Xã Hội

Để tổ chức Đại hội Đoàn các cấp thành công

Thứ Hai, 17/01/2022

Xác định công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh Đoàn đã ban hành kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nội dung công tác chuẩn bị tổ chức đại hội. Theo kế hoạch, Đại hội Đoàn điểm các cấp trong tỉnh diễn ra trong quý I, năm 2022. Đến nay, công tác chuẩn bị được các cơ sở Đoàn khẩn trương thực hiện, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Ngay sau khi Ban chấp hành (BCH) Tỉnh Đoàn ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2027, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã khẩn trương ban hành kế hoạch và đề án tổ chức đại hội tại cấp mình, chủ động chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức đại hội bảo đảm đúng quy trình, quy định, bám sát sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp ủy và Đoàn cấp trên.

Các đơn vị được Tỉnh Đoàn lựa chọn tổ chức đại hội điểm như Đoàn xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, Huyện Đoàn Bình Xuyên, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) chi nhánh Vĩnh Phúc đã khẩn trương ban hành kế hoạch đại hội, xây dựng văn kiện, đề án nhân sự, tổ chức tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua chào mừng đại hội…

Các đơn vị tổ chức đại hội điểm nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện và chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị để tổ chức đại hội điểm.

Đoàn xã Đồng Cương được lựa chọn là đơn vị tổ chức Đại hội Đoàn điểm cấp cơ sở, đã diễn ra vào ngày 14/1/2022. Bí thư Đoàn xã Đồng Cương Nguyễn Trung Đức cho biết: "Trên cơ sở chỉ đạo của Huyện Đoàn Yên Lạc, Đoàn xã khẩn trương bắt tay vào thực hiện tuyên truyền về đại hội thông qua nhiều hình thức; tích cực biểu dương, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến; phát động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thi đua thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên chào mừng đại hội.

Tất cả các đại biểu, bao gồm cả lực lượng an ninh, phục vụ, văn nghệ đều phải xét nghiệm Covid-19 cho kết quả âm tính trước khi tham dự đại hội và thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch, thực hiện khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế.

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội diễn ra đảm bảo đúng Điều lệ Đoàn, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn và kế hoạch chỉ đạo của Đoàn cấp trên. Đoàn Thanh niên xã thực hiện việc lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội trên tinh thần dân chủ.

Các khâu trang trí trong và ngoài hội trường mang tính sáng tạo, thể hiện được tinh thần của đại hội. Đại hội Đoàn điểm tại Đoàn Thanh niên xã Đồng Cương có ý nghĩa quan trọng để các đơn vị khác rút ra bài học kinh nghiệm cụ thể, thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của địa phương, đơn vị mình.

BCH Tỉnh Đoàn thành lập Tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm cấp huyện và cơ sở. Tổ công tác làm việc với cấp ủy cơ sở và các đơn vị được chọn chỉ đạo đại hội điểm để thống nhất các nội dung và thời gian cụ thể tổ chức đại hội; chuẩn bị nội dung, quy trình nhân sự, công tác tuyên truyền và điều kiện cơ sở vật chất tổ chức đại hội điểm.

Đơn vị được chọn làm điểm báo cáo Tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm, cấp ủy Đảng cùng cấp và Đoàn cấp trên trực tiếp duyệt nội dung, nhân sự và kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Khổng Sơn Thành cho biết: "Dự kiến Đại hội Đoàn cấp cơ sở sẽ hoàn thành trước ngày 20/5/2022, Đại hội Đoàn cấp huyện hoàn thành trước ngày 1/8/2022, đại hội cấp tỉnh sẽ được tổ chức vào cuối tháng 9/2022.

Để chuẩn bị cho Đại hội Đoàn các cấp, BTV Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo BCH Đoàn các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, nội dung văn kiện, công tác nhân sự và các công tác bảo đảm khác.

Các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động thi đua rộng khắp trong các cơ sở Đoàn trước, trong và sau đại hội; thực hiện các công trình, phần việc thanh niên thiết thực chào mừng đại hội; tổ chức tuyên truyền, giáo dục về lịch sử hào hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, những thành tựu, đóng góp của Đoàn trong tiến trình cách mạng Việt Nam; tuyên dương các tấm gương anh hùng trẻ tuổi, tấm gương ĐVTN và cán bộ Đoàn, Hội tiêu biểu các thời kỳ.

Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú; kết hợp giữa tuyên truyền trực quan và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang tin điện tử, các mạng xã hội".

Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2027 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ. Đây cũng là dịp để thanh niên Vĩnh Phúc phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Bạch NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: