Xã Hội

Hiệu quả triển khai Đề án số 01 ở huyện Bình Xuyên

Thứ Sáu, 03/12/2021

Qua 5 năm thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện Bình Xuyên đã có những chuyển biến rõ nét trong việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Kết quả đã khắc phục được tình trạng chồng chéo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ ở một số bộ phận, xây dựng bộ máy theo hướng tinh gọn, chất lượng, góp phần giảm áp lực cho ngân sách địa phương, phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm, năng lực chuyên môn của mỗi cán bộ, đảng viên, nâng cao hiệu lực quản lý và thực thi công việc.

Sau khi sát nhập từ Trường tiểu học Quất Lưu và THSC Quất Lưu, chất lượng giáo dục của Trường tiểu học và THCS Quất Lưu từng bước được nâng lên. (Ảnh chụp trước ngày 27/4) Ảnh: Trường Khanh

Gọn bộ máy, sắp xếp lại đội ngũ

Để thực hiện hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, huyện Bình Xuyên thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và đưa ra lộ trình cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương; tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc triển khai Đề án số 01 nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị.

Huyện tiến hành rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm nhận nhiệm vụ phù hợp với trình độ chuyên môn đào tạo, năng lực công tác.

Với quan điểm đánh giá đúng thực chất công tác cán bộ, huyện thẳng thắn chỉ ra những bất cập, thiếu đồng bộ trong bộ máy, xác định cụ thể số lượng cán bộ, công chức, viên chức dôi dư, không phù hợp vị trí việc làm để giải quyết, cho thôi việc và tinh giản biên chế đối với các trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ, trình độ, năng lực yếu kém.

Bình Xuyên đã giảm được 4 đầu mối là phòng, ban, cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện; riêng lĩnh vực giáo dục giảm được 3 nhà trường. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện ủy quyền cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện quản lý một số hội đặc thù.

Huyện thực hiện sát nhập 29 thôn, tổ dân phố tại các xã, thị trấn thành 13 thôn, tổ dân phố, giảm 16 thôn, tổ dân phố so với thời điểm năm 2016. Sau khi tổ chức, sắp xếp lại, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đi vào hoạt động ổn định và phát huy hiệu quả trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Năm 2019, 4 thôn Thiện Kế, Gò Cao, Rừng Sằm và Cầu Mán của xã Thiện Kế sáp nhập, lấy tên thành thôn Thiện Kế. Sau sáp nhập, thôn có gần 560 hộ, hơn 2 nghìn nhân khẩu.

Việc sáp nhập ban đầu cũng gặp phải một số khó khăn, song, với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng sự đồng thuận của người dân, đến nay, các hoạt động của thôn đã dần đi vào nền nếp.

Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Thiện Kế Đào Trọng Anh cho biết: Sau khi sáp nhập, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của thôn sôi nổi hẳn. Công tác lãnh, chỉ đạo ở chi bộ, các hoạt động của tổ chức chính trị, đoàn thể cũng hoạt động mạnh mẽ, mang lại hiệu quả cao hơn.

Điều đáng nói là khi dân số tăng lên gấp 4 lần so với trước, công tác tạo nguồn, phát triển Đảng ở chi bộ thôn cũng dần tháo gỡ được những khó khăn. Từ đầu năm 2021 đến nay, thôn đã cử được 4 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Phấn đầu từ nay đến cuối năm sẽ kết nạp 2 đảng viên mới.

Hướng đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng

Cùng với chuyển biến trong sắp xếp, tổ chức máy, việc tinh giản biên chế của huyện Bình Xuyên cũng đạt những kết quả tích cực. Từ năm 2016 đến nay, huyện đã tinh giản được 200 biên chế, trong đó, có 11 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các phòng, ban, cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, 144 viên chức ngành Giáo dục và 45 cán bộ, công chức cấp xã.

Bằng các giải pháp đồng bộ, khoa học, Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã làm tốt việc sắp xếp, tinh gọn đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố (TDP) theo tinh thần Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh.

Đến nay, huyện đã giảm được 143 người hoạt động không chuyên trách cấp xã; số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố giảm 886 người, đạt 100% định mức giao theo Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh.

Dù phải kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau, song, đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn đều đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thể hiện rõ nét nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19 thời gian gần đây.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án số 01 trong thời gian tới, huyện Bình Xuyên tiếp tục tập trung rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại một số phòng, ban, cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện; thực hiện giảm số người hoạt động không chuyên trách, bảo đảm đến hết năm 2021 mỗi thôn, tổ dân phố không quá 3 người/thôn, tổ dân phố; chú trọng việc rà soát, điều động, luân chuyển cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị cấp huyện và cấp xã.

Đồng thời, quan tâm phát triển đồng bộ nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo chuyên môn sâu, sau đại học cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Thanh HuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: