Xã Hội

Nâng cao đời sống văn hóa công nhân trong các khu công nghiệp

Thứ Hai, 29/11/2021

Xây dựng đội ngũ công nhân, người lao động trong thời đại mới phát triển toàn diện về thể chất, mạnh về tinh thần và có môi trường làm việc văn minh, hiện đại… Đó là mục tiêu các tổ chức công đoàn toàn tỉnh cùng ngành Văn hóa nỗ lực thực hiện bằng nhiều việc làm cụ thể trong thời gian qua.

Các giải thể dục, thể thao được Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở VH-TT&DL thường xuyên tổ chức, thu hút đồng đảo công nhân các khu công nghiệp tham gia

 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 8 KCN đã được thành lập, đầu tư hạ tầng và đưa vào hoạt động với 6.578 doanh nghiệp đang hoạt động, sử dụng hơn 218.000 lao động.

Số lượng các doanh nghiệp tăng nhanh, cùng với đó là sự phát triển của đội ngũ công nhân, người lao động ngày càng lớn mạnh. Vì vậy, việc chăm lo, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân luôn được tỉnh ta quan tâm, tăng cường đầu tư hệ thống thiết chế văn hóa.

Cùng với đó, Liên đoàn Lao động và Sở VH-TT&DL tỉnh đã ký chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Theo đó, các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân, người lao động được tổ chức sôi nổi, rộng khắp mỗi dịp “Tháng Công nhân”, “Tết Sum vầy” hằng năm.

Đặc biệt, một số doanh nghiệp còn tổ chức Ngày hội gia đình và Ngày hội thể thao cho công nhân lao động đã thực sự phát huy hiệu quả. Ngày hội trở thành “chất xúc tác” quan trọng thúc đẩy phong trào văn hóa, thể thao trong mỗi doanh nghiệp và tạo sự gắn kết giữa chủ doanh nghiệp với người lao động.

Các cấp, các ngành, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc liên hoan văn nghệ, giải thể thao, các hoạt động giao lưu, đối thoại... nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.

Nhờ sự phối hợp hiệu quả đó, đến nay, đã có trên 70% công nhân ở các khu công nghiệp tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, 80% doanh nghiệp tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân lao động tại các doanh nghiệp, 100% các khu công nghiệp hoàn thành phê duyệt quy hoạch phát triển thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân.

Nhiều thiết chế văn hóa cho công nhân đưa vào hoạt động đã phát huy hiệu quả tích cực như Nhà văn hóa công nhân khu công nghiệp Khai Quang do Liên đoàn Lao động tỉnh quản lý là nơi thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt văn hóa của đoàn viên công đoàn, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Với tổng diện tích 2.500m2 bao gồm 1 sân bóng đá mini, 1 nhà văn hóa đa năng 3 tầng và khuôn viên ngoài trời, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát huy tốt công năng cơ sở vật chất đã được đầu tư để tổ chức hoạt động, góp phần đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho người lao động.

Việc triển khai các thiết chế phục vụ công nhân đã được Sở Xây dựng phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và các địa phương đề xuất thực hiện, trong đó, tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng trước tại các khu vực có số lượng công nhân đông thuộc các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động như thành phố Vĩnh Yên, huyện Bình Xuyên, Lập Thạch.

Đồng thời, thực hiện chỉ tiêu xây dựng 5 nhà văn hóa công nhân trong các khu công nghiệp, đến nay cơ bản đã được bố trí quỹ đất và tiến hành các thủ tục xây dựng theo quy định.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phải tạm dừng. Tuy nhiên, vai trò của văn hóa doanh nghiệp với những giá trị cốt lõi như sự quan tâm, chăm lo của người sử dụng lao động và sự gắn bó, sẻ chia của lao động cùng với doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khủng hoảng lại được nâng lên.

Bên cạnh những giá trị tích cực, vẫn còn tồn tại những hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh trong đội ngũ công nhân, một số doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ chính sách với người lao động…

Để khắc phục những hạn chế và nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân trong các khu công nghiệp, mới đây, Sở VH-TT&DL, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thống nhất ban hành Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2026, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Vận động công chức, viên chức, công nhân lao động tích cực học tập nâng cao trình độ, hiểu biểu pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề và tác phong lao động công nghiệp gắn với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội và trong sinh hoạt cộng đồng. Đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng tủ sách, thư viện tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với Sở VH-TT&DL và các ban ngành, đoàn thể, các hoạt động văn hóa sẽ ngày càng phong phú, đa dạng hơn, chất lượng được nâng lên gắn với đời sống thực tế lao động sản xuất, các thiết chế văn hóa dành cho công nhân được hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa của đông đảo công nhân, lao động trên địa bàn tỉnh.

Bài, ảnh: Thu Hằng


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: