Xã Hội

Vĩnh Tường giảm nghèo bền vững

Thứ Sáu, 13/05/2022

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng; đa dạng hóa sinh kế, phát triển các mô hình giảm nghèo; thực hiện hiệu quả các cơ chế chính sách hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, người cận nghèo vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống…huyện Vĩnh Tường đang tích cực triển khai các giải pháp thúc đẩy giảm nghèo hiệu quả, bền vững.

Gia đình anh Nguyễn Văn Bình thuộc diện hộ nghèo, thôn Môn Trì, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết, góp phần ổn định cuộc sống. Ảnh: Dương Chung

Theo kết quả điều tra, rà soát của UBND huyện Vĩnh Tường, tính đến hết năm 2021, trên địa bàn huyện còn trên 1.000 hộ gia đình nghèo theo chuẩn đa chiều, chiếm trên 1,5% tổng số hộ dân; gần 1.200 hộ cận nghèo, chiếm gần 1,8% tổng số hộ dân.

Xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, ngay từ cuối năm 2021, huyện Vĩnh Tường đã tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn, các xã, thị trấn hoàn thành việc rà soát, điều tra, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Triển khai xây dựng kế hoạch giảm nghèo trong năm 2022 và kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách giảm nghèo đặc thù của tỉnh, các chính sách đảm bảo an sinh xã hội gắn với giảm nghèo.

Đa dạng hóa các hoạt động truyền thông giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, nhất là người dân nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong giảm nghèo bền vững; phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái" hỗ trợ người nghèo.

Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở, coi giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với các nhiệm vụ phát triển phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; giao chỉ tiêu giảm nghèo cụ thể cho từng xã, thị trấn.

Nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách giảm nghèo của Trung ương, của tỉnh và các chương trình giảm nghèo theo từng lĩnh vực, mục tiêu, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến tạo sinh kế, phát triển sản xuất, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, cận nghèo.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi để mua sắm vật tư, thiết bị, giống cây trồng, vật nuôi; thanh toán các dịch vụ phục vụ sản xuất, kinh doanh tự tạo việc làm, tăng thu nhập hoặc để giải quyết một phần nhu cầu thiết yếu về nhà ở, điện thắp sáng, nước sạch và học tập; trang trải các chi phí để đi lao động có thời hạn ở nước ngoài.

Bồi dưỡng, tư vấn, nâng cao kiến thức kỹ thuật canh tác, kinh nghiệm sản xuất, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật theo hướng sản xuất hàng hóa nhất là đối với các sản phẩm là thế mạnh của các địa phương, ở các xã điểm xây dựng nông thôn mới, hộ nghèo làm nông nghiệp có lao động, có tư liệu sản xuất nhưng thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm sản xuất, cách thức tổ chức cuộc sống.

Chú trọng đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn, nhất là lao động nghèo; ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở trường học, lớp học, thiết bị, đào tạo giáo viên dạy nghề; gắn dạy nghề với tạo việc làm đối với lao động nghèo và vận động doanh nghiệp bảo trợ, nhận người nghèo vào làm việc để có thu nhập ổn định.

Cùng với đó, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp, nhất là trưởng các thôn;, tổ trưởng tổ dân phố, các hội đoàn thể và các cộng tác viên giảm nghèo ở cơ sở. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện công tác giảm nghèo ở cơ sở đảm bảo chính sách giảm nghèo được thực hiện hiệu quả, đúng quy định, đúng đối tượng được thụ hưởng.

Quyết tâm phấn đấu trong năm 2022 trên địa bàn huyện tổng số hộ nghèo giảm khoảng 300 hộ; số hộ cận nghèo giảm khoảng 350 hộ tương được với tỷ lệ 1,08% và 1,24%. Đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn dưới 0,8% tổng số hộ dân.

100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất; 100% người nghèo, người thuộc hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 100% học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ chính sách được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định…

Nguyễn KhánhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: