 hộ); có hơn 1.500 người làm việc tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; dịch vụ thương mại có bước phát triển khá.

Toàn xã có hơn 300 hộ kinh doanh buôn bán, hơn 200 ô tô vận tải hàng hóa trên mọi miền cả nước, 13 xe vận tải hành khách, 4 tàu vận tải cỡ lớn vận chuyển hàng hóa đường thủy...

Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 52,27 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 1,46%, hộ nghèo còn 1,65%, số hộ giàu và khá ngày càng tăng, góp phần tích cực vào phát triển KT-XH của địa phương.

Bên cạnh đó, xã Đức Bác thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Sau khi hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng nhau đoàn kết xây dựng NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu và duy trì các tiêu chí đã đạt được; tiếp tục hoàn thiện bổ sung các tiêu chí như mở rộng diện tích Trung tâm văn hóa xã, nhà văn hóa thôn, đổ bê tông các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng...

Với định hướng đúng, sự chỉ đạo đúng đắn của Đảng bộ xã Đức Bác, KT-XH của địa phương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đời sống của nhân dân dần được nâng cao; người dân tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương, nhất là phong trào xây dựng NTM, NTM nâng cao.

Xã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; các chính sách an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo giữ vững khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu giai đoạn 2020-2025 đề ra, xây dựng Đức Bác trở thành đô thị loại 5.

Bài, ảnh: Dương ChungTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: