Xã Hội

Huyện Bình Xuyên đảm bảo chế độ, chính sách cho người cao tuổi

Thứ Hai, 25/04/2022

Những năm qua, UBND huyện Bình Xuyên thường xuyên phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện rà soát, thăm nắm tình hình đời sống sinh hoạt của người cao tuổi (NCT) nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền lợi, chính sách cho NCT trên địa bàn, đảm bảo không để xót đối tượng nào không được hưởng trợ cấp theo qui định của Nhà nước.

Cán bộ Phòng LĐ-TB&XH huyện Bình Xuyên rà soát danh sách các trường hợp người cao tuổi trên địa bàn được hưởng trợ cấp hằng tháng theo Nghị quyết số 18 của HĐND tỉnh. Ảnh: Trà Hương

Để đảm bảo kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách cho NCT, hằng năm, Phòng LĐ-TB&XH huyện chủ động tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, lồng ghép chính sách bảo trợ xã hội vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; tập trung làm tốt công tác thẩm định hồ sơ; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách bảo trợ xã hội; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng như toàn thể nhân dân nắm bắt được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, phối hợp với các địa phương, Ban đại diện NCT rà soát, bổ sung và lập hồ sơ cho người NCT được hưởng chế độ, chính sách BHYT và trợ cấp xã hội.

Năm 2021, toàn huyện Bình Xuyên có 18.500 NCT, trong đó có hơn 1.880 NCT dưới 80 tuổi , hơn 2.950 NCT từ 80 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; hơn 9.400 NCT có thẻ BHYT; hơn 3.250 NCT có số theo dõi sức khỏe; 2.700 NCT được khám sức khỏe định kỳ. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, toàn huyện có gần 2.000 NCT được mừng thọ, trong đó có 65 cụ từ 100 tuổi trở lên.

Tuy nhiên, đa phần người dân trên địa chủ yếu sản xuất nông nghiệp, nên khi về già không có lương hưu, không có tích lũy nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là NCT thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Để đảm bảo cuộc sống cho nhóm người cao tuổi không có lương hưu, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách ưu tiên, hỗ trợ NCT. Ngày 21/12/2021, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 18 quy định mức trợ giúp xã hội hằng tháng cho người cao tuổi từ đủ 70 đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, không có lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hưu trí, có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh với mức hỗ trợ 447 nghìn đồng/người/tháng.

Ngay sau khi HĐND tỉnh ban hành nghị quyết, UBND huyện Bình Xuyên đã chỉ đạo Phòng LĐ-XH&TB huyện thực hiện nghị quyết theo hướng dẫn của Sở LĐ-TB&XH; tiếp nhận, thẩm định lại hồ sơ UBND các xã, thị trấn chuyển đến và trình UBND huyện quyết định thực hiện chi trả trợ cấp cho NCT hằng tháng đầy đủ, kịp thời, đúng đủ.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là NCT từ 70 đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo không có lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Bình Xuyên Lưu Văn Chiến cho biết: "Trước tình trạng già hóa dân số như hiện nay, việc mở rộng các đối tượng NCT được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng giúp đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt, Nghị quyết số 18 của HĐND tỉnh được triển khai góp phần mở rộng các đối tượng NCT, đảm bảo không bỏ sót đối tượng được hưởng chính sách của Nhà nước.

Tuy nhiên, để tránh chồng chéo chính sách, thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, ngành chức năng và các xã, thị trấn trên địa bàn đã rà soát đảm bảo tính chính xác, công bằng, đúng đối tượng".

Tại thị trấn Hương Canh, sau khi được UBND huyện chỉ đạo về việc rà soát các đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp, UBND thị trấn chỉ đạo các tổ dân phố thực hiện sàng lọc NCT từ 70 đến dưới 80 tuổi thuộc hộ cận nghèo, hộ nghèo trên địa bàn.

Ông Trần Mạnh Hồng, Bí thư Chi bộ Khu phố 1, thị trấn Hương Canh cho biết: “Việc rà soát, lập danh sách, hồ sơ người được hưởng trợ cấp hằng tháng được Khu phố 1 thực hiện nghiêm túc để tránh sự chồng chéo, trùng lặp chính sách. Đặc biệt, không có trường hợp ưu tiên “người nhà” để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho NCT, nhất là NCT thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo không có lương hưu”.

Được biết, việc triển khai rà soát đối tượng NCT theo Nghị quyết số 18 được thực hiện vào tháng 1/2022, tuy nhiên do tình hình dịch Covid-19 bùng phát tại địa phương nên tiến độ thực hiện chậm hơn so với kế hoạch.

Đến nay, 8/13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bình Xuyên đã hoàn thành công tác rà soát, lập hồ sơ gửi Phòng LĐ-TB&XH huyện thẩm định và trình UBND huyện ký quyết định cho gần 100 đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội theo đúng quy định.

Hiện, Phòng LĐ-TB&XH huyện đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện rà soát, thẩm định hồ sơ, hoàn thành trước ngày 30/4 để đảm bảo các chế độ, quyền lợi của NCT trên địa bàn.

Hương Giang

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: