Xã Hội

Ra mắt Câu lạc bộ Hát soọng cô 2 thôn Thanh Lộc, Đại Lộc

Thứ Hai, 09/05/2022

Mới đây, xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên đã ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Hát soọng cô 2 thôn Thanh Lộc, Đại Lộc.

Đại diện Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tặng hoa chúc mừng CLB hát sọong cô của dân tộc Sán Dìu, xã Ngọc Thanh

 

Những năm qua, phong trào văn hóa-văn nghệ của xã Ngọc Thanh có nhiều bước phát triển rõ rệt. Xã đã thành lập được 4 CLB hát soọng cô, gồm CLB 3 thôn An Đình, Lập Đinh, Thanh Cao; CLB thôn Đồng Câu; CLB thôn Gốc Duối và CLB 2 thôn Thanh Lộc, Đại Lộc. Từ khi thành lập đến nay, các CLB đều duy trì hoạt động và sinh hoạt sôi nổi.

CLB hát soọng cô 2 thôn Thanh Lộc, Đại Lộc được thành lập năm 2021 với tổng số 34 nghệ nhân. Do tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh nói chung và xã Ngọc Thanh nói riêng diễn biến phức tạp, nên đến nay CLB mới tổ chức lễ ra mắt.

CLB được thành lập đã đáp ứng nhu cầu của đồng bào dân tộc Sán Dìu trong việc khôi phục, gìn giữ và lưu truyền những nét văn hóa đặc sắc, trong đó có tiếng hát soọng cô truyền thống. Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII “về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” trên địa bàn xã Ngọc Thanh.

Tin, ảnh: Vĩnh Hà

(Hội Văn học nghệ thuật tỉnh)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: