Xã Hội

Góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương

Thứ Sáu, 14/01/2022

Thời gian qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tín đồ, phật tử và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.

Bà Trần Thị Bảy (thứ hai từ phải sang) cùng các thành viên Ban công tác mặt trận thôn Tiên Long, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo tuyên truyền người dân không đốt pháo dịp Tết và chủ động phòng, chống dịch. Ảnh: Trà Hương

Phát huy vai trò người có uy tín

Thôn Tiên Long, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo có hơn 200 hộ dân với hơn 800 nhân khẩu, trong đó 98% dân số là đồng bào dân tộc Sán Dìu; hơn 40% lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp của tỉnh và đi về trong ngày. Xã Đạo Trù và thôn Tiên Long luôn chú trọng công tác tuyên truyền đảm bảo ANTT, phòng, chống tệ nạn và phòng, chống dịch Covid-19.

Bà Trần Thị Bảy, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Tiên Long, đồng thời là người có uy tín của địa phương cho biết: "Với vai trò là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, ngoài tuyên truyền trong các cuộc họp thôn, tôi cùng các thành viên Ban công tác mặt trận thôn đến từng gia đình vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn ANTT trên địa bàn; đặc biệt vào dịp cuối năm, yêu cầu nhân dân không đốt pháo, ăn Tết tiết kiệm, đảm bảo an toàn và nâng cao tinh thần phòng, chống dịch".

Bà Quản Thị Hồng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đạo Trù chia sẻ: "Với vai trò là người có uy tín, bà Trần Thị Bảy là tấm gương tiêu biểu trong việc vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, nhất là nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với các phần tử xấu, góp phần giữ gìn bình yên thôn, bản".

Những năm qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh xác định công tác phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các tổ chức tôn giáo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đóng vai trò là hạt nhân.

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã nêu gương sáng, đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh; giữ gìn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình như trang phục, tiếng nói, chữ viết, phong tục, tập quán, dần xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, thói quen không tốt; loại bỏ các hoạt động mê tín dị đoan, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của nhân dân; tham gia phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn đạo lạ hoạt động trái phép trên địa bàn.

Tích cực tham gia các phong trào bảo vệ môi trường, đền ơn, đáp nghĩa, xây dựng quỹ khuyến học ở địa phương; vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế; gây dựng tình đoàn kết ở khu dân cư, giải quyết tốt những mâu thuẫn trong cộng đồng làng xóm, là cầu nối giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tại địa phương.

Cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Văn Bằng cho biết: "Xác định được vị trí, vai trò của mình, những người có uy tín đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, tín đồ phật tử sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

Ngoài lồng ghép tuyên truyền trong các ngày lễ hội của các dân tộc, tôn giáo; trong các buổi sinh hoạt ở các khu dân cư hằng tháng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số còn tuyên truyền bằng việc làm cụ thể, tiên phong trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống và vận động nhân dân đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới".

Trong công tác bảo đảm ANTT, đặc biệt là dịp cuối năm trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lực lượng công an đã phối hợp với những người có uy tín, các cơ sở tôn giáo và chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị - xã hội giải quyết có hiệu quả các vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, tuyên truyền để nhân dân nêu cao tinh thần phòng, chống dịch, góp phần cùng chính quyền địa phương kiềm chế và đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Vận động các đối tượng nghiện ma túy tự giác cai nghiện tại cộng đồng; giúp các đối tượng có tiền án, tiền sự hoàn lương, trở thành công dân tốt; tham gia và vận động quần chúng thực hiện các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Giữ gìn an ninh, trật tự ở khu dân cư”…

Cùng với các cấp, ngành, người có uy tín luôn thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình, là “cánh tay nối dài” của Đảng trong việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân; tuyên truyền để người dân không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, cảnh giác với mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Hoàng HàTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: