Xã Hội

Chiến lược nâng cao chất lượng dân số già hóa dựa vào cộng đồng

Thứ Ba, 07/12/2021

Tháng 8/2021, Vĩnh Phúc xây dựng đề án và kế hoạch thực hiện Đề án “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (NCT) trên địa bàn tỉnh đến năm 2030” với các mục tiêu tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo, đầu tư của các cấp chính quyền đối với công tác chăm sóc sức khỏe NCT; tuyên truyền, vận động cộng đồng xã hội chung tay chăm sóc NCT; xây dựng các thiết chế, nhất là thiết chế y tế để nâng cao hiệu quả chăm sóc NCT… Đây là chiến lược nâng cao chất lượng dân số già hóa dựa vào cộng đồng của tỉnh.

Các thành viên CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Môn Trì, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường động viên, chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Kim Ly

Năm 2009, Vĩnh Phúc bước vào giai đoạn già hóa dân số với gần 9,7% dân số từ 60 tuổi trở lên; đến năm 2019, tỷ lệ này chiếm hơn 12% và dự báo tăng lên 16,5% vào năm 2029.

Tốc độ già hóa dân số nhanh trong khi hệ thống chăm sóc sức khỏe NCT chưa thích ứng kịp; việc xây dựng môi trường thân thiện với NCT và triển khai các loại hình chăm sóc sức khỏe NCT dài hạn tại cộng đồng chưa được quan tâm đúng mức.

Nhằm giải quyết những bất cập, hạn chế đó, tỉnh xây dựng đề án và kế hoạch thực hiện Đề án “Chăm sóc sức khỏe NCT trên địa bàn tỉnh đến năm 2030”. Theo đó, đến năm 2025, 100% các cấp ủy Đảng, chính quyền ban hành nghị quyết, kế hoạch, đầu tư ngân sách cho chăm sóc sức khỏe NCT; 100% NCT không có khả năng tự chăm sóc được gia đình và cộng đồng chăm sóc; 100% NCT khi bị bệnh được khám và điều trị.

NCT hoặc người thân trực tiếp chăm sóc NCT biết thông tin về già hóa dân số, quyền được chăm sóc sức khỏe của NCT và kiến thức chăm sóc sức khỏe NCT đạt 70% năm 2025, 90% năm 2030...

Phấn đấu đến năm 2025, các bệnh viện (trừ bệnh viện chuyên khoa nhi) có khoa lão khoa và trung tâm y tế tuyến huyện dành một số giường để điều trị người bệnh là NCT; đến năm 2030, có ít nhất 1 mô hình trung tâm dưỡng lão chăm sóc sức khỏe NCT theo hình thức xã hội hóa…

Để thực hiện đề án, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành các nghị quyết, kế hoạch, đầu tư ngân sách cho công tác chăm sóc sức khỏe NCT; tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm dẫn tới sự thay đổi hành vi của người dân trong chăm sóc NCT, tạo sự ủng hộ và tham gia chăm sóc sức khỏe NCT của cộng đồng; củng cố, phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe NCT.

Đồng thời, tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn cho người làm công tác chăm sóc sức khỏe NCT; tổ chức thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến chăm sóc sức khỏe NCT; triển khai một số nghiên cứu khoa học về chăm sóc sức khỏe NCT và hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, hội nghị sơ kết, tổng kết thực hiện kế hoạch chăm sóc sức khỏe NCT...

Trong năm 2021, ngành Dân số tỉnh đã phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh và các xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền về chính sách, pháp luật liên quan đến NCT; mục đích, ý nghĩa, nội dung và kết quả của việc triển khai thực hiện kế hoạch; trách nhiệm của cá nhân, gia đình và xã hội trong việc chăm sóc NCT; biểu dương, nêu gương những NCT tiêu biểu ở địa phương…

Phối hợp với Hội NCT tỉnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho NCT tại 27 xã trên địa bàn tỉnh; cấp kinh phí để duy trì hoạt động của các CLB liên thế hệ tự giúp nhau tại 11 xã thuộc các huyện Vĩnh Tường, Tam Dương, Sông Lô, Lập Thạch.

Những ngày này, gần 60 thành viên của CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Môn Trì, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường đều phấn khởi khi tiếp tục được tỉnh cấp kinh phí hoạt động trong giai đoạn mới theo Đề án “Chăm sóc sức khỏe NCT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030”.

Chủ nhiệm CLB Nguyễn Văn Việt cho biết: “Trải qua 4 năm hoạt động, CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Môn Trì đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời, từ nguồn kinh phí 100 triệu đồng do tỉnh cấp và một tổ chức của Hàn Quốc tài trợ, CLB đã triển khai được nhiều hoạt động ý nghĩa như hỗ trợ NCT có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế để cải thiện cuộc sống vật chất; thăm hỏi, giúp đỡ, chăm sóc NCT bị bệnh, có hoàn cảnh neo đơn; đẩy mạnh hoạt động thể dục dưỡng sinh, văn hóa, văn nghệ…

Hiện, CLB tiếp tục được tỉnh cấp kinh phí hoạt động năm 2021 để duy trì và nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe NCT. Cùng với đó, chúng tôi rất phấn khởi khi biết trong giai đoạn 2021-2030, tỉnh sẽ thực hiện nhiều chính sách quan tâm, đầu tư cho công tác chăm sóc NCT, trong đó, tiêu biểu là xây dựng các thiết chế y tế và huy động sự chung tay của cộng đồng trong việc chăm sóc NCT”.

Minh HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: