Xã Hội

Huy động hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng phường Tích Sơn phát triển toàn diện, bền vững theo hướng đô thị văn minh

Thứ Sáu, 22/05/2020

Thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015- 2020, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức quá trình phát triển kinh tế, xã hội của phường, song với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, vận dụng sáng tạo và cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phù hợp điều kiện của địa phương, lãnh đạo chính quyền, nhân dân đạt được nhiều thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIV đề ra. Đảng bộ nhiều năm liền được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; năm 2015 và 2018, được Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên xếp loại HTXSNV; được Chính phủ tặng cờ công nhận là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018.

Nhiệm kỳ qua, cơ bản phường đều đạt và vượt các mục tiêu so với mục tiêu nghị quyết đại hội (MTNQĐH) lần thứ XIV. Trong đó, nổi bật như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm là 17,7%, vượt MTNQĐH.

Giá trị sản xuất ngành thương mại- dịch vụ cuối nhiệm kỳ đạt hơn 510 tỷ đồng; tăng gần 215 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, chiếm 67,5% tỷ trọng, tăng trưởng 35,5%; vượt MTNQĐH. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng cuối nhiệm kỳ đạt hơn 220 tỷ đồng; tăng gần 79 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, chiếm 30,5% tỷ trọng, tăng trưởng 17,6%; vượt MTNQĐH. Thu ngân sách đạt gần 97 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 64%/năm (MTNQĐH là 15%/năm)...

Để đạt được kết quả đó, BCH Đảng bộ phường đã cụ thể hóa nghị quyết theo từng năm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trên từng lĩnh vực. Đối với lĩnh vực phát triển kinh tế, xác định ngành dịch vụ - thương mại là mũi nhọn, phường triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển dịch vụ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, phát triển ngành dịch vụ - thương mại. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển...

Công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai được quan tâm thực hiện. Phường tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng công tác GPMB để thực hiện các dự án. Từ năm 2015 đến nay, đã thu hồi đất để giải phóng mặt bằng cho 25 dự án với tổng diện tích hơn 81ha.

Các công trình trọng điểm của địa phương được đầu tư xây dựng mới, tập trung đầu tư xây dựng 4 trường học; 6 nhà văn hóa; trụ sở Công an phường; Đình Cả; Chùa Tích; nghĩa trang liệt sỹ; đường giao thông, rãnh thoát nước ở các tổ dân phố; vườn hoa Khu dân cư số 3. Các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng có chất lượng đảm bảo, quyết toán công trình đúng định mức được phê duyệt và hồ sơ thanh quyết toán đầy đủ.

Không chỉ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền địa phương còn đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đảm bảo ANQP. Đảng ủy phường đã ban hành nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới, giai đoạn 2016- 2020; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho giáo dục. Hiện nay, các trường học đều khang trang, thiết bị dạy và học được đầu tư tốt hơn, quy hoạch tổng thể hiện đại, khuôn viên xanh, sạch, đẹp. 100% giáo viên đạt chuẩn trở lên, chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn nâng lên rõ rệt.

Bên cạnh đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục phát triển sâu rộng, chất lượng, hiệu quả. Đến nay, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt hơn 95%, vượt MTNQĐH . Công tác quản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo được tăng cường, loại bỏ các thủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, đảm bảo đời sống tinh thần của nhân dân phát triển lành mạnh.

Đảng ủy phường ban hành nghị quyết về giảm nghèo, giải quyết việc làm giai đoạn 2016- 2020; triển khai nhiều biện pháp, giải pháp hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo cuối nhiệm kỳ còn 27 hộ, chiếm 0,84%, vượt MTNQĐH.

Cùng với sự nỗ lực trong phát triển kinh tế, xã hội, Đảng bộ phường phát huy sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, quản lý điều hành của chính quyền. Ban chấp hành Đảng bộ xây dựng Quy chế làm việc và tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo quy chế, phân công cụ thể cho từng đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách từng lĩnh vực, các chi bộ, thôn dân cư, phát huy được vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Đảng bộ thường xuyên quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Đảng ủy phường chỉ đạo đưa nội dung kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa (XI, XII) thành nội dung sinh hoạt định kỳ trong sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Chỉ thị 05 và các quy định nêu gương của Đảng, tập trung nhận diện suy thoái, làm rõ và chỉ ra những hạn chế, yếu kém, đề ra giải pháp khắc phục.

Hàng năm, UBKT bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chủ động xây dựng chương trình, nội dung kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tổ chức Đảng, đảng viên được coi trọng; việc thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đã kịp thời khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, hạn chế tình trạng vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng và đảng viên, đảm bảo ổn định tình hình ở địa phương, đơn vị, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức cán bộ được đổi mới theo hướng mở rộng dân chủ, công khai, đúng quy định. Đảng ủy phường chỉ đạo thực hiện quy trình rà soát để giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015- 2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020- 2025 đảm bảo đúng cơ cấu, tỷ lệ, đáp ứng yêu cầu về cán bộ trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện tốt việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế; bố trí, sắp xếp bộ máy từ phường đến tổ dân phố phù hợp, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng đảng góp phần đấu tranh, ngăn chặn tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng không ngừng được nâng lên. Số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt bình quân gần 97%, vượt MTNQĐH, không có chi bộ yếu kém; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân đạt trên 90% .

Với truyền thống đoàn kết, thống nhất về tư tưởng, hành động của toàn Đảng bộ; sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cùng những kinh nghiệm tích lũy được, nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ phường Tích Sơn xác định: Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng, là động lực cho sự phát triển. Phát triển toàn diện nhưng có sự lựa chọn, tập trung có trọng tâm, trọng điểm.

Để giành nhiều thành tích, kết quả to lớn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo QP-AN trên địa bàn, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng phường Tích Sơn phát triển toàn diện, bền vững theo hướng đô thị văn minh, toàn đảng bộ tập trung vào những nhiệm vụ đột phá:

Đổi mới phương thức làm việc, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đang triển khai tại địa phương. Giải quyết dứt điểm, đúng quy định, quy trình các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để tình trạng đơn thư vượt cấp. Xây dựng và thực hiện đầy đủ chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng...

Đặng Xuân Vinh

(Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tích Sơn)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: