Xã Hội

Hơn 6,2 tỷ đồng hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện

Thứ Ba, 19/04/2022

Thực hiện Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, các cấp, ngành chức năng đã đẩy mạnh tuyên truyền để người hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc, từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt khi tham gia BHXH tự nguyện sẽ được ngân sách hỗ trợ mức tiền đóng theo tỷ lệ % trên mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn áp dụng trong từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Theo đó, người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo được hỗ 30%; người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 25% và các đối tượng khác được hỗ trợ 10%.

BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố và các đại lý thu tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện được hưởng hỗ trợ mức đóng.

Đến nay, ngân sách tỉnh đã hỗ trợ hơn 6,2 tỷ đồng cho hơn 21.450 người có hộ khẩu thường trú tại Vĩnh Phúc, trong đó có hơn 2.150 người thuộc hộ nghèo được hỗ trợ mức tiền đóng BHXH tự nguyện hơn 700 triệu đồng; hơn 1.700 người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ mức tiền đóng BHXH tự nguyện số tiền gần 690 triệu đồng và gần 17.600 người thuộc đối tượng khác được hỗ trợ mức tiền đóng BHXH tự nguyện số tiền hơn 4,8 tỷ đồng.

Mai AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: