Xã Hội

Lấy ý kiến về nhiệm vụ quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị cố đô Huế: Đề cao vai trò, trách nhiệm của cộng đồng

Thứ Sáu, 22/05/2020

Từ 18/5 đến hết ngày 27/5, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (viết tắt Trung tâm) tổ chức lấy ý kiến cộng đồng về Nhiệm vụ quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể Di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

 

Cán bộ của Trung tâm hướng dẫn người dân những nội dung lấy ý kiến góp ý cho Nhiệm vụ quy hoạch

 

Nội dung này sẽ được hoàn thiện và trình các cấp phê duyệt, làm cơ sở cho công tác quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản Huế trong tương lai.

Chồng chất những bất cập

Theo ghi nhận, trong hai ngày 18-19.5, khuôn viên di tích Phu Văn Lâu đã thu hút sự quan tâm của người dân TP Huế đến tìm hiểu về nội dung Nhiệm vụ quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể Di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050. Tuy nhiên, phần lớn người dân chỉ đến xem nội dung của đề án. Cuối giờ chiều 19.5 vẫn chưa có cá nhân, tổ chức nào đóng góp ý kiến theo phiếu tại di tích Phu Văn Lâu.

Kể từ khi được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới, hệ thống Quần thể Di tích Cố đô Huế đã trải qua 2 giai đoạn bảo tồn và phát huy giá trị: Giai đoạn 1996-2010 theo Quyết định 105/QĐ-TTg và giai đoạn 2010-2020 theo Quyết định 818/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu của 2 giai đoạn trên tập trung chủ yếu cứu vãn di tích và phục hồi, phát huy giá trị. Việc lập quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể Di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050 sẽ hướng đến mục tiêu “tôn vinh và tạo động lực tăng trưởng mới”, thực hiện chiến lược phát triển Đô thị di sản Thừa Thiên Huế theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Trong quá trình thực hiện Quyết định 818/QĐ-TTg (giai đoạn 2010-2020) đã phát sinh một số bất cập như cơ chế chính sách, hành lang pháp lý trong bảo tồn Quần thể Di tích Cố đô Huế; những khó khăn trong bảo tồn Di sản văn hóa phi vật thể; những tồn tại trong bảo tồn di sản kiến trúc cảnh quan; những khó khăn, bất cập trong việc bảo tồn cổ vật; những mâu thuẫn trong việc thực hiện xã hội hóa trong bảo tồn di sản; khó khăn, tồn tại về nguồn vốn đầu tư cho bảo tồn di tích; khó khăn hạn chế về vật tư truyền thống và chuyên gia; những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của di tích; bất cập trong phân cấp quản lý... Và bất cập lớn nhất chính là hạ tầng kinh tế, văn hóa và du lịch.

Đó là hệ thống không gian dịch vụ, tiện ích, trình diễn, sáng tạo, sản xuất, chế tác và thương mại hoá sản phẩm, chuỗi hoạt động tạo nguồn thu, văn hóa và du lịch chưa tương xứng với quy mô và giá trị di sản, hoặc chưa được quan tâm đúng mức, đúng cách. Nguồn thu chính của khu di sản đang dừng lại từ bán vé tham quan. Đây là một nguồn thu không nhỏ, nhưng so với tiềm năng, lợi thế thì vẫn còn một khoảng cách khá xa. Điều này gây ảnh hưởng tới công cuộc bảo tồn và phát huy giá trị di sản trên mọi phương diện, đặc biệt trong việc tạo ra việc làm, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách, tạo cơ sở khả thi làm hạt nhân tăng trưởng bền vững cho sự nghiệp bảo tồn di sản.

 

Những nội dung lấy ý kiến cộng đồng về Nhiệm vụ quy hoạch được trưng bày tại di tích Phu Văn Lâu

 

Tháo gỡ định kiến coi di sản là yếu tố cản trở đầu tư

Về dự án Nhiệm vụ quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản lần này do Trung tâm làm chủ đầu tư, cơ quan tư vấn là Liên danh MQL và các đối tác.

Theo nội dung lấy ý kiến cộng đồng lần này, định hướng bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể Di tích Cố đô Huế giai đoạn mới, từ nay đến năm 2030 tầm nhìn 2050, có những yêu cầu mới, như: Thực hiện các chiến lược phát triển của Trung ương và địa phương; khẳng định vai trò, vị thế của Quần thể di tích Cố đô Huế trong chiến lược phát triển Đô thị di sản Thừa Thiên Huế; nghiên cứu, xác định chân xác và đầy đủ cấu trúc không gian và phạm vi bảo tồn di sản kiến trúc cảnh quan, trong đó sông Hương và các chi lưu cùng các quần cư trong Đại nội, Kinh thành, phố cổ Bao Vinh, Gia Hội, khu nhà vườn Kim Long cần phải được xem như một phần không thể thiếu được của di sản cảnh quan văn hóa thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế.

Thiết lập hệ thống phát huy giá trị di sản một cách chuyên nghiệp và hữu hiệu, hệ thống bao gồm các không gian trưng bày (áp dụng giải pháp bảo tàng hoá), cấu trúc sản phẩm, tiện ích đồng bộ (hoạt động văn hóa, trình diễn đại cảnh-thực cảnh, biểu diễn nhóm, ấn phẩm, hàng hoá lưu niệm, dịch vụ, bản quyền thương hiệu) như một thiết chế bắt buộc đối với từng hợp phần trong quần thể di sản.

 

Nội dung quy hoạch được trưng bày, lấy ý kiến đến hết ngày 27.5

 

Đề xuất giải pháp toàn diện bảo tồn toàn vẹn Quần thể di tích Cố đô Huế, tháo gỡ định kiến coi di sản là yếu tố cản trở đầu tư xây dựng (gánh nặng cho phát triển), tạo cơ hội hoàn thiện di sản cảnh quan văn hóa và mở rộng phạm vi ảnh hưởng tích cực của di sản trong việc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, xã hội; quy hoạch sẽ tạo nên dư địa về không gian cho các hoạt động làm tăng giá trị di sản bằng du lịch văn hóa; dung hoà được mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển; nghiên cứu các giải pháp quy hoạch đi kèm với tạo ra các tác nhân biến đổi vùng để tạo sức hút đô thị cùng chuỗi các hoạt động tạo nên sức sống mới cho khu vực di sản và thành phố Huế...

Việc quy hoạch cũng cần xem xét lại tính hợp lý trong phân cấp hiện hành, “loại bỏ” sự chồng chéo dễ dẫn đến các tiêu cực như hiện nay. Và phân cấp quản lý Quần thể di tích Cố đô Huế phù hợp với chiến lược phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế. Vấn đề quan trọng và then chốt chính là đưa di sản trở về với cộng đồng, mang lại lợi ích cho cộng đồng, theo tinh thần của UNESCO. Đó là “các cộng đồng chủ nhân và dân cư bản địa phải được tham gia lập quy hoạch cho bảo tồn và du lịch” và “hoạt động du lịch và bảo tồn phải có lợi cho cộng đồng chủ nhân”.

Trước những yêu cầu của thực tế trong tình hình mới, việc lập Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể Di tích Cố đô Huế đến năm 2030 tầm nhìn 2050 là hết sức cần thiết và kịp thời. Đây cũng sẽ là cơ sở nhằm xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành Đô thị di sản theo Nghị quyết 54/NQ của Bộ Chính trị, cũng như xác lập vị thế là trung tâm du lịch văn hóa quốc gia và toàn cầu.

Hoài Hương (Theo vanhoa)

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: