Xã Hội

Kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước cung ứng

Thứ Năm, 02/12/2021

Nhằm chủ động kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước sạch cung ứng đến người dân, thời gian qua, Trung tâm Nước sạch và VSMTNT Vĩnh Phúc đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực, bổ sung hoàn thiện quy trình hoạt động của Phòng Kiểm nghiệm chất lượng nước và môi trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cấp nước cho mục đích sinh hoạt tại các công trình cấp nước tập trung do Trung tâm quản lý.

Cán bộ Phòng Kiểm nghiệm chất lượng nước và môi trường phân tích mẫu nước định kỳ

Phòng Kiểm nghiệm chất lượng nước và môi trường thuộc Trung tâm Nước sạch và VSMTNT Vĩnh Phúc có nhiệm vụ đánh giá chất lượng nước cấp cho mục đích sinh hoạt tại các công trình cấp nước tập trung do Trung tâm quản lý, vận hành; điều tra Bộ chỉ số thực hiện theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn hàng năm; thực hiện công tác quản lý chất lượng nước đảm bảo quy chuẩn Việt Nam…

Để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, bên cạnh các trang thiết bị được tài trợ, trung tâm chủ động đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, bổ sung thêm các trang thiết bị khác theo hướng đồng bộ, hiện đại. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chuẩn theo quy định.

Đến nay, Phòng Kiểm nghiệm chất lượng nước và môi trường đã được trang bị nhiều thiết bị phân tích và kiểm nghiệm trị giá hàng tỷ đồng như, máy quang phổ UV-VIS DR6000, DR3900; máy đo độ đục để bàn, cầm tay 2100N, 2100Q; Máy đo clo dư cầm tay; Máy khuấy từ gia nhiệt; Tủ cấy vi sinh; Tủ ấm; Kính hiển vi soi nổi; Máy đo đa chỉ tiêu…

Đảm bảo cho hệ thống trang thiết bị được vận hành ổn định, hiệu quả, độ chính xác cao, trung tâm thành lập các bộ phận, bố trí nhân sự, vị trí việc làm phù hợp với trình độ năng lực, chuyên môn nghiệp vụ của từng người.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị chuyên môn tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung cập nhật kiến thức, kinh nghiệm trong hoạt động đánh giá phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước cho cán bộ, nhân viên, nhất là kỹ thuật phân tích nước sinh hoạt đối với các thông số nhóm A (11 chỉ tiêu).

Cùng với đó, đẩy mạnh giao lưu, hợp tác, cử cán bộ, nhân viên tham quan học tập nghiên cứu thực tế tại một số phòng thử nghiệm trong và ngoài tỉnh để mở mang kiến thức, trau dồi tích lũy kinh nghiệm.

Nghiên cứu biên soạn, ban hành sổ tay chất lượng phòng kiểm nghiệm và 19 quy trình thực hiện kiểm nghiệm, kiểm tra, đánh giá, hiệu chuẩn, sửa đổi cải tiến hệ thống tài liệu, kết quả kiểm nghiệm, kế hoạch, nhiệm vụ hàng năm…

Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, lập báo cáo và đề nghị Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng thuộc Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam xem xét, đánh giá công nhận đạt chuẩn theo quy định.

Sau quá trình đánh giá, xem xét kỹ lưỡng, ngày 12/4/2021 Văn phòng Công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng thuộc Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã chính thức công nhận năng lực phòng thử nghiệm và cấp chứng chỉ công nhận (Mã số: VLAT-1.0311) phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 cho Phòng Kiểm nghiệm chất lượng nước và môi trường thuộc Trung tâm Nước sạch và VSMTNT Vĩnh Phúc

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017 là tiêu chuẩn bắt buộc theo thông tư của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Hiện tại, Trung tâm đang quản lý, vận hành, khai thác 5 công trình cấp nước sạch sinh hoạt tập trung tại 21 xã, thị trấn của 3 huyện Lập Thạch, Yên Lạc và Vĩnh Tường, cấp nước cho hàng chục nghìn hộ dân khu vực nông thôn.

Do vậy, việc Phòng Kiểm nghiệm chất lượng nước và môi trường thuộc Trung tâm được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017 về kiểm nghiệm nước sạch có ý nghĩa rất lớn.

Đặc biệt là giúp trung tâm chủ động trong việc xét nghiệm đánh giá chất lượng nước định kỳ tại các công trình cấp nước tập trung đảm bảo theo quy chuẩn; quản lý, khai thác các công trình đạt hiệu quả cao, phục vụ cấp nước sinh hoạt cho người dân khu vực nông thôn ngày càng tốt hơn, từ đó góp phần tăng tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh.

Bài, ảnh: Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: