Xã Hội

UBND huyện Lập Thạch và Sở Thông tin và Truyền thông dẫn đầu bảng đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử các cơ quan nhà nước

Thứ Năm, 02/12/2021

Mới đây, kết quả đánh giá xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020, đã được UBND tỉnh công bố.

Theo đó, về xếp hạng đơn vị cấp sở, cơ quan có tổng điểm cao nhất là Sở Thông tin và Truyền thông (với 59,984 điểm, đạt 95% điểm tối đa). Hai cơ quan có tổng điểm thấp nhất là Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Sở Công thương.

Về xếp hạng các đơn vị cấp huyện, đứng đầu là UBND huyện Lập Thạch (với 106,331 điểm, đạt 77% điểm tối đa). Hai đơn vị đứng cuối cùng là UBND huyện Tam Dương và UBND thành phố Phúc Yên.

Công tác đánh giá dựa trên 2 hạng mục, với 6 nhóm tiêu chí chính là: cơ sở hạ tầng CNTT; nhân lực CNTT; môi trường chính sách về ứng dụng CNTT; tính minh bạch; mức độ tương tác; mức độ giao dịch; chuyển đổi.

Kết quả đánh giá, xếp hạng nhằm đánh giá chính xác thực trạng ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh; là cơ sở để chỉ đạo khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, phát huy thế mạnh trong việc ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân.

Khánh LinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: