Xã Hội

Nhân rộng mô hình Khu dân cư thực hiện việc tang văn minh, tiến bộ và bảo vệ môi trường

Thứ Hai, 09/05/2022

Thực hiện Kế hoạch số 498 của Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về triển khai các nhiệm vụ bảo vệ môi trường, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã hướng dẫn và xây dựng 2 mô hình điểm về vận động nhân dân thực hiện việc tang văn minh, tiến bộ và bảo vệ môi trường tại phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên và phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên. Với những tín hiệu tích cực, hiện nay mô hình đang được Ủy ban MTTQ thành phố Phúc Yên chỉ đạo triển khai nhân rộng.

Đại diện các chi hội, đoàn thể TDP Tiên Thịnh, phường Tiền Châu ký cam kết tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện việc tang văn minh, tiến bộ và bảo vệ môi trường. Ảnh: Trà Hương

Tổ dân phố (TDP) Tiên Thịnh, phường Tiền Châu có địa bàn rộng, dân số đông do hợp nhất từ TDP Thịnh Kỷ và TDP Tiên Non với gần 600 hộ dân và hơn 2.300 nhân khẩu, 13 tổ liên gia; kinh tế phát triển theo hướng nông nghiệp kết hợp kinh doanh dịch vụ, thương mại.

Bên cạnh những mặt tích cực trong phát triển kinh tế, việc tang ở TDP Tiên Thịnh vẫn còn nhiều hủ tục như khóc thuê, rắc vàng mã, rắc tiền mệnh giá nhỏ, tiền âm phủ dọc đường đưa tang; gia đình có đám tang phải sắp cơm để cảm ơn người đến chia buồn...

Thực hiện Kế hoạch số 498 của Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tháng 8/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Phúc Yên hướng dẫn Ủy ban MTTQ phường Tiền Châu xây dựng mô hình điểm khu dân cư thực hiện tang lễ văn minh, tiến bộ và bảo vệ môi trường bằng hình thức hỏa táng tại TDP Tiên Thịnh, sau đó sẽ triển khai nhân rộng.

Xác định mô hình đem lại nhiều lợi ích thiết thực, cải thiện môi trường, thể hiện văn minh, tiến bộ trong việc tang nên Ủy ban MTTQ phường Tiền Châu đã quyết tâm thực hiện hiệu quả mô hình.

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Ủy ban MTTQ cấp trên, Ủy ban MTTQ phường chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình, thành viên là Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, Phó Chủ tịch UBND phường, cán bộ môi trường, địa chính và trưởng các tổ chức chính trị - xã hội của phường.

Ban Chỉ đạo xây dựng quy chế hoạt động, thành lập Tổ tự quản thực hiện việc tang văn minh, tiến bộ và bảo vệ môi trường TDP Tiên Thịnh với 14 thành viên làm nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn môi trường, thực hiện việc tang văn minh, tiến bộ.

Giám sát việc thực hiện pháp luật, quy định về bảo vệ môi trường và quy chế trong việc tang của địa phương; vận động các gia đình ký cam kết thực hiện các quy định của TDP trong việc bảo vệ môi trường, thực hiện văn minh, tiến bộ trong việc tang.

Ngoài ra, Ban Thường trực MTTQ phường thành lập nhóm nòng cốt, phối hợp với Tổ tự quản thực hiện tang lễ văn minh, tiến bộ và bảo vệ môi trường TDP Tiên Thịnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các quy định của địa phương về bảo vệ môi trường; hướng dẫn người dân phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt; giữ gìn vệ sinh trong sinh hoạt gia đình, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng; khơi thông hệ thống cống rãnh thoát nước thải; trồng cây xanh, hoa ven đường; tuyên truyền, vận động để nhân dân không mê tín trong việc tang và thực hiện hỏa táng để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Trưởng Ban công tác mặt trận TDP Tiên Thịnh Nguyễn Đăng Hướng cho biết: "Qua 3 năm thực hiện, đến nay, 100% gia đình của TDP đã đăng ký cam kết bảo vệ môi trường, thực hiện việc tang văn minh, tiến bộ; trong đó, hơn 90% gia đình thực hiện tốt cam kết.

Nếu năm 2019, chỉ có 3/5 trường hợp gia đình có người thân qua đời đồng ý áp dụng hình thức hỏa táng, thì năm 2020 có 9/10 gia đình đồng ý, năm 2021 có 9/9 gia đình đồng ý.

Hằng tuần, các thành viên trong nhóm nòng cốt tham gia vệ sinh môi trường cùng nhân dân, đồng thời kiểm tra việc tập kết rác thải, khơi thông cống rãnh thoát nước thải, trồng và bảo vệ cây xanh, đường hoa... tạo môi trường đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch đẹp.

Khi gia đình nào có việc tang, ban lễ tang lo việc trang trí khánh tiết, công tác tổ chức giúp gia chủ. Các đám tang tại TDP đều thực hiện nghiêm các quy định đã cam kết: Không thuê kèn nhạc sống, không khóc mướn, khóc thuê; không rải tiền lẻ, vàng mã ven đường; không đội nón rơm, đi lùi; không tổ chức ăn uống linh đình (mỗi đám chỉ làm vài cơm thường cho con cháu, khách xa); nhạc tang không mở sau 22h và trước 5h sáng, âm lượng vừa đủ; tang phục trắng truyền thống hoặc màu đen; các đoàn đến viếng thực hiện vòng hoa và bức trướng luân chuyển…

Sau khi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá và ghi nhận về hiệu quả mô hình tại TDP Tiên Thịnh, tháng 3/2022, phường Tiền Châu tiếp tục triển khai và thành lập thêm 4 mô hình tại các TDP Tiền Châu, 3 Đạm Nội, 4 Đạm Nội, Kim Xuyên.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Tiền Châu Nguyễn Đăng Tiếp cho biết: "Từ hiệu quả của mô hình Khu dân cư thực hiện việc tang văn minh, tiến bộ và bảo vệ môi trường, đến nay, tỷ lệ gia đình đăng ký sử dụng hình thức hỏa táng khi có người thân qua đời của phường Tiền Châu đạt gần 80%. Đây là cơ sở để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Phúc Yên triển khai nhân rộng tại các xã, phường trên địa bàn thành phố".

Hoàng Hà


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: