Xã Hội

Đảm bảo chất lượng bữa ăn ca cho người lao động

Thứ Hai, 18/04/2022

Nhằm góp phần nâng cao sức khỏe cho người lao động (NLĐ), các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tích cực quan tâm, đề xuất với chủ doanh nghiệp nâng cao chất lượng bữa ăn ca, đảm bảo an toàn thực phẩm, giúp NLĐ tái tạo sức khỏe. Từ đó, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, củng cố niềm tin với doanh nghiệp.

Công ty TNHH Young Poong Electronics Vina, Khu công nghiệp Bình Xuyên II luôn quan tâm đến chất lượng bữa ăn ca cho công nhân lao động. Ảnh: Trà Hương

Nhằm đảm bảo bữa ăn ca cho hơn 1.000 NLĐ, Công đoàn Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp Vĩnh Thịnh, huyện Tam Dương đã xây dựng và đưa nội dung hỗ trợ bữa ăn ca vào thỏa ước lao động tập thể.

Chị Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết: "Năm 2018, Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp Vĩnh Thịnh hỗ trợ bữa ăn ca cho NLĐ 15.000 đồng/người. Từ năm 2020, mức hỗ trợ này tăng thêm 3.000 đồng/người. Hằng ngày, công ty cử cán bộ chuyên trách phối hợp với đơn vị cung cấp thực phẩm nhằm tham gia xây dựng thực đơn, cân đối dinh dưỡng, kiểm tra nguồn nguyên liệu đầu vào… Đây là một trong những lý do mà doanh nghiệp giữ chân được NLĐ trong đại dịch Covid-19 và tiếp tục thu hút thêm lao động trong thời gian tới”.

Công ty TNHH Young Poong Electronics Vina, Khu công nghiệp Bình Xuyên II cũng luôn chú trọng chăm lo sức khỏe cho NLĐ thông qua việc thường xuyên cải thiện chất lượng bữa ăn ca với các tiêu chí ngon miệng, cân đối dinh dưỡng, hợp vệ sinh.

Anh Triệu Hồng Giang, Trưởng Ban trách nhiệm về các vấn đề xã hội của công ty cho biết: "Chất lượng bữa ăn ca đóng vai trò quyết định trong việc bảo đảm dinh dưỡng và sức khỏe, góp phần nâng cao năng suất lao động của NLĐ, vì vậy, công ty luôn chú trọng đảm bảo bữa ăn ca cho NLĐ bằng thực phẩm tươi ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng, thực đơn thay đổi hằng ngày. Vào thứ 6 hằng tuần, công ty có bữa ăn đặc biệt cho NLĐ… Hiện, mỗi suất ăn của NLĐ trong công ty đang được hỗ trợ với mức giá 35 nghìn đồng/người/suất".

Nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho NLĐ, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 7c của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về "Chất lượng bữa ăn ca của người lao động” đến 100% Công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các Công đoàn cơ sở chủ động đề xuất nội dung đối thoại, thương lượng tập thể, ký kết thỏa ước lao động tập thể với người sử dụng lao động về đảm bảo chất dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn ca của NLĐ...

Sau 5 năm thực hiện, chất lượng bữa ăn ca của NLĐ được nâng lên; doanh nghiệp quan tâm hơn đến đời sống của NLĐ, đặc biệt chất lượng bữa ăn ca. Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với công ty và nhà cung cấp thực phẩm trong việc bảo đảm chất lượng bữa ăn cho NLĐ.

Hằng ngày, nhân viên chuyên trách về an toàn thực phẩm của công ty kiểm tra, giám sát quá trình chế biến thực phẩm nhằm phát hiện những sai sót để kịp thời chấn chỉnh. Đặc biệt, ngoài việc kiểm soát thực phẩm đầu vào, các công ty cũng bảo đảm đa dạng thực đơn, thực phẩm hằng ngày cho NLĐ như Công ty cổ phần Công nghiệp Á Mỹ, Công ty TNHH FWKK Việt Nam, Công ty cổ phần Prime Group...

Đến nay, nhiều Công đoàn cơ sở đã đề xuất với người sử dụng lao động đưa nội dung bữa ăn ca của NLĐ vào đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể về đảm bảo chất dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn ca của NLĐ; nhiều doanh nghiệp đã hỗ trợ NLĐ bữa ăn ca với mức thấp nhất là 15.000 đồng/suất, cao nhất là 35.000 đồng/suất… Nhiều đơn vị có suất ăn ca đặc biệt nhân Ngày Quốc khánh mùng 2/9, ngày thành lập công ty... góp phần nâng cao sức khỏe cho người lao động.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho NLĐ, thời gian tới, các cấp Công đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của NLĐ, người sử dụng lao động về ý nghĩa, lợi ích của công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng bữa ăn ca của NLĐ.

Hướng dẫn các Công đoàn cơ sở về nội dung, quy trình đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, trong đó có nội dung đảm bảo chất lượng bữa ăn ca, nâng giá trị bữa ăn phù hợp với mức tăng của giá cả thị trường...

Minh ThuTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: